Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje/Trygonometryczna/Dana równość

Wyszukiwanie zadań

Wiadomo, że α jest kątem ostrym i sinα cos α = 0,5 . Wynika stąd, że wartość wyrażenia cos4α + sin4 α jest równa
A) 1 B) 0,5 C) 0,25 D) 0,75

Ukryj Podobne zadania

Wiadomo, że α jest kątem ostrym i sinα cos α = 0,3 . Wynika stąd, że wartość wyrażenia cos4α + sin4 α jest równa
A) 0,18 B) 0,91 C) 0,82 D) 0,75

Wiadomo, że α jest kątem ostrym i sinα cos α = 0,4 . Wynika stąd, że wartość wyrażenia cos4α + sin4 α jest równa
A) 0,68 B) 0,84 C) 0,32 D) 0,16

Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania

Jeśli α jest kątem ostrym i 3- sin αco sα = 14 , to różnica sin α − cos α jest równa
A) √9- 7 lub − 9√-- 7
B) -2- √ 7 lub -2- − √ 7
C) - 3√-7 7 lub - 3√-7 − 7
D) √ -- 2-714 lub √ -- − 2-714

Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania

Jeżeli sinus kąta ostrego α jest sześć razy większy od jego cosinusa, to
A) √- sin α = 77- B) √- cosα = -77- C) √-37 sin α = 37 D) √37- cosα = 37

Ukryj Podobne zadania

Jeżeli sinus kąta ostrego α jest pięć razy większy od jego cosinusa, to
A) √-- c osα = -2266- B) √ - cosα = -55 C) √-5 sin α = 5 D) √26- sin α = 26

Jeżeli cosinus kąta ostrego α jest sześć razy większy od jego sinusa, to
A) √- sin α = 77- B) √- cosα = -77- C) √-37 sin α = 37 D) √37- cosα = 37

Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania
spinner