Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Geometria analityczna/Równanie prostej/Punkty na prostej

Wyszukiwanie zadań

Na której z podanych prostych leżą wszystkie punkty o współrzędnych (9 − 3t,2t+ 4) , gdzie t jest dowolną liczbą rzeczywistą?
A) x + y = 13 B) 2y + 3x = 35 C) 2y + 3x = 30 D) 3y + 2x = 3 0

Ukryj Podobne zadania

Na której z podanych prostych leżą wszystkie punkty o współrzędnych (7 − 2t,3t+ 5) , gdzie t jest dowolną liczbą rzeczywistą?
A) x + y = 12 B) 2y + 3x = 31 C) 2y + 3x = 30 D) 3y + 2x = 3 0

Ukryj Podobne zadania

Punkt A = (a,− 2) leży na prostej określonej równaniem  5 y = − 3x+ 3 . Stąd wynika, że
A) a = − 35 B) a = 3 C) a = 25 3 D) a = − 3

Punkt A = (a,3) leży na prostej określonej równaniem  3 y = 4x + 6 . Stąd wynika, że
A) a = − 4 B) a = 4 C) a = 33 4 D) a = 39 4

Na rysunku przedstawiono fragment prostej o równaniu y = ax + b .


PIC


Punkt C = (2016,m ) leży na tej prostej. Zatem
A) m = − 1448 37 B) m = − 1432 37 C) m = − 1431 4 7 D) m = − 28103 5

Na prostej l o współczynniku kierunkowym 1 2 leżą punkty A = (2,− 4) oraz B = (0,b) . Wtedy liczba b jest równa
A) (− 5) B) 10 C) (− 2) D) 0

Punkty A = (− 12,2) , B = (1 ,1 5) i C leżą na jednej prostej. Punkt C może mieć współrzędne
A) (− 17,− 3) B) (15,28) C) (− 9,7) D) (8,21)

Na rysunku przedstawiono fragment prostej o równaniu y = ax + b .


PIC


Współczynnik kierunkowy tej prostej jest równy
A) a = − 32 B) a = − 23 C) a = − 2 5 D) a = − 3 5

Ukryj Podobne zadania

Na rysunku przedstawiono fragment prostej o równaniu y = ax + b .


PIC


Współczynnik kierunkowy tej prostej jest równy
A) a = − 32 B) a = − 23 C) a = − 2 5 D) a = − 3 5

Na której z podanych prostych leżą wszystkie punkty o współrzędnych (m − 1,2m + 5) , gdzie m jest dowolną liczbą rzeczywistą?
A) y = 2x+ 5 B) y = 2x + 6 C) y = 2x + 7 D) y = 2x+ 8

Ukryj Podobne zadania

Na której z podanych prostych leżą wszystkie punkty o współrzędnych (m + 1,2m + 5) , gdzie m jest dowolną liczbą rzeczywistą?
A) y = 2x+ 3 B) y = 2x + 4 C) y = 2x + 5 D) y = 2x+ 6

Na rysunku przedstawiony jest fragment prostej o równaniu y = ax + b przechodzącej przez punkty (0 ,−2 ) i (6 ,2) .


PIC


Wtedy
A) a = 23, b = − 2 B) a = 3, b = − 2 C) a = 3, b = 2 2 D) a = −3 , b = 2

Ukryj Podobne zadania

Na rysunku przedstawiony jest fragment prostej o równaniu y = ax + b przechodzącej przez punkty (0 ,2) i (6,− 2) .


PIC


Wtedy
A) a = − 32, b = − 2 B) a = − 3, b = 2 C) a = − 2, b = 2 3 D) a = 3, b = − 2

Punkt (5,− 1) należy do prostej k , której współczynnik kierunkowy jest równy − 13 . Wskaż punkt, który nie należy do prostej k .
A) (2,0) B) (− 7,3 ) C) (7,− 2) D) (− 4,2)

Wiadomo, że prosta o równaniu ax − y + 3 1 = 0 przechodzi przez środek odcinka o końcach A = (2 ,4) i B = (6,2) . Wówczas wartość współczynnika a jest równa
A) a = − 4 B) a = − 5 C) a = − 6 D) a = − 7

Dane są punkty M = (3,− 5) oraz N = (− 1,7) . Prosta przechodząca przez te punkty ma równanie
A) y = − 3x + 4 B) y = 3x − 4 C) y = − 1 x+ 4 3 D) y = 3x+ 4

Ukryj Podobne zadania

Punkty A = (− 2,6) oraz B = (3,b) leżą na prostej, która przechodzi przez początek układu współrzędnych. Wtedy b jest równe
A) 9 B) (− 9) C) (− 4) D) 4

Punkt A = (a,3) leży poniżej prostej określonej równaniem  3 y = 4x+ 6 . Stąd wynika, że
A) a < 0 B) a > − 4 C) a < 33 4 D) a > 0

Ukryj Podobne zadania

Punkt A = (a,3) leży powyżej prostej określonej równaniem  3 y = − 4x + 6 . Stąd wynika, że
A) a < 0 B) a < − 4 C) a > 15 4 D) a > 4

W układzie współrzędnych dane są dwa punkty A = (m ,− 2) oraz B = (3,m ) . Współczynnik kierunkowy prostej AB jest równy 32 . Zatem
A) m = − 2 B) m = 1 C) m = − 1 D) m = 2

Na prostej o równaniu y = ax + b leżą punkty K = (1,0 ) i L = (0,1) . Wynika stąd, że
A) a = − 1 i b = 1 B) a = 1 i b = − 1 C) a = − 1 i b = − 1 D) a = 1 i b = 1

Ukryj Podobne zadania

Na prostej o równaniu y = ax + b leżą punkty K = (− 1,0) i L = (0,− 1) . Wynika stąd, że
A) a = − 1 i b = 1 B) a = 1 i b = − 1 C) a = − 1 i b = − 1 D) a = 1 i b = 1

Dane są punkty A = (6,1) i B = (3,3) . Współczynnik kierunkowy prostej AB jest równy
A) − 23 B) − 32 C) 32 D) 2 3

Ukryj Podobne zadania

Współczynnik kierunkowy prostej, na której leżą punkty A = (6,3) oraz B = (− 2,5) , jest równy
A) a = 3 B) a = − 1 C) a = 5 6 D) a = − 1 4

W układzie współrzędnych dane są dwa punkty A = (1,− 2) oraz B = (− 3,1) . Współczynnik kierunkowy prostej AB jest równy
A) ( ) − 4 3 B) (− 3) 4 C) 34 D) 43

W układzie współrzędnych dane są dwa punkty A = (1,− 2) oraz B = (3,1) . Współczynnik kierunkowy prostej AB jest równy
A) ( ) − 32 B) ( ) − 23 C) 2 3 D) 3 2

Współczynnik kierunkowy prostej, na której leżą punkty A = (− 4,3) oraz B = (8,7) , jest równy
A) a = 3 B) a = − 1 C) a = 5 6 D) a = 1 3

Wiadomo, że punkty A = (1,− 4) i B = (− 1,− 2) należą do prostej l . Wówczas współczynnik kierunkowy prostej l jest równy
A) 12 B) 1 C) − 12 D) − 1

W kartezjańskim układzie współrzędnych (x ,y) prosta o równaniu y = ax+ b przechodzi przez punkty A = (− 5,− 2) oraz B = (1,7) . Współczynnik a w równaniu tej prostej jest równy
A) 3 2 B) (− 6 ) C) 5 6 D) ( 2) − 3

W kartezjańskim układzie współrzędnych (x ,y) prosta o równaniu y = ax+ b przechodzi przez punkty A = (− 3,− 1) oraz B = (4,3) . Współczynnik a w równaniu tej prostej jest równy
A) (− 4) B) ( 1) − 2 C) 2 D) 4 7

Ukryj Podobne zadania

Prosta o równaniu y = 3x − (2m + 1) przecina w układzie współrzędnych oś Oy w punkcie (0,5) . Wtedy
A) m = − 6 B) m = 7 C) m = 2 D) m = − 3

Na płaszczyźnie, w kartezjańskim układzie współrzędnych (x,y) , dana jest prosta k o równaniu y = 3x+ b , przechodząca przez punkt A = (−1 ,3) . Współczynnik b w równaniu tej prostej jest równy
A) 0 B) 6 C) (−1 0) D) 8

Na płaszczyźnie, w kartezjańskim układzie współrzędnych (x,y) , dana jest prosta k o równaniu y = − 3x + b , przechodząca przez punkt A = (− 1,− 3) . Współczynnik b w równaniu tej prostej jest równy
A) 0 B) (− 3) C) (− 6) D) (− 1)

Prosta o równaniu y = − 2x+ (3m + 3) przecina w układzie współrzędnych oś Oy w punkcie (0,2) . Wtedy
A) m = − 23 B) m = − 13 C) m = 1 3 D) m = 5 3

spinner