Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Okręgi o środkach S1 = (− 4,− 8) oraz S2 = (12,4 ) są styczne wewnętrznie. Promień pierwszego z tych okręgów jest 6 razy większy od promienia drugiego okręgu. Suma promieni tych okręgów jest równa
A) 28 B) 24 C) 20 D) 16

*Ukryj

Okrąg o środku S1 = (2,1 ) i promieniu r oraz okrąg o środku S 2 = (5,5) i promieniu 6 są styczne wewnętrznie. Wtedy
A) r = 4 B) r = 3 C) r = 2 D) r = 1

Okrąg, którego środkiem jest punkt S = (2,2 ) , jest styczny do prostej y = −x . Promień tego okręgu jest równy
A) 2 B) √ -- 2 C) √ -- 2 2 D) 4

Okrąg o środku S = (− 6,− 5) jest styczny do osi Oy układu współrzędnych w punkcie A oraz jest styczny do prostej y = 1 w punkcie B . Promień okręgu o średnicy AB jest równy
A) 6 B) 6√ 2- C) 12 D) √ -- 3 2

Promień okręgu o równaniu 2 2 x + y − 12x + 33 = 0 ma długość
A) √ --- 33 B) √ -- 3 C) 3 D) 6

*Ukryj

Promień okręgu danego równaniem 2 2 x + 2x + y + 12y+ 33 = 0 ma długość
A) 2 B) 4 C) √ --- 33 D) √ 2-

Promień okręgu danego równaniem 2 2 x + y − 12y + 2 7 = 0 ma długość
A) 3 B) 9 C) √ --- 33 D) √ -- 3

Promień okręgu danego równaniem 2 2 x + y + 12y + 3 3 = 0 ma długość
A) 3 B) 6 C) √ --- 33 D) √ -- 3

Okrąg o środku w punkcie S (− 1 ;2 ) jest styczny do prostej o równaniu 4x − 3y + 3 = 0 . Promień okręgu jest równy:
A) 25 B) 1 C) 75 D) √ -- 8

Okrąg o środku S1 = (− 3,1 1) oraz okrąg o środku S2 i promieniu 6 są styczne wewnętrznie w punkcie (− 11 ,1 1) . Wtedy
A) S 2 = (− 1,11) B) S2 = (−5 ,11) C) S = (1,1 1) 2 D) S = (5,11) 2

Okrąg o równaniu 2 2 (x − 3 ) + (y + 7) = 625 jest styczny do okręgu o środku S = (12,5) i promieniu r . Wynika stąd, że
A) r = 5 B) r = 15 C) r = 1 0 D) r = 20

*Ukryj

Okrąg o równaniu 2 2 (x + 5 ) + (y − 4) = 576 jest styczny do okręgu o środku S = (4,16) i promieniu r . Wynika stąd, że
A) r = 5 B) r = 9 C) r = 1 0 D) r = 12

Okrąg o równaniu 2 (x + y ) + 2x (1− y) = 3 ma promień równy
A) 3 B) √ -- 3 C) 4 D) 2

*Ukryj

Okrąg o równaniu 2 (x − y ) + 2x (y− 1) = 8 ma promień równy
A) 9 B) √ -- 8 C) 3 D) 8

Do okręgu należą punkty A = (2,1) , B = (5,0) , C = (4,− 3) . Jest to okrąg o środku S i promieniu r :
A) S = (2,− 2) , √ -- r = 2 B) S = (3,− 1) , r = √ 5-
C) S = (3 ,0) , r = 1 D) S = (2,− 2) , r = 3

Okrąg, którego środkiem jest punkt S = (a,5 ) , jest styczny do osi Oy i do prostej o równaniu y = 2 . Promień tego okręgu jest równy
A) 3 B) 5 C) 2 D) 4

*Ukryj

Okrąg, którego środkiem jest punkt S = (a,4 ) , jest styczny do osi Oy i do prostej o równaniu y = − 1 . Promień tego okręgu jest równy
A) 3 B) 5 C) 2 D) 4

Okrąg o środku S = (− 6,− 8) i promieniu 32 przekształcono najpierw w symetrii względem osi Ox , a potem w symetrii względem osi Oy . W wyniku tych przekształceń otrzymano okrąg o środku S1 . Odległość między punktami S i S 1 jest równa
A) 20 B) 16 C) 10 D) 64

Dany jest okrąg o środku S = (− 6,− 8) i promieniu 2014. Obrazem tego okręgu w symetrii osiowej względem osi Oy jest okrąg o środku w punkcie S 1 . Odległość między punktami S i S1 jest równa
A) 12 B) 16 C) 2014 D) 4028

*Ukryj

Dany jest okrąg o środku S = (− 8,− 6) i promieniu 2015. Obrazem tego okręgu w symetrii osiowej względem osi Oy jest okrąg o środku w punkcie S 1 . Odległość między punktami S i S1 jest równa
A) 12 B) 16 C) 2015 D) 4030

Okręgi o środkach S1 = (3,4) oraz S2 = (9 ,−4 ) i równych promieniach są styczne zewnętrznie. Promień każdego z tych okręgów jest równy
A) 8 B) 6 C) 5 D) 5 2

*Ukryj

Okręgi o środkach S1 = (2,14) oraz S2 = (12,− 10) i równych promieniach są styczne zewnętrznie. Promień każdego z tych okręgów jest równy
A) 26 B) 13 C) 13 4 D) 13 2

Okrąg o środku S1 = (2,1 ) i promieniu r oraz okrąg o środku S 2 = (5,5) i promieniu 4 są styczne zewnętrznie. Wtedy
A) r = 1 B) r = 2 C) r = 3 D) r = 4

Środek okręgu o równaniu 2 2 (x + 2) + (y− 3) = 5 ma współrzędne:
A) (2,3) B) (2 ,− 3 ) C) (− 2,3) D) (− 2,− 3)

*Ukryj

Dany jest okrąg o równaniu 2 2 (x+ 3) + (y− 4) = 25 . Środkiem S tego okręgu jest punkt:
A) S = (− 3,− 4) B) (3,4) C) (3,− 4) D) (−3 ,4)

Dany jest okrąg o równaniu 2 2 (x+ 4) + (y− 6) = 100 . Środek tego okręgu ma współrzędne
A) (− 4,− 6) B) (4,6) C) (4,− 6) D) (− 4,6)

Okrąg o równaniu 2 2 (x + 5) + (y − 9 ) = 4 ma środek S i promień r . Wówczas
A) S = (5,− 9),r = 2 B) S = (5,− 9),r = 4
C) S = (− 5,9 ),r = 2 D) S = (− 5,9),r = 4

*Ukryj

Okrąg o równaniu 2 2 (x + 3) + (y − 3 ) = 9 ma środek S i promień r . Wówczas
A) S = (3,− 3),r = 9 B) S = (3,− 3),r = 3
C) S = (− 3,3 ),r = 9 D) S = (− 3,3),r = 3

Okrąg o równaniu 2 2 (x − 5) + (y + 9 ) = 4 ma środek S i promień r . Wówczas
A) S = (5,− 9),r = 2 B) S = (5,− 9),r = 4
C) S = (− 5,9 ),r = 2 D) S = (− 5,9),r = 4

Promień okręgu o równaniu 2 2 (x − 1) + y = 1 6 jest równy
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

*Ukryj

Promień okręgu o równaniu 2 2 x + (y + 1) = 9 jest równy
A) 1 B) 2 C) 3 D) 9

Promień okręgu o równaniu 2 2 (x + 3) + (y − 1) = 2 5 jest równy
A) 25 B) 5 C) 625 D) 15

Promień okręgu o równaniu 2 2 (x + 5) + (y − 2) = 1 2 jest równy
A) 12 B) √ -- 2 3 C) √ --- 24 D) 144

Promień okręgu o równaniu 2 2 (x − 2) + y = 4 jest równy
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Promień okręgu o równaniu 2 2 (x + 2) + (y − 1) = 1 3 jest równy
A) √ --- 13 B) 13 C) 8 D) √ -- 2 2

Punkty M = (2,0) i N = (0,− 2) są punktami styczności okręgu z osiami układu współrzędnych. Jakie współrzędne ma środek tego okręgu?
A) (− 2,2) B) (2,2 ) C) (2,− 2) D) (− 2,− 2)

*Ukryj

Punkty M = (− 2,0) i N = (0,2) są punktami styczności okręgu z osiami układu współrzędnych. Jakie współrzędne ma środek tego okręgu?
A) (− 2,2) B) (2,2 ) C) (2,− 2) D) (− 2,− 2)

Środek S okręgu o równaniu 2 2 x + y − 4x + 6y + 9 = 0 ma współrzędne
A) S = (− 4,6) B) S = (− 2,3) C) S = (2 ,−3 ) D) S = (4,− 6)

*Ukryj

Środek okręgu o równaniu 2 2 x + y + 4x − 6y − 221 = 0 ma współrzędne
A) S = (− 2,3) B) S = (2,− 3) C) S = (− 4,6 ) D) S = (4,− 6)

Środek S okręgu o równaniu 2 2 x + y + 2x − 4y + 3 = 0 ma współrzędne
A) S = (− 1,2) B) S = (1,− 2) C) S = (− 2,4 ) D) S = (2,− 4)

Środek S okręgu o równaniu 2 2 x + y − 10x + y = 0 ma współrzędne
A) S = (−5 ;0,5) B) S = (− 5;1 ) C) S = (5;− 0,5) D) S = (5;− 1)

Środkiem okręgu o równaniu 2 2 x + y − 1 0y = 25 jest punkt
A) (0,5) B) (1 ,− 5 ) C) (1,5) D) (0,− 5)

Środek S okręgu o równaniu 2 2 x + y + 10x − 6y + 29 = 0 ma współrzędne
A) ( ) S = − 52, 32 B) S = (5,− 3) C) S = (− 5,3 ) D) S = (5,− 3) 2 2

Środek S okręgu o równaniu 2 2 x + y − 6x + 4y + 9 = 0 ma współrzędne
A) S = (6,− 4) B) S = (3,− 2) C) S = (− 3,2 ) D) S = (−6 ,4)

Okrąg o środku S1 = (− 13 ,1 2) oraz okrąg o środku S2 i promieniu 8 są styczne zewnętrznie w punkcie (−7 ,12) . Wtedy
A) S 2 = (− 1,12) B) S 2 = (2,12) C) S = (1,1 2) 2 D) S = (0,12) 2