Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Nierówności/Udowodnij.../Wymierne

Wyszukiwanie zadań

Wykaż, że dla wszystkich dodatnich liczb rzeczywistych a,b prawdziwa jest nierówność  2 2 ba-+ ab-≥ a+ b .

Wykaż, że dla każdych czterech liczb dodatnich a,b,c i d takich, że a > b i a > c spełniona jest nierówność

-2a-- > --2a-+-d- . b + c b + c + d
Ukryj Podobne zadania

Wykaż, że dla każdych trzech dodatnich liczb a,b i c takich, że a < b , spełniona jest nierówność

a a+ c --< -----. b b+ c
Ukryj Podobne zadania

Wykaż, że dla każdych trzech liczb a,b i c takich, że  2 2 0 < a < b i c > 0 spełniona jest nierówność

 2 2 a--< a-+-c-. b2 b2 + c

Udowodnij, że dla każdych dwóch liczb rzeczywistych dodatnich x ,y prawdziwa jest nierówność  y (x + 1)xy + (y + 1) x > 2 .

Uzasadnij, że funkcja  2 2 f (x) = x + x przyjmuje dla dodatnich argumentów wartości nie mniejsze niż 3.

Ukryj Podobne zadania

Wykaż, że dla każdej liczby rzeczywistej dodatniej a prawdziwa jest nierówność

a2 + 16-≥ 12. a

Dana jest funkcja  x4+16 f (x ) = x2+ 4 określona dla x ∈ R . Udowodnij, że dla każdej liczby rzeczywistej x , spełniona jest nierówność f (x) ≥ 2x .

Udowodnij, że dla dowolnych dodatnich liczb rzeczywistych x i y , takich że x < y , i dowolnej dodatniej liczby rzeczywistej a , prawdziwa jest nierówność x+y+aa-+ yx > 2 .

Ukryj Podobne zadania

Udowodnij, że dla dowolnych dodatnich liczb rzeczywistych x i y , takich że x < y , i dowolnej dodatniej liczby rzeczywistej a < x , prawdziwa jest nierówność x + y−a-> 2 y x−a .

Ukryj Podobne zadania

Wykaż, że dla każdej liczby a > 0 i dla każdej liczby b > 0 prawdziwa jest nierówność

1+ 1-≥ --4--. a b a+ b

Wykaż, że dla dowolnych dodatnich liczb rzeczywistych x,y prawdziwa jest nierówność  ( ) (x + y) 1 + 1 ≥ 4 x y .

Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania

Udowodnij, że dla dowolnej dodatniej liczby rzeczywistej x prawdziwa jest nierówność

4x + 1-≥ 4. x

Udowodnij, że dla dowolnej ujemnej liczby rzeczywistej x prawdziwa jest nierówność

4x + 1-≤ 4. x
Strona 1 z 2
spinner