Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Wiadomo, że α jest kątem ostrym i sinα cos α = 0,5 . Wynika stąd, że wartość wyrażenia cos4α + sin4 α jest równa
A) 1 B) 0,5 C) 0,25 D) 0,75

*Ukryj

Wiadomo, że α jest kątem ostrym i sinα cos α = 0,4 . Wynika stąd, że wartość wyrażenia cos4α + sin4 α jest równa
A) 0,68 B) 0,84 C) 0,32 D) 0,16

Wiadomo, że α jest kątem ostrym i sinα cos α = 0,3 . Wynika stąd, że wartość wyrażenia cos4α + sin4 α jest równa
A) 0,18 B) 0,91 C) 0,82 D) 0,75

Jeżeli ∘ ∘ 0 < α < 90 oraz 2 tg α = 8 sin α(1 − sin α) , to
A) cosα = 14 B) co sα = 1 C) √- co sα = -2- 2 D) cos α = 1 2

*Ukryj

Jeżeli ∘ ∘ 90 < α < 18 0 oraz 2 tgα = 27sin α(sin α − 1) , to
A) cosα = − 13 B) co sα = 1 C) √- co sα = − -3- 3 D) cos α = 1 3

Ile wynosi tg α jeśli cosα−sin-α sinα = 2 ?
A) 13 B) 3 C) 12 D) 2

Kąt α jest kątem ostrym i 2 sin αco sα = 5 . Wówczas wyrażenie 4 (sin α− cosα) jest równe
A) 245 B) 125- C) 295 D) 1 5

Kąt α jest kątem ostrym i 3 sin α − cos α = 3 cosα − sin α . Zatem
A) tg 3α = 0 B) tg 3α = − 1 C) tg 3α = 1 D) √ -- tg 3α = 3

Jeżeli sin α = 0 ,1+ c osα to liczba sin αco sα jest równa
A) 0,5 B) 0,495 C) 0,99 D) 0,45

Kąt α jest kątem ostrym i sin α − 2co sα = 0 . Zatem
A) tg α = 0,2 5 B) tg α = √15 C) tg α = 0,5 D) tg α = 2

*Ukryj

Kąt α jest kątem ostrym i 2 sin α − cos α = 0 . Zatem
A) tg α = 0,2 5 B) tg α = √15 C) tg α = 0,5 D) tg α = 2

Kąt α jest ostry oraz √ -- 3 sin α − 3co sα = 0 . Wtedy
A) tg α = 13 B) tg α = 3 C) tg α = √ 3- D) √ - tg α = --3 3

Kąt α jest kątem ostrym i 4 sin α − cos α = 0 . Zatem
A) tg α = 0,2 5 B) tg α = √15 C) tg α = 0,5 D) tg α = 2

Jeśli wiadomo, że 2 2 1− sin α = 3 jest kątem ostrym, to prawdą jest, że
A) √- cosα = -62- B) √ - cos α = -22 C) √6- co sα = 3 D) √-2 cos α = 3

Jeśli α jest kątem ostrym i 1 sin αco sα = 7 , to suma sin α+ cosα jest równa
A) 97 B) 87 C) √ - 3-77 D) 2√-14 7

*Ukryj

Jeśli α jest kątem ostrym i 1 sin αco sα = 4 , to suma sin α+ cosα jest równa
A) √ - -26 B) 64 C) √- -52- D) √-7 4

Jeśli α jest kątem ostrym i 3- sin αco sα = 14 , to różnica sin α − cos α jest równa
A) √9- 7 lub − 9√-- 7
B) -2- √ 7 lub -2- − √ 7
C) - 3√-7 7 lub - 3√-7 − 7
D) √ -- 2-714 lub √ -- − 2-714

Dla pewnego kąta ostrego zachodzi √ -- sinα + cosα = 2 . Wtedy sin α ⋅cos α jest równy:
A) √ - --2 2 B) 1 2 C) 1 4 D) 1

Jeżeli ∘ ∘ 0 < α < 90 oraz tg α = 2 sin α , to
A) cosα = 1 2 B) √- co sα = -2- 2 C) √3- co sα = 2 D) cos α = 1

*Ukryj

Jeżeli ∘ ∘ 0 < α < 90 oraz tg α = 4 sin α , to
A) cosα = 12 B) co sα = 14 C) co sα = √4-- 17 D) cos α = 1

Jeżeli ∘ ∘ 0 < α < 90 oraz √3- sin α = 3 tg α , to
A) cosα = 1 2 B) √- co sα = -3- 3 C) 2 co sα = 3 D) √ -- cosα = 3

Jeżeli tg α = 3sinα , oraz α jest kątem ostrym, to
A) cosα = 12 B) co sα = 13 C) co sα = 2 3 D) √- cosα = -2- 2

Kąt α jest ostry oraz ∘ sin α = cos 47 . Wtedy miara kąta α jest równa:
A) 6∘ B) 33 ∘ C) 47∘ D) 43∘

*Ukryj

Kąt α jest ostry oraz ∘ co sα = sin 34 . Wtedy miara kąta α jest równa:
A) 26∘ B) 5 6∘ C) 17∘ D) 34∘

Kąt α jest ostry oraz ∘ tg α⋅ tg 17 = 1 . Wtedy miara kąta α jest równa
A) 0,06∘ B) 17∘ C) 73 ∘ D) 34∘

*Ukryj

Kąt α jest ostry oraz ∘ tg α⋅ tg 19 = 1 . Wtedy miara kąta α jest równa
A) 3∘ B) 71 ∘ C) 19∘ D) 87∘

Jeżeli sinus kąta ostrego α jest sześć razy większy od jego cosinusa, to
A) √- sin α = 77- B) √- cosα = -77- C) √-37 sin α = 37 D) √37- cosα = 37

*Ukryj

Jeżeli cosinus kąta ostrego α jest sześć razy większy od jego sinusa, to
A) √- sin α = 77- B) √- cosα = -77- C) √-37 sin α = 37 D) √37- cosα = 37

Jeżeli sinus kąta ostrego α jest pięć razy większy od jego cosinusa, to
A) √-- c osα = -2266- B) √ - cosα = -55 C) √-5 sin α = 5 D) √26- sin α = 26

Kąt α jest kątem ostrym i 2 sin αco sα = 5 . Wówczas wyrażenie 2 (sin α+ cosα) jest równe
A) 75 B) 95 C) 65 D) 1

*Ukryj

Kąt α jest kątem ostrym i 1 sin αco sα = 4 . Wówczas wyrażenie 2 (sin α+ cosα) jest równe
A) 54 B) 516 C) 32 D) 1

Kąt α jest kątem ostrym i 2 sin αco sα = 5 . Wówczas wyrażenie 2 (sin α− cosα) jest równe
A) 15 B) 95 C) 35 D) 1