Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Oblicz całkę ∫ √5--------- sin x 5 − cos xdx .

*Ukryj

Oblicz całkę ∫ 3 √3---2-- sin x cos xdx .

Oblicz całkę ∫ √6--------- cosx 5 + sin xdx .

Oblicz całkę ∫ √ ----------- cosx 1 + 4 sinxdx .

Oblicz całkę ∫ tg xdx .

*Ukryj

Oblicz całkę ∫ 3 tg xdx .

Oblicz całkę ∫ ctg xdx .

Oblicz całkę ∫ 2 cosx sin xdx .

*Ukryj

Oblicz całkę ∫ 5 cos xdx .

Oblicz całkę ∫ 3 sin xdx .

Oblicz całkę ∫ 2 sin x cos xdx .

Oblicz całkę ∫ 3 cos xdx .

Oblicz całkę ∫ 5 cos 3xdx .

Oblicz całkę ∫ 3 2 sin xco s xdx .

Oblicz całkę ∫ 7 sin xdx .

Oblicz całkę ∫ 4 tg xdx .

*Ukryj

Oblicz całkę ∫ 4 ctg xdx .

Oblicz całkę ∫ 2 x cos xdx .

*Ukryj

Oblicz całkę ∫ 2 (x + x) cosxdx .

Oblicz całkę ∫ 2 x sin5xdx .

Oblicz całkę ∫ 2 (x − 2x + 3) sin 2xdx .

Oblicz całkę ∫ (2 sin x + 3 cosx)dx .

Oblicz całkę ∫ sin 5x cos2xdx .

*Ukryj

Oblicz całkę ∫ sin 3x cos2xdx .

Oblicz całkę ∫ x x cos2 cos 3dx .

Oblicz całkę ∫ sin x sin 3xdx .

Oblicz całkę ∫ 4 cos xdx .

*Ukryj

Oblicz całkę ∫ 4 sin xdx .

Oblicz całkę ∫ 2 (2 − x) sin (2x− 4) dx .

*Ukryj

Oblicz całkę ∫ (2x+-3)2- (2x + 3) cos 5 dx .

Oblicz całkę ∫ 2 sin xdx .

*Ukryj

Oblicz całkę ∫ 2 cos xdx .

Oblicz całkę ∫ 2 tg xdx .

*Ukryj

Oblicz całkę ∫ 2 ctg xdx .

Oblicz całkę ∫ 2 2 (1 + x ) cosxdx .

Oblicz całkę ∫ xcos xdx .

*Ukryj

Oblicz całkę ∫ xsin 2xdx .

Oblicz całkę ∫ x xsin 2dx .

Oblicz całkę ∫ 2 xsin x dx .

*Ukryj

Oblicz całkę ∫ 2 xcos x dx .

Oblicz całkę ∫ 2 xcos(4x − 3)dx .

Oblicz całkę ∫ 2 xsin xdx .

Oblicz całkę ∫ sin(ax + b)dx , gdzie a ⁄= 0 .

Oblicz całkę ∫ cos2xdx .

*Ukryj

Oblicz całkę ∫ sin(3x − 3)dx .

Oblicz całkę ∫ sin(7 − 3x )dx .

Oblicz całkę ∫ sin(2x − 3)dx .