Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą nierówność 2(x − 2 ) ≤ 4(x − 1)+ 1 jest
A) − 2 B) − 1 C) 0 D) 1

*Ukryj

Najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą nierówność 2(x − 2 ) ≤ 4(x − 1)+ 3 jest
A) − 2 B) − 1 C) 0 D) 1

Wskaż rysunek, na którym może być przedstawiony zbiór wszystkich rozwiązań nierówności √ -- 1 − 2x ≥ 3 7(1 − x) .


PIC


*Ukryj

Wskaż rysunek, na którym może być przedstawiony zbiór wszystkich rozwiązań nierówności √ --- 4 − 3x ≥ 3 30(1 − x) .


PIC


Wskaż przedział, który jest zbiorem rozwiązań nierówności x 1 x 4 + 6 < 3 .
A) (− ∞ ,− 2) B) (− ∞ ,2) C) (− 2,+ ∞ ) D) (2 ,+ ∞ )

*Ukryj

Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności 3 (1− x ) > 2(3x − 1) − 12x jest przedział
A) ( ) − 53,+ ∞ B) ( ) − ∞ , 53 C) ( 5,+ ∞ ) 3 D) (− ∞ ,− 5) 3

Zbiorem rozwiązań nierówności 1−x- 3x−-1- 5 > 3 − 2x jest przedział
A) ( ) − 23,+ ∞ B) ( ) − ∞ , 23 C) ( 2,+ ∞ ) 3 D) (− ∞ ,− 2) 3

Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności 3−2x- 1 5 ≤ 3 jest przedział
A) ( ⟩ − ∞ , 73 B) ⟨ ) 23,+ ∞ C) (− ∞ , 2⟩ 3 D) ⟨7,+ ∞ ) 3

Zbiorem rozwiązań nierówności 2(x − 3) ≥ 5(x − 1) − (3x + 1 ) jest
A) zbiór liczb rzeczywistych B) zbiór pusty C) (− 3,+ ∞ ) D) ⟨0 ,+∞ )

Wskaż przedział, który jest zbiorem rozwiązań nierówności x 1 x 3 + 6 ≥ 2
A) ⟨− 1,+ ∞ ) B) (− ∞ ,1⟩ C) (− ∞ ,− 1⟩ D) ⟨1 ,+ ∞ )

Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności 2−-6x- 5 − 4 ≤ 2x + 1 jest przedział
A) (− ∞ ,1⟩ B) ⟨1 ,+∞ ) C) (− ∞ ,7⟩ D) ⟨7 ,+∞ )

Zbiorem rozwiązań nierówności x−2- 3 − x < 2 jest przedział
A) (− ∞ ,− 4) B) (− 4,+ ∞ ) C) (− ∞ ,4) D) (4 ,+∞ )

Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności 2 x x 5 − 3 > 5 jest przedział
A) (− ∞ ,0⟩ B) (0 ,+∞ ) C) (− ∞ , 3) 4 D) (3,+ ∞ ) 4

Zbiór wszystkich liczb rzeczywistych spełniających nierówność 3 2x- x 5 − 3 ≥ 6 jest przedziałem
A) ⟨ 9-,+ ∞ ) 15 B) ( ⟩ − ∞ , 18 25 C) ⟨ ) 1-,+ ∞ 30 D) (− ∞ , 9⟩ 5

Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności 1−2x- 1 2 > 3 jest przedział
A) ( ) − ∞ , 16 B) ( ) − ∞ , 23 C) ( ) 16,+ ∞ D) ( ) 23,+ ∞

Zbiorem rozwiązań nierówności x−3- 4−x-- 6 ≤ 1 − 3 jest przedział
A) ⟨− 1,+ ∞ ) B) ( ⟩ − ∞ , 1 3 C) (− ∞ ,− 1⟩ D) ⟨− 5,+ ∞ )

Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności 3+7x- 5 − 3x ≥ 1 jest przedział
A) ⟨ ) 14,+ ∞ B) ( ⟩ −∞ , 18 C) ( ⟩ − ∞ ,− 111 D) ( ⟩ − ∞ ,− 14

Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności 2−-6x- 5 − 4 ≥ 2x + 1 jest przedział
A) (− ∞ ,1⟩ B) ⟨1 ,+∞ ) C) (− ∞ ,7⟩ D) ⟨7 ,+∞ )

Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności 2 (1− x ) < 3(2x − 1) − 15x jest przedział
A) ( ) − 57,+ ∞ B) ( ) − ∞ , 57 C) ( 5,+ ∞ ) 7 D) (− ∞ ,− 5) 7

Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności 2−x- 2 − 2x ≥ 1 jest przedział
A) ⟨0,+ ∞ ) B) (− ∞ ,0⟩ C) (− ∞ ,5⟩ D) ( 1⟩ − ∞ ,3

Rozwiązaniem nierówności x−-3 4 > 2x + 1 jest zbiór
A) (− ∞ ,− 1) B) (− 1,+ ∞ ) C) (− ∞ ,− 4) D) (− 4,+ ∞ )

Zbiorem rozwiązań nierówności 2−x- 2x−-1 3 − 2 < x jest przedział
A) ( ) − ∞ , 1 2 B) ( ) −∞ , 1- 14 C) ( ) 1-,+ ∞ 14 D) ( ) 1,+ ∞ 2

Zbiorem rozwiązań nierówności 3−x- 2+x- 6 − 3 < 1 jest przedział
A) ( ) 73,+ ∞ B) ( ) − 73,+ ∞ C) (− ∞ ,− 7 ) 3 D) (− 2,+ ∞ ) 3

Zbiorem rozwiązań nierówności 1− 5(1− x) ≥ 2(3x − 1) jest przedział
A) ⟨− 2,+ ∞ ) B) (− ∞ ,− 2⟩ C) (− ∞ ,− 6⟩ D) ⟨− 6,+ ∞ )

Suma liczb całkowitych dodatnich spełniających nierówność 2x−-6 x 4 + 2 ≤ 0 jest równa
A) 1 B) 3 C) 0 D) 6

Nierówność 5x − 2mx + 2 < 3 jest spełniona przez każdą liczbę rzeczywistą jeżeli
A) m = 0 B) m = 12 C) m = 5 2 D) m = − 1 2

*Ukryj

Nierówność 3x + 2 < 1 − 2mx jest sprzeczna jeżeli
A) m = 0 B) m = 13 C) m = − 3 2 D) m = − 1 2

Nierówność 2x − 5mx + 4 < 8 jest spełniona przez każdą liczbę rzeczywistą jeżeli
A) m = 0 B) m = 12 C) m = 5 2 D) m = 2 5

Zbiór rozwiązań nierówności 3−-5x- 2−-3x- 9 − 9 ≥ 4 − 2x jest taki sam jak zbiór rozwiązań nierówności
A) 9 + 3x−42-≥ 5x−93-− 2x B) 2x − 3x4−2-≥ 3−95x− 9
C) 2−-3x- 5x−3- 9 + 4 ≥ 9 − 2x D) 3x− 2 3− 5x 2x + -4---≥ --9--− 9

Do zbioru rozwiązań nierówności 2(x − 3) − 3(5 + x ) > 9 należy liczba
A) 30 B) − 31 C) − 29 D) − 30

Zbiorem rozwiązań nierówności √ -- √ -- (1− 2)x < 2 − 1 jest przedział
A) (− ∞ ,− 1) B) (− ∞ ,1) C) (− 1,+ ∞ ) D) (1 ,+ ∞ )

*Ukryj

Zbiorem rozwiązań nierówności √ -- √ -- √ -- √ -- ( 7− 2 2)x < 4 2 − 2 7 jest przedział
A) (− ∞ ,2) B) (− ∞ ,− 2) C) (− 2,+ ∞ ) D) (2 ,+ ∞ )

Zbiorem rozwiązań nierówności √ -- √ -- √ -- √ -- ( 3− 5)x < 2 5 − 2 3 jest przedział
A) (− ∞ ,2) B) (− ∞ ,− 2) C) (2,+ ∞ ) D) (− 2 ,+ ∞ )

Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności 1−x- 2 − 2x ≥ m jest przedział (− ∞ ,5⟩ . Liczba m jest więc równa
A) − 12 B) 13 C) − 13 D) 17

Wskaż rysunek, na którym przedstawiony jest zbiór rozwiązań nierówności 2(3 − x ) > x .


PIC


*Ukryj

Wskaż rysunek, na którym przedstawiony jest zbiór wszystkich rozwiązań nierówności 3 − 5x ≤ 6 .


PIC


Wskaż rysunek, na którym przedstawiony jest zbiór wszystkich rozwiązań nierówności 2 − 3x ≥ 4 .


PIC


Wskaż rysunek, na którym przedstawiony jest zbiór rozwiązań nierówności 4(x − 1 ) > 3x .


PIC


Ilustracją graficzną zbioru rozwiązań nierówności x+2- x−1- 3 2 − 4 < 4x jest przedział


PIC


Najmniejszą liczbą całkowitą należącą do zbioru rozwiązań nierówności 38 + x6 < 51x2 jest
A) 1 B) 2 C) − 1 D) − 2

*Ukryj

Największą liczbą całkowitą należącą do zbioru rozwiązań nierówności 37 + x14-> 54x jest
A) 1 B) 0 C) − 1 D) − 2

Najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą nierówność 7x−-10 1 x − 4 < 2 jest liczba
A) − 4 B) − 3 C) 2 D) 3

Największą liczbą całkowitą spełniającą nierówność 5x−9- 1 x− 7 < 3 jest liczba
A) − 4 B) − 3 C) 2 D) 3

Najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą nierówność x x 1 5 ≤ 3 + 2 jest
A) − 4 B) − 3 C) − 7 D) − 6

Największą liczbą całkowitą należącą do zbioru rozwiązań nierówności x + 13 ≤ x2 jest
A) − 2 B) − 1 C) 1 D) 2

Najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą nierówność 7(2−x)- 3 < x jest liczba
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Największą liczbą całkowitą spełniającą nierówność x+-3 1−x- 2 < 3 jest
A) − 2 B) 2 C) 1 D) − 1

Najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą nierówność 2x−1- −2 ≤ 3 jest
A) − 1 B) − 2 C) − 3 D) − 4

Najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą nierówność x 2x 1 2 ≤ 3 + 4 jest
A) − 2 B) − 1 C) 0 D) 1

Najmniejszą liczbą całkowitą należącą do zbioru rozwiązań nierówności 23 + x8 < 71x2 jest
A) -1 B) -2 C) 1 D) 2

Najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą nierówność 5(4−x)- 2 < x jest liczba
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Najmniejszą liczbą całkowitą należącą do zbioru rozwiązań nierówności x3 − x ≤ 2x − 1 jest
A) − 1 B) 0 C) 1 D) 2

Wskaż największą liczbę całkowitą spełniającą nierówność x √ -- 4 − 3 < 0 .
A) 5 B) 6 C) 7 D) 8

*Ukryj

Najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą nierówność x √ -- 5 + 7 > 0 jest
A) − 14 B) − 13 C) 13 D) 14

Wskaż największą liczbę całkowitą spełniającą nierówność x √ -- 4 − 5 < 0 .
A) 5 B) 6 C) 7 D) 8

Najmniejszą liczbą całkowitą, która nie spełnia nierówności √ -- x+-1 2 5 − 5 > 2 jest
A) 11 B) 14 C) 12 D) 22

Najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą nierówność x √ -- 7 + 5 > 0 jest
A) 15 B) 16 C) − 15 D) − 16

Najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą nierówność x √ -- 7 + 2 > 0 jest
A) − 11 B) − 9 C) − 7 D) 9

Największą liczbą całkowitą spełniającą nierówność x 6 + log7 2 < 0 jest
A) − 64 B) − 1 C) − 2 D) − 3

*Ukryj

Największą liczbą całkowitą spełniającą nierówność x 4 + log4 3 < 0 jest
A) − 5 B) − 4 C) − 81 D) − 3

Wskaż nierówność, której nie spełnia żadna liczba dodatnia.
A) 202 1(x− 1)+ 2 > 2020 (x− 2)+ 1 B) 20 21(x − 1)+ 2 < 202 0(x− 2)+ 1
C) 2020 (x− 1)+ 2 > 2021(x − 2 )+ 1 D) 20 20(x − 1)+ 2 < 202 1(x− 2)+ 1

Wskaż największą liczbę całkowitą spełniającą nierówność 3+x- -x-- √24 > √18 .
A) 9 B) 17 C) 13 D) 19

Najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą nierówność 4(25 0− 7x ) ≤ 3(7x + 10 00)+ 16 jest
A) − 288 B) − 42 C) − 40 D) − 41

*Ukryj

Najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą nierówność 5(32 0− 6x ) ≤ 4(6x + 45 0)+ 12 jest
A) − 105 B) − 1 C) − 3 D) − 2

Przedział ⟨− 3,+ ∞ ) jest zbiorem rozwiązań nierówności
A) 9 − 3x ≥ 0 B) 9+ 3x ≥ 0 C) 9 − 3x ≤ 0 D) 9 + 3x ≤ 0

*Ukryj

Przedział ⟨4,+ ∞ ) jest zbiorem rozwiązań nierówności
A) 16 − 4x ≥ 0 B) 16 + 4x ≥ 0 C) 16 − 4x ≤ 0 D) 16 + 4x ≤ 0