Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Ile jest wszystkich dwucyfrowych liczb naturalnych podzielnych przez 3?
A) 12 B) 24 C) 29 D) 30

*Ukryj

Ile jest wszystkich dwucyfrowych liczb naturalnych podzielnych przez 4?
A) 21 B) 22 C) 23 D) 24

Liczb naturalnych dwucyfrowych podzielnych przez 6 jest
A) 60 B) 45 C) 30 D) 15

Ile jest wszystkich czterocyfrowych liczb naturalnych podzielnych przez 3?
A) 3000 B) 3333 C) 2999 D) 2998

*Ukryj

Ile jest wszystkich liczb naturalnych czterocyfrowych mniejszych od 2021 i podzielnych przez 3?
A) 673 B) 334 C) 340 D) 339

Ile jest wszystkich liczb naturalnych czterocyfrowych podzielnych przez 5?
A) 2000 B) 1800 C) 1000 D) 900

Ile jest wszystkich pięciocyfrowych liczb naturalnych podzielnych przez 29?
A) 3103 B) 3105 C) 3104 D) 3106

Ile jest wszystkich liczb naturalnych czterocyfrowych mniejszych od 2019 i podzielnych przez 4?
A) 256 B) 257 C) 255 D) 128

Ile jest wszystkich czterocyfrowych liczb naturalnych podzielnych przez 7?
A) 1285 B) 1428 C) 1284 D) 1286

Ile jest wszystkich liczb naturalnych czterocyfrowych mniejszych od 2018 i podzielnych przez 5?
A) 402 B) 403 C) 203 D) 204

Ile jest wszystkich liczb naturalnych trzycyfrowych podzielnych przez 5?
A) 90 B) 100 C) 180 D) 200

Ile jest wszystkich liczb naturalnych czterocyfrowych mniejszych od 2020 i podzielnych przez 4?
A) 506 B) 505 C) 256 D) 255

Ile jest wszystkich liczb naturalnych dodatnich mniejszych od 2021, których cyfra jedności jest jedną z cyfr: 0, 2, 6, 8?
A) 1010 B) 808 C) 606 D) 560

Ze zbioru {1,2,3,4,5,6,7 } wybieramy kolejno cztery liczby bez zwracania i układamy je w kolejności losowania w liczbę czterocyfrową. Liczb czterocyfrowych podzielnych przez 5 otrzymamy:
A) 216 B) 120 C) 1 ⋅2 ⋅3⋅4 D) 7 ⋅6⋅ 5⋅4

*Ukryj

Liczb naturalnych sześciocyfrowych podzielnych przez 5, których cyfra setek należy do zbioru {3,4,7,9 } i wszystkie cyfry są różne jest
A) 8 ⋅7⋅ 6⋅4 ⋅5 ⋅2 B) 8⋅ 7⋅6 ⋅4 ⋅5⋅ 1+ 7⋅7 ⋅6 ⋅4⋅ 5⋅1
C) 9 ⋅10 ⋅10 ⋅4⋅ 10⋅2 D) 8 ⋅8 ⋅7⋅4 ⋅6 ⋅1 + 9 ⋅8⋅7 ⋅4 ⋅6 ⋅1

Ile jest wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych podzielnych przez 6 i niepodzielnych przez 9?
A) 6 B) 10 C) 12 D) 15

*Ukryj

Ile jest wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych podzielnych przez 14 i niepodzielnych przez 4?
A) 4 B) 6 C) 5 D) 7

Ile jest liczb naturalnych czterocyfrowych, których iloczyn cyfr jest liczbą pierwszą?
A) 17 B) 16 C) 24 D) 25

*Ukryj

Ile jest liczb naturalnych sześciocyfrowych, których iloczyn cyfr jest liczbą pierwszą?
A) 20 B) 21 C) 24 D) 25

Ile jest liczb naturalnych pięciocyfrowych, których iloczyn cyfr jest liczbą pierwszą?
A) 20 B) 21 C) 16 D) 17

Ile można utworzyć liczb czterocyfrowych podzielnych przez 20, o cyfrach należących do zbioru { 0,1,2,3,4,5} ?
A) 12 B) 60 C) 90 D) 20

*Ukryj

Ile można utworzyć liczb czterocyfrowych podzielnych przez 20, o cyfrach należących do zbioru { 0,1,2,3,4,5,6} ?
A) 168 B) 196 C) 144 D) 126

Ile można utworzyć liczb trzycyfrowych podzielnych przez 5, o różnych cyfrach należących do zbioru { 0,1,2,3,4,5} ?
A) 40 B) 36 C) 32 D) 28

*Ukryj

Ile można utworzyć liczb trzycyfrowych podzielnych przez 5, o cyfrach należących do zbioru { 0,1,2,3,4,5} ?
A) 45 B) 36 C) 32 D) 28

Ile można utworzyć liczb trzycyfrowych podzielnych przez 5 większych od 199, o różnych cyfrach należących do zbioru {0,1,2,3,4,5} ?
A) 40 B) 36 C) 32 D) 28

Wszystkich liczb trzycyfrowych parzystych, których cyfra jedności należy do zbioru A = { 2,4,5,7} , cyfra dziesiątek do zbioru B = {6,7,8 } , a cyfra setek do zbioru C = { 2,4,5,6} jest:
A) 48 B) 36 C) 24 D) 12

Ze zbioru cyfr {1,2 ,3,4,5,6,7} losujemy kolejno bez zwracania dwie cyfry i zapisujemy je, tworząc liczbę dwucyfrową. Ile jest możliwości utworzenia w ten sposób liczby podzielnej przez 3?
A) 6 B) 12 C) 14 D) 15

*Ukryj

Ze zbioru cyfr {2 ,3,4,6} losujemy kolejno ze zwracaniem trzy cyfry i zapisujemy je, tworząc liczbę trzycyfrową. Ile jest możliwości utworzenia w ten sposób liczby podzielnej przez 3?
A) 10 B) 16 C) 22 D) 24

Liczba wszystkich sposobów utworzenia nieparzystych liczb trzycyfrowych o różnych cyfrach ze zbioru {0,1,2 ,3,4} jest równa
A) 18 B) 24 C) 36 D) 60

*Ukryj

Liczba wszystkich sposobów utworzenia nieparzystych liczb trzycyfrowych o różnych cyfrach ze zbioru {0,1,2 ,3,4,5} jest równa
A) 18 B) 24 C) 48 D) 60

Wszystkich liczb naturalnych czterocyfrowych parzystych, w których występują wyłącznie cyfry 1, 2, 3, jest
A) 54 B) 81 C) 8 D) 27

Liczba wszystkich sposobów utworzenia nieparzystych liczb trzycyfrowych o cyfrach ze zbioru {0 ,1,2,3,4} jest równa
A) 18 B) 24 C) 20 D) 40

Wszystkich liczb naturalnych czterocyfrowych nieparzystych, w których występują wyłącznie cyfry 1, 2, 3, jest
A) 54 B) 81 C) 8 D) 27

Wszystkich par (a ,b ) takich, że a ∈ { 1,2,3,4,5,6,7} , b ∈ {1,2,3,4 ,5,6,7,8,9} oraz suma a + b jest podzielna przez 3, jest
A) mniej niż 21 B) dokładnie 21 C) dokładnie 22 D) więcej niż 22

Ile jest wszystkich liczb naturalnych trzycyfrowych podzielnych przez 6 i niepodzielnych przez 9?
A) 60 B) 120 C) 100 D) 150

*Ukryj

Ile jest wszystkich liczb naturalnych trzycyfrowych podzielnych przez 6 i niepodzielnych przez 4?
A) 150 B) 75 C) 83 D) 68

Ile jest wszystkich liczb naturalnych trzycyfrowych podzielnych przez 12 i niepodzielnych przez 8?
A) 20 B) 38 C) 75 D) 35