Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Rozwiąż równanie

sinx + sin 2x + sin3x = cosx + cos2x + co s3x.

Rozwiąż równanie sinx + cosx = 1 .

Rozwiąż równanie √ -- 2co sα − 2 = 0 , gdy ∘ ∘ 0 < α < 90 .

Rozwiąż równanie 1 sin3x = 2 .

*Ukryj

Rozwiąż równanie π- 1 cos(x − 6) = 2 .

Rozwiąż równanie π- sin(3x − 2) = 0 .

Rozwiąż równanie π- √ -- 2co s(3x − 3) = 3 .

Sinus kąta ostrego jest dwa razy większy od cosinusa tego kąta. Wyznacz wartość cosinusa tego kąta i podaj przybliżoną wartość tego kąta.

Rozwiąż równanie √ -- sin3x + cos3x = 2 .

Rozwiąż równanie sin6x + cos3x = 2sin 3x + 1 w przedziale ⟨0 ,π⟩ .

*Ukryj

Rozwiąż równanie sin6x − 1 = cos 3x− 2sin 3x w przedziale ⟨0 ,π⟩ .

Rozwiąż równanie cos(4x )− sin(4x ) = 1 .

*Ukryj

Rozwiąż równanie cos 3x = 1 + sin 3x .

Rozwiąż równanie ( π) ( π-) 5 cos 2 x + 3 + 4 sin x + 3 = 2 .

Rozwiąż równanie sinx + sin 2x = sin 3x .

*Ukryj

Rozwiąż równanie √ -- sin4x = 2 cosx − sin 2x w przedziale ⟨0 ,2π⟩ .

Rozwiąż równanie sinx + sin 2x = sin 3x w przedziale ⟨0,2π⟩ .

Rozwiąż równanie sinx + sin 2x + sin3x = 0 w przedziale ⟨0,π⟩ .

Dana jest funkcja f(x ) = cosx . Rozwiąż równanie (π- ) √ -- f 2 − x + 3f(x) − 1 = 0 .

Rozwiąż równanie √2- cos 2x = 2 (cos x− sin x) w przedziale ⟨0,π ⟩ .

*Ukryj

Rozwiąż równanie √2- cos 2x = 2 (cos x+ sin x) w przedziale ⟨ π- π-⟩ − 2,2 .

Rozwiąż równanie sin2x + 2sin x = 1 + cos x .

*Ukryj

Rozwiąż równanie sin4x = cos 2x .

Rozwiąż równanie x 2co sx + 3 = 4 cos 2 .

Rozwiąż równanie √ -- 3co sx = 1 + sin x w przedziale ⟨0,2 π⟩ .

Oblicz sumę wszystkich miejsc zerowych funkcji f(x ) = cosx należących do przedziału ⟨0;50π ⟩ .

Rozwiąż równanie -1-- --1-- sinx = sin 4x w przedziale ⟨− π ,π⟩ .

*Ukryj

Rozwiąż równanie --1-- --1-- sin3x = sin5x w przedziale ⟨ π-π-⟩ − 2,2 .

Dana jest funkcja ( π) f(x ) = cos 2x+ 3 , x ∈ R .

 • Narysuj wykres funkcji f dla ⟨ ⟩ x ∈ − π , 52π .
 • Rozwiąż równanie: ( ) co s 2x + π- = 1 3 2 , dla ⟨ ⟩ x ∈ − π, 5π 2 .

Oblicz sumę stu najmniejszych dodatnich rozwiązań równania sin 2x = cos x .

Rozwiąż równanie cos x+ sin 3x = 0 .

Strona 1 z 2>