Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Wiedząc, że α jest kątem ostrym i tgα = 2 , oblicz wartość wyrażenia 43-cocossαα−+-35ssininαα .

*Ukryj

Wiedząc, że α jest kątem ostrym i tg α =3, oblicz wartość wyrażenia 85-cocossαα−+-72ssininαα .

Oblicz wartość wyrażenia 7sinα+-4cosα cosα jeżeli α jest takim kątem ostrym, że tg α = 1 7 .

Oblicz wartość wyrażenia √2cosα−3-sinα- 4 cosα wiedząc, że √ -- tg α = 2 i ∘ ∘ α ∈ (0 ,90 ) .

Kąt α jest ostry i tg α = 2 . Oblicz sin-α−cosα sin α+cosα .

Oblicz wartość wyrażenia 25π- 5π- cos 12 co s12 .

Wiedząc, że 12 sin α = 13 i ∘ ∘ α ∈ (90 ; 180 ) , oblicz cosα oraz tgα .

*Ukryj

Oblicz cosα oraz tg α , jeżeli 15 sin α = 17 i ∘ ∘ α ∈ (90 ; 180 ) .

Wiedząc, że 15 cos α = − 17 i ∘ ∘ α ∈ (9 0 ; 18 0 ) , oblicz sinα oraz tg α .

Kąt α jest ostry i tg α = 2 . Oblicz wartość wyrażenia sin 2α .

Wiedząc, że 1 sin α− cosα = 2 , oblicz wartość wyrażenia sin α⋅ cosα .

*Ukryj

Wiedząc, że 1 sin α− cosα = 3 , oblicz wartość wyrażenia sin α⋅ cosα .

Kąt α jest ostry i spełnia warunek 2sin-α+-3cosα cosα = 4 . Oblicz tangens kąta α .

*Ukryj

Kąt α jest ostry i spełnia warunek ---cosα---- 1 2sin α+ 3cosα = 4 . Oblicz tangens kąta α .

Kąt α jest ostry i spełnia warunek 3sin-α+-2cosα cosα = 3 . Oblicz tangens kąta α .

Oblicz wartość wyrażenia 2 2 tg α − 3 cos α , jeżeli √-3 sinα = 2 i α jest kątem ostrym.

*Ukryj

Kąt α jest ostry i √3- sin α = 2 . Oblicz wartość wyrażenia 2 2 sin α − 3 cos α .

Kąt α jest ostry i √2- sin α = 2 . Oblicz wartość wyrażenia 2 2 3cos α− 2sin α .

Wiedząc, że α jest kątem ostrym i -1- tgα + tgα = 4 oblicz sin α cosα .

*Ukryj

Wiedząc, że α jest kątem ostrym i -1- tgα + tgα = 8 oblicz sin α cosα .

Kąt α jest ostry i -1- 7 tg α + tgα = 2 . Oblicz wartość wyrażenia sin α cosα .

Porównaj liczby: 2 2 a = ctg α ⋅cos α i 2 2 b = ctg α− cos α , jeżeli ∘ α = 60 .

Posługując się wzorem -tgα−-tg-β- tg(α − β ) = 1+tgαtgβ oblicz ∘ tg 15 .

Kąt α jest ostry i tg α = 3 . Oblicz ----3cos3α---- 4sin3α−5cos3α .

Kąt α jest ostry oraz tg α = 2 . Oblicz wartość wyrażenia cos3-α−-cosα sin3 α− sinα .

*Ukryj

Kąt α jest ostry oraz 1 tg α = 3 . Oblicz wartość wyrażenia sin3α−sin-α cos3α−cosα .

Kąt α jest kątem ostrym. Wiedząc, że 1 sin α cosα = 3 , oblicz wartość wyrażenia tgα2-- sin α .

Kąt α jest ostry i -1- cosα = √2 . Oblicz wartość wyrażenia sin5α−-cos3α- sin3α− cos5α .

Wiedząc, że α jest kątem ostrym i tgα + tg1α-= 4 , oblicz ( ) 2 tg2α + t1gα .

*Ukryj

Wiedząc, że tg α+ -1- = 3 tg α , oblicz ∘ --------(---)-2 tg2 α+ -1- tgα .

*Ukryj

Kąt α jest ostry i sinα−cosα 1 sinα+cosα = 3 . Oblicz tg α .

*Ukryj

Kąt α spełnia warunek: sinα+cosα- 1 sinα−cosα = 3 . Oblicz tg α .

Wiedząc, że 5 sin α+ cosα = 4 , oblicz sin α⋅co sα .

*Ukryj

Dla pewnego kąta ostrego α spełniony jest warunek 3√-5 sin α + cos α = 5 . Oblicz sin α cosα .

Wiedząc, że √6- sin α+ cosα = 2 , oblicz sin α ⋅cos α .

Kąt α jest ostry oraz 4 tg α = 3 . Oblicz sin α+ cosα .

*Ukryj

Kąt α jest ostry oraz -5 tg α = 12 . Oblicz sin α+ cosα .

Kąt α jest ostry oraz 12 tg α = 5 . Oblicz sin α+ cosα .

Strona 1 z 3>>>>