Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Czworokąt/Romb

Wyszukiwanie zadań

W romb o boku 2 i kącie ∘ 60 wpisano okrąg. Promień tego okręgu jest równy
A) √ -- 3 B) √- 23- C) √- 43- D) √-3 6

W romb o boku √ -- 2 3 i kącie ∘ 60 wpisano okrąg. Promień tego okręgu jest równy
A) 3 B) 12 C) 34 D) 3 2

Pole rombu jest równe 25, a jedna z jego przekątnych jest 2 razy dłuższa od drugiej. Suma długości przekątnych jest równa
A) 15 B) 5 C) 10 D) √ --- 3 50

Ukryj Podobne zadania

Pole rombu jest równe 54, a jedna z jego przekątnych jest 3 razy dłuższa od drugiej. Suma długości przekątnych jest równa
A) √ -- 2 6 B) 24 C) 48 D) 3√ 2-

Pole rombu jest równe 32, a kąt ostry ma miarę ∘ 30 . Wysokość rombu jest równa
A) 3 B) √ -- 4 3 C) √ -- 3 4 D) 4

Ukryj Podobne zadania

Pole rombu jest równe 50, a kąt ostry ma miarę ∘ 30 . Wysokość rombu jest równa
A) √ -- 10 3 B) 5 C) 10 D) √ -- 5 3

Pole rombu jest równe 18, a kąt ostry ma miarę ∘ 30 . Wysokość rombu jest równa
A) 3 B) √ -- 4 3 C) √ -- 3 4 D) 4

Krótsza przekątna rombu o boku długości 6 tworzy z jego bokiem kąt o mierze 75 ∘ . Pole tego rombu jest równe
A) 18 B) 9 C) 36 D) √ -- 18 3

Wysokości BE i DF rombu ABCD przecinają się w punkcie P (zobacz rysunek).


PIC


Wyrażenie 2cos α − cosβ jest równe
A) 2 sin β B) cosα C) 0 D) 3co sα

Ukryj Podobne zadania

Dany jest romb o boku długości 4 i kącie ostrym ∘ 60 . Pole tego rombu jest równe
A) √ -- 16 3 B) 16 C) √ -- 8 3 D) 8

Ukryj Podobne zadania

Dany jest romb o boku długości 4 i kącie ostrym ∘ 45 . Pole tego rombu jest równe
A) √ -- 16 2 B) √ -- 8 2 C) 16 D) 8

Cosinus kąta ostrego rombu jest równy √-3 2 , bok rombu ma długość 3. Pole tego rombu jest równe
A) 9 2 B) √- 9-3- 4 C) √- 9-3- 2 D) 6

Bok rombu ma długość 4, a kąt ostry rombu ma miarę ∘ 3 0 . Pole tego rombu jest równe:
A) 4 B) √ -- 4 3 C) 8 D) 8√ 3-

Na rysunku zaznaczono długości niektórych odcinków w rombie oraz kąt α .


PIC


Wtedy
A) sin α = 45 B) cos α = 45 C) sin α = 3 4 D) sin α = 3 5

Ukryj Podobne zadania

Na rysunku zaznaczono długości niektórych odcinków w rombie oraz kąt α .


PIC


Wtedy
A) sin α = 34 B) cos α = 45 C) sin α = 4 5 D) sin α = 3 5

Przekątne rombu mają długości 8 i 14. Obwód tego rombu jest równy
A) √ ---- 260 B) √ ---- 4 130 C) √ ---- 2 2 60 D) √ --- 2 65

Ukryj Podobne zadania

Przekątne rombu mają długości 12 i 10. Obwód tego rombu jest równy
A) √ ---- 244 B) √ --- 4 61 C) √ --- 4 6 0 D) √ --- 2 6 1

Bok rombu tworzy z krótszą przekątną kąt o mierze ∘ 70 . Kąt ostry tego rombu ma miarę
A) 70∘ B) 6 0∘ C) 50∘ D) 40∘

Ukryj Podobne zadania

Bok rombu tworzy z krótszą przekątną kąt o mierze ∘ 80 . Kąt ostry tego rombu ma miarę
A) 20∘ B) 4 0∘ C) 50∘ D) 80∘

Bok rombu ma długość równą √ -- 5 2 . Przekątne tego rombu nie mogą mieć długości
A) 14 i 2 B) 10 i 10 C) √ -- 8 2 i √ -- 6 2 D) √ -- 6 2 i √ -- 4 2

Pole rombu o obwodzie 8 jest równe 1. Kąt ostry tego rombu ma miarę α . Wtedy
A) 14∘ < α < 15∘ B) 29 ∘ < α < 30 ∘ C) 60∘ < α < 61∘ D) 75∘ < α < 76∘

Ukryj Podobne zadania

Pole rombu o obwodzie 40 jest równe 35. Kąt ostry tego rombu ma miarę α . Wtedy
A) 14∘ < α < 15∘ B) 20 ∘ < α < 21 ∘ C) 69∘ < α < 70∘ D) 75∘ < α < 76∘

Dany jest romb o boku długości 4 i polu równym 8. Kąt rozwarty tego rombu ma miarę
A) 120 ∘ B) 135∘ C) 15 0∘ D) 17 5∘

W rombie ABCD dłuższa przekątna AC ma długość 12 i tworzy z bokiem AB kąt o mierze 30 ∘ (zobacz rysunek).


ZINFO-FIGURE


Pole rombu ABCD jest równe
A) 24 B) 36 C) √ -- 24 3 D) 36√ 2-

Wysokość rombu jest dwa razy krótsza od jego boku. Kąt rozwarty rombu ma miarę:
A) 120 ∘ B) 135∘ C) 15 0∘ D) 10 5∘

Pole rombu o boku równym 13 cm i kącie rozwartym wynoszącym ∘ 1 50 wynosi
A) 85 cm 2 B) 84 ,5 cm 2 C) 85,5 cm 2 D) 1 69 cm 2

Ukryj Podobne zadania

Dany jest romb o boku długości 4 i kącie rozwartym ∘ 1 50 . Pole tego rombu jest równe
A) 8 B) 12 C) √ -- 8 3 D) 16

Pole rombu o boku równym 6 cm i kącie rozwartym wynoszącym ∘ 150 wynosi
A) 18 cm 2 B) √ -- 9 3 cm 2 C) √ -- 18 3 cm 2 D) 24 cm 2

W rombie o boku długości √ -- 6 2 kąt rozwarty ma miarę ∘ 15 0 . Iloczyn długości przekątnych tego rombu jest równy
A) 24 B) 72 C) 36 D) √ -- 36 2

Pole rombu o kącie ostrym ∘ 60 jest równe √ -- 8 3 . Bok tego rombu ma długość
A) 6 B) 2 C) √ -- 8 3 D) 4

Ukryj Podobne zadania

Pole rombu o kącie ostrym ∘ 60 jest równe √ -- 18 3 . Bok tego rombu ma długość
A) 9 B) 3 C) 6 D) √ -- 12 3

Bok rombu ma taką samą długość jak przekątna kwadratu. Pole rombu jest równe polu kwadratu. Zatem kąt ostry tego rombu ma miarę
A) 75∘ B) 4 5∘ C) 60∘ D) 30∘

Strona 1 z 2
spinner