Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Geometria analityczna/Okrąg/Środek i promień

Wyszukiwanie zadań

Okręgi o środkach S1 = (− 4,− 8) oraz S2 = (12,4 ) są styczne wewnętrznie. Promień pierwszego z tych okręgów jest 6 razy większy od promienia drugiego okręgu. Suma promieni tych okręgów jest równa
A) 28 B) 24 C) 20 D) 16

Ukryj Podobne zadania

Okrąg o środku S1 = (2,1 ) i promieniu r oraz okrąg o środku S 2 = (5,5) i promieniu 6 są styczne wewnętrznie. Wtedy
A) r = 4 B) r = 3 C) r = 2 D) r = 1

Okrąg, którego środkiem jest punkt S = (2,2 ) , jest styczny do prostej y = −x . Promień tego okręgu jest równy
A) 2 B) √ -- 2 C)  √ -- 2 2 D) 4

Okrąg o środku S = (− 6,− 5) jest styczny do osi Oy układu współrzędnych w punkcie A oraz jest styczny do prostej y = 1 w punkcie B . Promień okręgu o średnicy AB jest równy
A) 6 B) 6√ 2- C) 12 D)  √ -- 3 2

Ukryj Podobne zadania

Okrąg o środku w punkcie S (− 1 ;2 ) jest styczny do prostej o równaniu 4x − 3y + 3 = 0 . Promień okręgu jest równy:
A) 25 B) 1 C) 75 D) √ -- 8

Okrąg o środku S1 = (− 3,1 1) oraz okrąg o środku S2 i promieniu 6 są styczne wewnętrznie w punkcie (− 11 ,1 1) . Wtedy
A) S 2 = (− 1,11) B) S2 = (−5 ,11) C) S = (1,1 1) 2 D) S = (5,11) 2

Okrąg o równaniu  2 2 (x − 3 ) + (y + 7) = 625 jest styczny do okręgu o środku S = (12,5) i promieniu r . Wynika stąd, że
A) r = 5 B) r = 15 C) r = 1 0 D) r = 20

Ukryj Podobne zadania

Okrąg o równaniu  2 2 (x + 5 ) + (y − 4) = 576 jest styczny do okręgu o środku S = (4,16) i promieniu r . Wynika stąd, że
A) r = 5 B) r = 9 C) r = 1 0 D) r = 12

Ukryj Podobne zadania

Do okręgu należą punkty A = (2,1) , B = (5,0) , C = (4,− 3) . Jest to okrąg o środku S i promieniu r :
A) S = (2,− 2) ,  √ -- r = 2 B) S = (3,− 1) , r = √ 5-
C) S = (3 ,0) , r = 1 D) S = (2,− 2) , r = 3

Okrąg, którego środkiem jest punkt S = (a,5 ) , jest styczny do osi Oy i do prostej o równaniu y = 2 . Promień tego okręgu jest równy
A) 3 B) 5 C) 2 D) 4

Ukryj Podobne zadania

Okrąg, którego środkiem jest punkt S = (a,4 ) , jest styczny do osi Oy i do prostej o równaniu y = − 1 . Promień tego okręgu jest równy
A) 3 B) 5 C) 2 D) 4

Okrąg o środku S = (− 6,− 8) i promieniu 32 przekształcono najpierw w symetrii względem osi Ox , a potem w symetrii względem osi Oy . W wyniku tych przekształceń otrzymano okrąg o środku S1 . Odległość między punktami S i S 1 jest równa
A) 20 B) 16 C) 10 D) 64

Dany jest okrąg o środku S = (− 6,− 8) i promieniu 2014. Obrazem tego okręgu w symetrii osiowej względem osi Oy jest okrąg o środku w punkcie S 1 . Odległość między punktami S i S1 jest równa
A) 12 B) 16 C) 2014 D) 4028

Ukryj Podobne zadania

Dany jest okrąg o środku S = (− 8,− 6) i promieniu 2015. Obrazem tego okręgu w symetrii osiowej względem osi Oy jest okrąg o środku w punkcie S 1 . Odległość między punktami S i S1 jest równa
A) 12 B) 16 C) 2015 D) 4030

Okręgi o środkach S1 = (3,4) oraz S2 = (9 ,−4 ) i równych promieniach są styczne zewnętrznie. Promień każdego z tych okręgów jest równy
A) 8 B) 6 C) 5 D) 5 2

Ukryj Podobne zadania

Okręgi o środkach S1 = (2,14) oraz S2 = (12,− 10) i równych promieniach są styczne zewnętrznie. Promień każdego z tych okręgów jest równy
A) 26 B) 13 C) 13 4 D) 13 2

Okrąg o środku S1 = (2,1 ) i promieniu r oraz okrąg o środku S 2 = (5,5) i promieniu 4 są styczne zewnętrznie. Wtedy
A) r = 1 B) r = 2 C) r = 3 D) r = 4

Ukryj Podobne zadania

Dany jest okrąg o równaniu  2 2 (x+ 3) + (y− 4) = 25 . Środkiem S tego okręgu jest punkt:
A) S = (− 3,− 4) B) (3,4) C) (3,− 4) D) (−3 ,4)

Dany jest okrąg o równaniu  2 2 (x+ 4) + (y− 6) = 100 . Środek tego okręgu ma współrzędne
A) (− 4,− 6) B) (4,6) C) (4,− 6) D) (− 4,6)

Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania

Punkty M = (2,0) i N = (0,− 2) są punktami styczności okręgu z osiami układu współrzędnych. Jakie współrzędne ma środek tego okręgu?
A) (− 2,2) B) (2,2 ) C) (2,− 2) D) (− 2,− 2)

Ukryj Podobne zadania

Punkty M = (− 2,0) i N = (0,2) są punktami styczności okręgu z osiami układu współrzędnych. Jakie współrzędne ma środek tego okręgu?
A) (− 2,2) B) (2,2 ) C) (2,− 2) D) (− 2,− 2)

Ukryj Podobne zadania

Okrąg o środku S1 = (− 13 ,1 2) oraz okrąg o środku S2 i promieniu 8 są styczne zewnętrznie w punkcie (−7 ,12) . Wtedy
A) S 2 = (− 1,12) B) S 2 = (2,12) C) S = (1,1 2) 2 D) S = (0,12) 2

spinner