Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Dany jest ciąg geometryczny 2 3 (x,2x ,4x ,8) o wyrazach nieujemnych. Wtedy
A) x = 0 B) x = 1 C) x = 2 D) x = 4

*Ukryj

Dany jest ciąg geometryczny 2 3 2 (x,3x ,9x ,243x ) o wyrazach dodatnich. Wtedy
A) x = 9 B) x = 0 C) x = 1 D) x = 3

Dany jest ciąg geometryczny 2 3 (2x,6x ,18x ,216) o wyrazach dodatnich. Wtedy
A) √ -- x = 2 B) x = 2 C) x = 4√ 2- D) x = 4√ 6-

Ciąg ( 1- ) log 216,x,− 1 jest geometryczny. Wynika z tego, że
A) x = 1 4 B) x = − 1- 16 C) x = − 2 ∨ x = 2 D) 1 1 x = − 4 ∨ x = 4

*Ukryj

Ciąg ( 1) − 3,x ,log 28 jest geometryczny. Wynika z tego, że
A) x = −3 ∨ x = 3 B) x = − 1 4 C) x = − 2 ∨ x = 2 D) 1 1 x = − 3 ∨ x = 3

Ciąg ( 1 ) log 39,x,− 2 jest geometryczny. Wynika z tego, że
A) x = 1 9 B) x = − 1 3 C) 1 1 x = − 6 ∨ x = 6 D) x = − 2∨ x = 2

Liczby 1 1 4,x,2 tworzą rosnący ciąg geometryczny. Liczba x może być równa
A) 13 B) 38 C) √ - -42 D) √ -- 2

*Ukryj

Ciąg (2,x,18) jest ciągiem geometrycznym tylko wtedy, gdy
A) x ∈ { −6 ,6} B) x = −6 C) x = 6 D) x = 10

Liczby 2; 2x − 1 ; 0,5 (w podanej kolejności) są pierwszym, drugim i trzecim wyrazem monotonicznego ciągu geometrycznego dla
A) x = 0 B) x = 0 lub x = 1 C) x = 1 D) x = −1

Dany jest trzywyrazowy ciąg geometryczny o wyrazach dodatnich: (64,4x,9 ) . Stąd wynika, że
A) x = 6 B) x = 9 C) x = 73 2 D) x = 3 2

Jeżeli liczby 2,x − 4,32 tworzą rosnący ciąg geometryczny, to
A) x = 12 B) x = 17 C) x = 8 D) x = 21

Dany jest trzywyrazowy ciąg geometryczny o wyrazach dodatnich: ( 1 x ) 2,2,1 . Wówczas
A) x = 2 B) √ -- x = 2 C) √ -- x = 2 2 D) x = 4

Trójwyrazowy ciąg (2,x,1 8) jest rosnącym ciągiem geometrycznym. Wtedy
A) x = 16 B) x = 10 C) x = 6 D) x = 9

Ciąg 2 3,x ,27 jest ciągiem geometrycznym, gdy
A) tylko x = − 3 B) tylko x = 3 C) x = − 3 lub x = 3 D) x = − 9 lub x = 9

Liczby 1 1 8,x,4 tworzą rosnący ciąg geometryczny. Liczba x może być równa
A) √ - -82 B) 312 C) -1√-- 2 2 D) √ --- 32

Dany jest trzywyrazowy ciąg geometryczny o wyrazach dodatnich: (81,3x,4 ) . Stąd wynika, że
A) x = 18 B) x = 6 C) x = 85 6 D) x = 6- 85

Liczby 1 1 6,x,3 tworzą rosnący ciąg geometryczny. Liczba x może być równa
A) 118 B) √- 62- C) √1- 2 D) √ -- 3

Dany jest trzywyrazowy ciąg geometryczny o wyrazach dodatnich: √ -- (2,x 2,6) . Wówczas
A) x = 6 B) √ -- x = 6 C) x = 3 D) x = 3√ 2-

Liczby − 8; x − 2; − 2 (w podanej kolejności) są pierwszym, drugim i trzecim wyrazem ciągu geometrycznego. Wówczas liczba x może być równa
A) 4 B) 6 C) 7 D) 8

Trzywyrazowy ciąg ( 5) 15 ,3x ,3 jest geometryczny i wszystkie jego wyrazy są dodatnie. Stąd wynika, że
A) x = 35 B) x = 45 C) x = 1 D) x = 5 3

Wiadomo, że liczba k jest liczbą naturalną dodatnią i liczby k k+ 1 k+2 2 ,2 ,2 są trzema początkowymi wyrazami ciągu geometrycznego (an) , gdzie n ≥ 1 . Wyraz ogólny tego ciągu to
A) an = 2k+ 1 B) an = 2k− 1 C) n+k −1 an = 2 D) kn−1 an = 2

*Ukryj

Wiadomo, że liczba k jest liczbą naturalną dodatnią i liczby k− 1 k k+1 2 ,2 ,2 są trzema początkowymi wyrazami ciągu geometrycznego (an) , gdzie n ≥ 1 . Wyraz ogólny tego ciągu to
A) an = 2k+n −2 B) an = 2k C) n+k −1 an = 2 D) kn−1 an = 2

Wiadomo, że liczba k jest liczbą naturalną dodatnią i liczby k k+ 1 k+2 3 ,3 ,3 są trzema początkowymi wyrazami ciągu geometrycznego (an) , gdzie n ≥ 1 . Wyraz ogólny tego ciągu to
A) an = 3k+n B) an = 3n +k−1 C) k− 1 an = 3 D) kn−1 an = 3

Liczby ∘ ∘ 1 sin60 ,cos60 ,2 tg α w podanej kolejności są trzema kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego. Kąt α jest kątem ostrym. Zatem jego miara jest równa
A) 30∘ B) 6 0∘ C) 45∘ D) ∘ 15

*Ukryj

Liczby ∘ ∘ √3- cos 60 ,sin 60 ,2 tg α w podanej kolejności są trzema kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego. Kąt α jest kątem ostrym. Zatem jego miara jest równa
A) 30∘ B) 6 0∘ C) 45∘ D) ∘ 15

Liczby ∘ ∘ sin60 ,2cos 30 ,2 tg α w podanej kolejności są trzema kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego. Kąt α jest kątem ostrym. Zatem jego miara jest równa
A) 45∘ B) 1 5∘ C) 30∘ D) ∘ 60

Liczby 3,x,4x są odpowiednio pierwszym, trzecim i piątym wyrazem ciągu geometrycznego. Wtedy
A) x = −6 B) x = 8 C) x = 6 D) x = 12

*Ukryj

Liczby 2,x,9x są odpowiednio pierwszym, trzecim i piątym wyrazem ciągu geometrycznego. Wtedy
A) x = 18 B) x = 9 C) x = − 6 D) x = 12

Dany jest rosnący ciąg geometryczny (an) , określony dla liczb naturalnych n ≥ 1 , o wyrazach dodatnich. Jeśli a2a9a11 = a4a13ak , to k jest równe
A) 8 B) 7 C) 6 D) 5

Cztery liczby dodatnie a,b,c,d w podanej kolejności, tworzą ciąg geometryczny. Zatem liczby lo ga,log b,logc,log d (w podanej kolejności) tworzą
A) ciąg geometryczny o ilorazie log a
B) ciąg geometryczny o ilorazie b lo ga
C) ciąg arytmetyczny o różnicy log a
D) ciąg arytmetyczny o różnicy lo g ba

*Ukryj

Cztery liczby dodatnie a,b,c,d w podanej kolejności, tworzą ciąg geometryczny. Zatem liczby lo gd,log c,lo gb ,log a (w podanej kolejności) tworzą
A) ciąg geometryczny o ilorazie log d
B) ciąg arytmetyczny o różnicy c log d
C) ciąg arytmetyczny o różnicy log d
D) ciąg arytmetyczny o różnicy lo g dc

Ciąg ∘ ∘ (cos60 ,co s45 ,x ) jest geometryczny. Wobec tego
A) x = tg 45∘ B) x = tg30 ∘ C) x = sin 45∘ D) x = sin30 ∘

*Ukryj

Ciąg ∘ ∘ (x,cos45 ,tg 45 ) jest geometryczny. Wobec tego
A) x = tg 45∘ B) x = tg30 ∘ C) x = sin 45∘ D) x = sin30 ∘

Ciąg √ -- √ -- (5,a,a 2,10 2) jest geometryczny. Wówczas
A) √ -- a = 2 B) √ -- a = 5 + 2 2 C) √ -- a = 5 − 2 2 D) √ -- a = 5 2

Liczby x,x+ 3,x + 4 tworzą ciąg geometryczny. Wynika stąd, że
A) x = −4 B) x = 4 C) x = − 92 D) x = 92

*Ukryj

Ciąg x+ 35,x − 10,x + 20 jest geometryczny. Stąd wynika, że
A) x = − 8 B) x = − 1 C) x = 5 D) x = 15

Dla pewnej liczby x ciąg (x ,x+ 4,16) jest geometryczny. Liczba x jest równa
A) 8 B) 4 C) 2 D) 0

Liczby x,x+ 2,x + 5 tworzą ciąg geometryczny. Wynika stąd, że
A) x = 16 B) x = 4 C) √ -- x = 6− 2 D) x = 72

Liczby (x− 4,x,x + 5) tworzą ciąg geometryczny dla
A) x = 20 B) x = 0 C) x = − 20 D) x = 4

Liczby 1,x+ 2,5x + 6 są kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego. Zatem liczba x spełnia warunek
A) x = 2 B) x = − 1 C) x ∈ ⟨− 3,3 ⟩ D) x ∈ ⟨− 2,1⟩

Ciąg (x ,2x + 3,4x + 3) jest geometryczny. Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy
A) − 4 B) 1 C) 0 D) − 1

Ciąg (x ,3x + 2,9x + 1) jest geometryczny. Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy
A) − 121 B) − 141 C) − 4 5 D) − 2 5

Dla pewnej liczby x ciąg (1 2,x+ 3,x) jest geometryczny. Liczba x jest równa
A) − 6 B) 9 C) 6 D) 3

Liczby 4, 6, (x + 4) są trzema początkowymi wyrazami ciągu geometrycznego. Wówczas liczba x jest równa:
A) 9 B) 10 C) 13 D) 5

*Ukryj

Liczby -8,4 i x + 1 (w podanej kolejności) są pierwszym, drugim i trzecim wyrazem ciągu geometrycznego. Wówczas liczba x jest równa
A) -3 B) -1,5 C) 1 D) 15

Liczby x,5,10 w podanej kolejności są trzema kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego. Liczba x jest równa
A) 2,5 B) 5 C) 10 D) 0

Dany jest trzywyrazowy ciąg geometryczny (24 ,6,a− 1) . Stąd wynika, że
A) a = 52 B) a = 25 C) a = 3 2 D) a = 2 3

Liczby 3x− 4,8,2 w podanej kolejności są pierwszym, drugim i trzecim wyrazem ciągu geometrycznego. Wtedy
A) x = −6 B) x = 0 C) x = 6 D) x = 12

Ciąg √ -- ( 3,6,a) jest geometryczny. Wówczas
A) √ -- a = 1 2+ 3 B) √ -- a = 6 3 C) √ -- a = 12 3 D) √ -- a = 1 2− 3

Liczby x,7,21 w podanej kolejności są trzema kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego. Liczba x jest równa
A) 1 B) 73 C) 79 D) 3 7

Ciąg (27,18,x + 5) jest geometryczny. Wtedy
A) x = 4 B) x = 5 C) x = 7 D) x = 9

Liczby 9,-3 i x − 2 (w podanej kolejności) są pierwszym, drugim i trzecim wyrazem ciągu geometrycznego. Wówczas liczba x jest równa
A) 1 B) -1,5 C) 5 D) 3

Ciąg (147,42,x − 3) jest geometryczny. Wtedy
A) x = 15 B) x = 12 C) x = 9 D) x = 6

Ciąg √ -- (2 2,4,a) jest geometryczny. Wówczas
A) √ -- a = 8 2 B) √ -- a = 4 2 C) √ -- a = 8 − 2 2 D) √ -- a = 8+ 2 2

Dany jest ciąg liczbowy (an) , w którym a1 = 3x − 9 , a2 = 6 , a3 = 3 . Dla jakiej wartości liczbowej x dany ciąg jest ciągiem geometrycznym?
A) x = 8 B) x = 7 C) x = 6 D) x = 5

Liczby (x+ 19), 5 4, 81 są trzema początkowymi wyrazami ciągu geometrycznego. Wówczas pierwszy wyraz tego ciągu jest równy:
A) 62 B) 36 C) 35 D) 17

Liczby 12, 4 8, (x − 24 ) są trzema początkowymi wyrazami ciągu geometrycznego. Wówczas trzeci wyraz tego ciągu jest równy:
A) 192 B) 216 C) 60 D) 24

Liczby: x − 2,6,1 2 , w podanej kolejności, są trzema kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego. Liczba x jest równa
A) 0 B) 2 C) 3 D) 5

Dany jest ciąg geometryczny

( 7 6 5 3 2) x8, x-, x-, x-,-x-, x-, x 2 4 8 16 32 64

o wyrazach dodatnich. Wtedy
A) x = 1 B) x = 2 C) x = 1 2 D) x = 4

Liczby 4,x,y,108 tworzą ciąg geometryczny, wtedy
A) x = 39, y = 74 B) x = 12, y = 36 C) x = 38, y = 72 D) x = − 12, y = 36

*Ukryj

Liczby 3,x,y,− 192 tworzą ciąg geometryczny, wtedy
A) x = −1 2, y = − 48 B) x = 48 , y = −9 6 C) x = − 1 2, y = 48 D) x = 12, y = − 96