Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Nierówności/Z wartością bezwzględną/Z obrazkiem

Wyszukiwanie zadań

Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności |x + 6| > 3 .


PIC


Ukryj Podobne zadania

Zbiór wszystkich rozwiązań nierówności |x + 3| > 6 jest przedstawiony jako przedział na osi


PIC


Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności |x − 2| ≥ 3 .


PIC


Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności |x + 7| > 5 .


PIC


Wskaż nierówność, która opisuje przedział zaznaczony na osi liczbowej:


PIC


A) |x − 4,5| < 3,5 B) |x + 4,5| < 3 ,5 C) |2x+ 7| < 9 D) |x − 3,5| < 4,5

Ukryj Podobne zadania

Wskaż nierówność, która opisuje przedział zaznaczony na osi liczbowej:


PIC


A) |x − 1,5| < 4,5 B) |x + 1,5| < 3 ,5 C) |2x+ 7| < 9 D) |x − 1,5| < 3,5

Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności |2x + 5| ≥ 1 .


PIC


Ukryj Podobne zadania

Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności |2x + 5| ≤ 1 .


PIC


Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności |2x + 5| ≤ 1 .


PIC


Wskaż nierówność, która opisuje sumę przedziałów zaznaczonych na osi liczbowej.


PIC


A) |4 − x| > 4 1 B) |x− 3| < 42 C) |x− 2| > 42 D) |1 − x| > 43

Ukryj Podobne zadania

Wskaż nierówność, która opisuje sumę przedziałów zaznaczonych na osi liczbowej.


PIC


A) |6 − x| ≥ 37 B) |6+ x| ≥ 37 C) |6− x| ≥ 74 D) |12 + x| ≥ 74

Na rysunku przedstawiony jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych spełniających nierówność |2x − 8| ≤ 10 .


PIC


Stąd wynika, że
A) k = 2 B) k = 4 C) k = 5 D) k = 9

Ukryj Podobne zadania

Na rysunku przedstawiony jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych spełniających nierówność |3x + 6| ≤ 9 .


PIC


Stąd wynika, że
A) k = − 1 0 B) k = − 5 C) k = − 6 D) k = − 4

Na rysunku przedstawiony jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych spełniających nierówność |m − 5x | ≥ 3 .


PIC


Stąd wynika, że
A) m = 5 B) m = 8 C) m = 2 D) m = 4

Ukryj Podobne zadania

Na rysunku przedstawiony jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych spełniających nierówność |m − 3x | ≥ 5 .


PIC


Stąd wynika, że
A) m = − 3 B) m = −2 C) m = 4 D) m = 5

Wskaż rysunek, który może przedstawiać zbiór rozwiązań nierówności |x − π | > 3 .


PIC


Ukryj Podobne zadania

Wskaż rysunek, który może przedstawiać zbiór rozwiązań nierówności  √ -- |x + 2| > 1 .


PIC


Zbiór zaznaczony na rysunku poniżej


PIC


jest zbiorem rozwiązań nierówności
A) |x + 2| ≤ 4 B) |2− x| ≤ 4 C) |x+ 2| ≥ 4 D) |2 − x| ≥ 4

Ukryj Podobne zadania

Zbiór zaznaczony na rysunku poniżej


PIC


jest zbiorem rozwiązań nierówności
A) |5− x| ≤ 4 B) |x + 5| ≤ 4 C) |5− x| ≥ 4 D) |x + 5| ≥ 4

Zbiór zaznaczony na rysunku poniżej


PIC


jest zbiorem rozwiązań nierówności
A) |x + 2| ≤ 4 B) |2− x| ≤ 4 C) |x+ 2| ≥ 4 D) |2 − x| ≥ 4

Ukryj Podobne zadania

Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności |x − 1| ≤ 3 .


PIC


Wskaż rysunek, na którym zaznaczony jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych spełniających nierówność |x+ 4| < 5 .


PIC


Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności |x + 4| ≤ 7 .


PIC


Zbiór wszystkich rozwiązań nierówności |x − 1| ≤ 2 jest przedstawiony jako przedział na osi


PIC


Spośród rysunków A–D wybierz ten, na którym prawidłowo zaznaczono na osi liczbowej zbiór wszystkich liczb rzeczywistych spełniających nierówność

|x + 1| ≤ 2.

PIC


Zbiór wszystkich rozwiązań nierówności |x − 3| < 4 jest przedstawiony jako przedział na osi


PIC


Wskaż nierówność, która opisuje sumę przedziałów zaznaczonych na osi liczbowej.


PIC


A) |x − 2| > 4 B) |x − 2| < 4 C) |x− 4| < 2 D) |x − 4| > 2

Ukryj Podobne zadania

Sumę przedziałów zaznaczoną na osi liczbowej


PIC


można opisać jako zbiór rozwiązań nierówności
A) |x + 3| > 1 B) |x + 3| ≥ 1 C) |x− 3| > 1 D) |x − 3| ≥ 1

Wskaż nierówność, która opisuje sumę przedziałów zaznaczonych na osi liczbowej.


PIC


A) |x − 1| > 2 B) |x + 1| < 2 C) |x− 1| < 4 D) |x + 1| > 4

Wskaż nierówność, która opisuje sumę przedziałów zaznaczonych na osi liczbowej.


PIC


A) |x + 1| ≥ 3 B) |x − 1| ≥ 3 C) |x− 1| ≥ 6 D) |x + 1| ≤ 3

Wskaż nierówność, która opisuje zbiór zaznaczony na osi liczbowej.


PIC


A) |x − 4| < 1 B) |x − 1| ≤ 4 C) |x− 4| ≥ 1 D) |x − 1| ≥ 4

Wskaż nierówność, której zbiór wszystkich rozwiązań zaznaczono na osi liczbowej.


PIC


A) |x + 2| ≤ 2 B) |x − 2| ≤ 2 C) |x+ 2| ≥ 2 D) |x − 2| ≥ 2

Sumę przedziałów zaznaczoną na osi liczbowej


PIC


można opisać jako zbiór rozwiązań nierówności
A) |x + 3| > 1 B) |x + 3| ≥ 1 C) |x− 3| > 1 D) |x − 3| ≥ 1

Wskaż nierówność, która opisuje przedział zaznaczony na osi liczbowej:


PIC


A) |x − 1,5| < 4,5 B) |x + 1,5| < 4 ,5 C) |x+ 6| < 9 D) |x + 3| < 3,5

Wskaż nierówność, która opisuje sumę przedziałów zaznaczonych na osi liczbowej.


PIC


A) |x − 1| < 4 B) |x − 1| > 4 C) |x+ 1| < 3 D) |x − 1| > 3

Sumę przedziałów zaznaczoną na osi liczbowej


PIC


można opisać jako zbiór rozwiązań nierówności
A) |x + 3| > 1 B) |x + 3| ≥ 1 C) |x− 3| > 1 D) |x − 3| ≥ 1

spinner