Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Odcinek AB jest średnicą okręgu o środku O .


PIC


Miara kąta DBC oznaczonego na rysunku literą α jest równa
A) 100 ∘ B) 90∘ C) 95 ∘ D) 85∘

Na poniższym rysunku punkt O jest środkiem okręgu.


PIC


Miara kąta α jest równa
A) 50∘ B) 7 0∘ C) 80∘ D) 65∘

W okręgu o środku O dany jest kąt o mierze  ∘ 50 , zaznaczony na rysunku.


PIC


Miara kąta oznaczonego na rysunku literą α jest równa
A) 40∘ B) 5 0∘ C) 20∘ D) 25∘

*Ukryj

Dany jest kąt ABD o mierze  ∘ 29 (rys.). Kąt BCD ma miarę:


PIC


A) 29∘ B) 6 9∘ C) 61∘ D) 58∘

W okręgu o środku O dany jest kąt o mierze  ∘ 40 , zaznaczony na rysunku.


PIC


Miara kąta oznaczonego na rysunku literą α jest równa
A) 40∘ B) 5 0∘ C) 20∘ D) 25∘

Punkty A ,B,C ,D dzielą okrąg o środku S w stosunku 2,5 : 1 : 4,5 : 4 .


PIC


Różnica miar kątów wypukłych DSC i ASB jest równa
A) 60∘ B) 9 0∘ C) 75∘ D) 50∘

Punkty A ,B,C i D leżą na okręgu o środku S . Cięciwa CD przecina średnicę AB tego okręgu w punkcie E tak, że |∡BEC | = 1 10∘ . Kąt środkowy ASC ma miarę 100∘ (zobacz rysunek).


PIC


Kąt wpisany BAD ma miarę
A) 15∘ B) 2 0∘ C) 25∘ D) 30∘

*Ukryj

Punkty A ,B,C i D leżą na okręgu o środku S . Cięciwa CD przecina średnicę AB tego okręgu w punkcie E tak, że |∡BEC | = 1 00∘ . Kąt środkowy ASC ma miarę 110∘ (zobacz rysunek).


PIC


Kąt wpisany BAD ma miarę
A) 15∘ B) 2 0∘ C) 25∘ D) 30∘

Punkty A ,B,C i D leżą na okręgu o środku S . Cięciwa CD przecina średnicę AB tego okręgu w punkcie E tak, że |∡BED | = 82∘ . Kąt środkowy BSC ma miarę 78∘ (zobacz rysunek).


PIC


Kąt wpisany BCD ma miarę
A) 24∘ B) 2 9∘ C) 31∘ D) 36∘

Punkty A ,B,C ,D leżą na okręgu o środku w punkcie O . Kąt środkowy DOC ma miarę 1 18∘ (zobacz rysunek).


PIC


Miara kąta ABC jest równa
A) 59∘ B) 4 8∘ C) 62∘ D) 31∘

*Ukryj

Punkty A ,B,C ,D leżą na okręgu o środku w punkcie O . Kąt środkowy DOC ma miarę 1 22∘ (zobacz rysunek).


PIC


Miara kąta ABC jest równa
A) 29∘ B) 6 1∘ C) 28∘ D) 31∘

Trapez równoramienny ABCD jest wpisany w okrąg o środku O (zobacz rysunek).


PIC


Różnica miar kątów DCB i ABC tego trapezu jest równa
A) 52∘ B) 2 4∘ C) 46∘ D) 22∘

Punkt S jest środkiem okręgu (patrz rysunek). Zaznaczony kąt α jest równy


PIC


A) 5 0∘ B) 40∘ C) 30 ∘ D) 60∘

*Ukryj

Na rysunku odcinek AB jest średnicą okręgu, a kąt ACD ma miarę  ∘ 60 . Miara kąta DAB jest równa


PIC


A) 4 0∘ B) 25∘ C) 30 ∘ D) 45∘

Punkty A ,B,C i D leżą na okręgu o środku O (zobacz rysunek). Miary zaznaczonych kątów α i β są odpowiednio równe


PIC


A) α = 36∘, β = 72∘ B) α = 54∘, β = 72∘ C) α = 3 6∘, β = 108∘ D) α = 72∘, β = 72∘

Na rysunku odcinek AB jest średnicą okręgu, a kąt ACD ma miarę  ∘ 50 . Miara kąta DAB jest równa


PIC


A) 4 0∘ B) 25∘ C) 30 ∘ D) 45∘

Punkty A ,B,C i D leżą na okręgu o środku O (zobacz rysunek). Miary zaznaczonych kątów α i β są odpowiednio równe


PIC


A) α = 80∘, β = 40∘ B) α = 80∘, β = 60∘ C) α = 8 0∘, β = 80∘ D) α = 40∘, β = 120∘

Na okręgu o środku S leżą punkty A ,B,C i D . Odcinek AB jest średnicą tego okręgu. Kąt między tą średnicą a cięciwą AC jest równy 2 1∘ (zobacz rysunek).


PIC


Kąt α między cięciwami AD i CD jest równy
A) 21∘ B) 4 2∘ C) 48∘ D) 69∘

Na rysunku odcinek AB jest średnicą okręgu, a kąt ACD ma miarę  ∘ 65 . Miara kąta DAB jest równa


PIC


A) 4 0∘ B) 25∘ C) 30 ∘ D) 45∘

Punkt S jest środkiem okręgu (patrz rysunek). Zaznaczony kąt α jest równy


PIC


A) 5 5∘ B) 45∘ C) 35 ∘ D) 65∘

Na okręgu o środku S leżą punkty A ,B,C i D . Odcinek AC jest średnicą tego okręgu. Kąt między tą średnicą a cięciwą AD jest równy 32∘ (zobacz rysunek).


PIC


Kąt α między cięciwami AB i DB jest równy
A) 32∘ B) 5 8∘ C) 64∘ D) 26∘

Bok AB czworokąta ABCD wpisanego w okrąg jest średnicą okręgu oraz |∡C | = 120 ∘ .


PIC


Zatem kąt α ma miarę
A) 30∘ B) 4 5∘ C) 50∘ D) 60∘

*Ukryj

Bok AB czworokąta ABCD wpisanego w okrąg jest średnicą okręgu oraz |∡C | = 110 ∘ .


PIC


Zatem kąt α ma miarę
A) 70∘ B) 5 5∘ C) 30∘ D) 20∘

Zaznaczony na rysunku kąt α jest równy


PIC


A) 5 0∘ B) 40∘ C) 30 ∘ D) 10∘

*Ukryj

Punkty ABCD leżą na okręgu o środku S (zobacz rysunek). Miara kąta BDC jest równa


PIC


A) 58∘ B) 8 7∘ C) 29∘ D) 32∘

Zaznaczony na rysunku kąt α jest równy


PIC


A) 4 0∘ B) 30∘ C) 20 ∘ D) 10∘

Punkty ABCD leżą na okręgu o środku S (zobacz rysunek). Miara kąta BDC jest równa


PIC


A) 91∘ B) 72,5∘ C) 18 ∘ D) 32∘

Jaką miarę ma kąt α ?


PIC


A) 2 36∘ B) 59∘ C) 62 ∘ D) 100 ∘

*Ukryj

Jaką miarę ma kąt α ?


PIC


A) 2 44∘ B) 58∘ C) 62 ∘ D) 116 ∘

Na rysunku przedstawiono okrąg o środku S i kąt wpisany o mierze  ∘ 35 .


PIC


Zaznaczony na rysunku kąt α ma miarę
A) 40∘ B) 5 0∘ C) 70∘ D) 30∘

Trójkąty ABC i ACD są wpisane w okrąg o środku O . Odcinek AB jest średnicą okręgu.


PIC


Miara kąta α zaznaczonego na rysunku jest równa
A) 105 ∘ B) 115∘ C) 10 0∘ D) 95 ∘

*Ukryj

Trójkąty ABC i ACD są wpisane w okrąg o środku O . Odcinek AB jest średnicą okręgu.


PIC


Miara kąta α zaznaczonego na rysunku jest równa
A) 105 ∘ B) 115∘ C) 10 0∘ D) 95 ∘

Trójkąty ABC i ACD są wpisane w okrąg o środku O . Odcinek AB jest średnicą okręgu.


PIC


Miara kąta α zaznaczonego na rysunku jest równa
A) 105 ∘ B) 115∘ C) 10 0∘ D) 95 ∘

Punkt O jest środkiem okręgu. Kąt wpisany BAD ma miarę


PIC


A) 1 70∘ B) 70∘ C) 95 ∘ D) 85∘

*Ukryj

Punkt O jest środkiem okręgu. Kąt wpisany BAD ma miarę


PIC


A) 1 50∘ B) 120∘ C) 115 ∘ D) 85∘

Miara kąta α wynosi


PIC


A) 3 0∘ B) 40∘ C) 50 ∘ D) 60∘

*Ukryj

Kąt α na rysunku obok ma miarę


PIC


A) 70∘ B) 6 0∘ C) 50∘ D) 40∘

Miara kąta α wynosi


PIC


A) 3 0∘ B) 40∘ C) 50 ∘ D) 60∘

Miara kąta α wynosi


PIC


A) 30∘ B) 4 0∘ C) 50∘ D) 60∘

Punkty A ,B,C ,D leżą na okręgu o środku O (zobacz rysunek). Miara zaznaczonego kąta α jest równa


PIC


A) 54,5∘ B) 31∘ C) 34 ∘ D) 27∘

*Ukryj

Punkty A ,B,C ,D leżą na okręgu o środku O (zobacz rysunek). Miara zaznaczonego kąta α jest równa


PIC


A) 54,5∘ B) 30∘ C) 34 ∘ D) 27∘

Punkty A ,B ,C i D leżą na okręgu o środku S . Miary kątów SBC , BCD , CDA są równe odpowiednio: |∡SBC | = 60∘ , |∡BCD | = 110∘ , |∡CDA | = 90∘ (zobacz rysunek).


PIC


Wynika stąd, że miara α kąta DAS jest równa
A) 25∘ B) 3 0∘ C) 35∘ D) 40∘

Punkt O jest środkiem okręgu. Kąt środkowy AOD ma miarę


PIC


A) 150 ∘ B) 120∘ C) 11 5∘ D) 85 ∘

*Ukryj

Punkty ABCD leżą na okręgu o środku S (zobacz rysunek). Miara kąta DBC jest równa


PIC


A) 59∘ B) 3 4∘ C) 28∘ D) 32∘

Punkt O jest środkiem okręgu. Kąt środkowy AOD ma miarę


PIC


A) 130 ∘ B) 120∘ C) 11 5∘ D) 85 ∘

Odcinek AB jest średnicą okręgu (rysunek).


PIC


Miara kąta α jest równa
A) 58∘ B) 5 6∘ C) 60∘ D) 116∘