Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Wyznacz miejsca zerowe funkcji x3−x-2−-5x+5 f (x) = √x-−1- .

Rozwiąż równanie 17x−6x2−12 17x−-6x2−-12 3x+1 = 1− 2x , gdzie 1 x ⁄= − 3 i 1 x ⁄= 2 .

Rozwiąż równanie (x−1)(x+-1)(x+-2)- (x+-2)(x−-2)(x−1)- x− 2 = x+ 1 .

Wyznacz wszystkie liczby rzeczywiste x , które spełniają warunek: 2 2 4x2+x4+x+1-1= 9x-−33x0−x5+25 .

Rozwiąż równanie x2−4x x2− 4 = 1 .

*Ukryj

Rozwiąż równanie 2x2+4x x2−9 = 2 .

Rozwiąż równanie

5x− 3 3x − 1 -------= -------. 7x− 1 4x + 2

Rozwiąż równanie

 2 4x-+--7 = 4x--+--4x+--1. x − 2 4x2 − 1

Rozwiąż równanie 4+2x- x− 5 = − 5 .

*Ukryj

Rozwiąż równanie 2−3x- 1 1−2x = − 2 .

Rozwiąż równanie 1 3−x- − 3 = 2−x .

Rozwiąż równanie x+6- 2x+4- x−2 = x− 2 .

Rozwiąż równanie 2(x−3) x− 1 + 3 = 4 .

Rozwiąż równanie 3(x−2) x+ 1 + 3 = 4 .

Rozwiąż równanie 3x−3- 2x+1 + 2 = 3 .

Rozwiąż równanie (x2+-0,1x−0,02)(x3−0,008) x2−0,04 = 0 .

Rozwiąż równanie 2 x3(x+7)- 7x − 7x + 7 = x+ 1 , dla x ⁄= − 1 .

Wyznacz liczbę a > 1 , która spełnia równanie 2 -2 7 2a + a2 = 7a + a .

Rozwiąż równanie (3x−1)3 --x3--- x3 = (3x− 1)3 , gdzie x ⁄= 0 i 1 x ⁄= 3 .

Rozwiąż równanie x(x+1) x− 1 = 5x − 4 , dla x ⁄= 1 .

*Ukryj

Rozwiąż równanie x+12- x− 5 = 3x .

Rozwiąż równanie x(x+9) x+ 1 = 4x − 3 , dla x ⁄= − 1 .

Wyznacz wszystkie liczby rzeczywiste x , które spełniają warunek: 2 2x-−x3−x3−-9= x − 3 .

Rozwiąż równanie x+8- x−7 = 2x .

Rozwiąż równanie 3x−6- x2−4 = 2 .

Rozwiąż równanie x(x+4) x− 2 = 2x + 5 , dla x ⁄= 2 .

Rozwiąż równanie 2x−4- -x--- x = 2x−4 , gdzie x ⁄= 0 i x ⁄= 2 .

Wyznacz wszystkie liczby rzeczywiste x , które spełniają warunek: 2 2x-−x5−x−4-12= x − 4 .

Wyznacz wszystkie liczby rzeczywiste x , które spełniają warunek: 2 3x-−x8−x3−-3= x − 3 .

Rozwiąż równanie 2x+1- 5 x+ 1 = 6x .

Rozwiąż równanie 2x+5- -x--- x = 2x+5 , gdzie x ⁄= 0 i 5 x ⁄= − 2 .

Rozwiąż równanie x(x−4) x+ 2 = 2x − 5 , dla x ⁄= − 2 .

Rozwiąż równanie 3x+1- 3x+1- 3x = x+ 1 , gdzie x ⁄= − 1 i x ⁄= 0 .

Rozwiąż równanie 2x+1- 2x+1- 2x = x+ 1 , gdzie x ⁄= − 1 i x ⁄= 0 .

Rozwiąż równanie

2x + 3 ------- = 6 − x. 2x − 3

Rozwiąż równanie

3x + 2 ------- = 4 − x. 3x − 2

Wyznacz wszystkie liczby naturalne n , dla których 6n−-2 n+1 = 3n − 5 .

*Ukryj

Wyznacz wszystkie liczby całkowite, które są rozwiązaniami równania: 1−x−82x= 2x + 1 .

Wyznacz wszystkie liczby całkowite, które są rozwiązaniami równania: 12xx++46= 2x + 1 .

Rozwiąż równanie x+1- x+-2 2x+-13 x−1 + x− 2 = x+ 1 .

*Ukryj

Rozwiąż równanie x+3- x+-2 2x+-15 x−1 + x = x+ 2 .

Rozwiąż równanie (x5−-32)(x4−81) x2+x− 6 = 0 .