Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności |x + 6| > 3 .


PIC


*Ukryj

Zbiór rozwiązań nierówności |x + 3| > 4 jest przedstawiony na rysunku


PIC


Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności |x − 2| ≥ 3 .


PIC


Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności |x + 7| > 5 .


PIC


Zbiór rozwiązań nierówności |x − 3| ≥ 1 jest przedstawiony na rysunku


PIC


Zbiór wszystkich rozwiązań nierówności |x + 3| > 6 jest przedstawiony jako przedział na osi


PIC


Zbiór rozwiązań nierówności |x − 3| > 4 jest przedstawiony na rysunku


PIC


Wskaż nierówność, która opisuje przedział zaznaczony na osi liczbowej:


PIC


A) |x − 4,5| < 3 ,5 B) |x + 4,5| < 3,5 C) |2x+ 7| < 9 D) |x − 3,5| < 4,5

*Ukryj

Wskaż nierówność, która opisuje przedział zaznaczony na osi liczbowej:


PIC


A) |x − 1,5| < 4 ,5 B) |x + 1,5| < 3,5 C) |2x+ 7| < 9 D) |x − 1,5| < 3,5

Wskaż nierówność, której ilustracją jest przedział:


PIC


A) |2x + 6 | ≥ 5 B) |x+ 3| > 2,5 C) |2x− 6| > 5 D) |x − 3| ≥ 3

Wskaż nierówność, która opisuje przedział zaznaczony na osi liczbowej:


PIC


A) |x − 1,5| < 4 ,5 B) |x + 1,5| < 4,5 C) |x+ 6| < 9 D) |x + 3| < 3,5

Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności |2x + 5| ≥ 1 .


PIC


*Ukryj

Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności |2x + 5| ≤ 1 .


PIC


Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności |2x + 5| ≤ 1 .


PIC


Wskaż nierówność, która opisuje sumę przedziałów zaznaczonych na osi liczbowej.


PIC


A) |4 − x| > 4 1 B) |x− 3| < 42 C) |x− 2| > 42 D) |1 − x| > 43

*Ukryj

Wskaż nierówność, która opisuje sumę przedziałów zaznaczonych na osi liczbowej.


PIC


A) |6 − x| ≥ 37 B) |6+ x| ≥ 37 C) |6− x| ≥ 74 D) |12 + x| ≥ 74

Na rysunku przedstawiony jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych spełniających nierówność |2x − 8| ≤ 10 .


PIC


Stąd wynika, że
A) k = 2 B) k = 4 C) k = 5 D) k = 9

*Ukryj

Na rysunku przedstawiony jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych spełniających nierówność |3x + 6| ≤ 9 .


PIC


Stąd wynika, że
A) k = − 1 0 B) k = − 5 C) k = − 6 D) k = − 4

Wskaż nierówność, która opisuje przedział zaznaczony na osi liczbowej:


PIC


A) |x + 3 | < 5 B) |x− 4| < 5 C) |x− 3| ≤ 5 D) |x + 5| < 3

*Ukryj

Wskaż nierówność, która opisuje przedział zaznaczony na osi liczbowej.


PIC


A) |x − 1 | < 3 B) |x+ 1| < 3 C) |x+ 1| > 3 D) |x − 1| > 3

Przedział przedstawiony na rysunku


PIC


jest zbiorem rozwiązań nierówności
A) |x − 1| < 3 B) |x + 1| < 3 C) |x− 1| > 3 D) |x + 1| > 3

Wskaż nierówność, która opisuje przedział zaznaczony na osi liczbowej.


PIC


A) |x − 2 | ≥ 1 B) |x− 2| ≤ 1 C) |x+ 2| ≥ 1 D) |x + 2| ≤ 1

Wskaż nierówność, która opisuje przedział zaznaczony na osi liczbowej.


PIC


A) |x + 5 | < 3 B) |x− 5| < 3 C) |x− 5| > 3 D) |x + 5| > 3

Wskaż nierówność, która opisuje przedział zaznaczony na osi liczbowej.


PIC


A) |x − 3 | ≤ 8 B) |x+ 8| ≤ 3 C) |x− 8| ≤ 3 D) |x + 8| ≤ 8

Wskaż nierówność, która opisuje przedział zaznaczony na osi liczbowej.


PIC


A) |x + 2 | ≤ 3 B) |x− 2| ≤ 3 C) |x− 3| ≤ 2 D) |x + 3| ≤ 2

Na osi liczbowej zaznaczony jest przedział A .


PIC


Przedział A jest zbiorem rozwiązań nierówności
A) |x − 1| < 3 B) |x − 3| < 1 C) |x+ 3| < 1 D) |x + 1| < 3

Wskaż nierówność, która opisuje przedział zaznaczony na osi liczbowej.


PIC


A) |x − 7| < 1 5 B) |x− 7| > 15 C) |x− 15| < 7 D) |x − 15| > 7

Wskaż nierówność, która opisuje zaznaczony na osi przedział otwarty (− 4,2) .


PIC


A) |x − 1 | < 3 B) |x+ 3| < 1 C) |x+ 1| < 3 D) |x − 3| < 1

Na rysunku przedstawiony jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych spełniających nierówność |m − 5x | ≥ 3 .


PIC


Stąd wynika, że
A) m = 5 B) m = 8 C) m = 2 D) m = 4

*Ukryj

Na rysunku przedstawiony jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych spełniających nierówność |m − 3x | ≥ 5 .


PIC


Stąd wynika, że
A) m = − 3 B) m = −2 C) m = 4 D) m = 5

Wskaż rysunek, który może przedstawiać zbiór rozwiązań nierówności |x − π | > 3 .


PIC


*Ukryj

Wskaż rysunek, który może przedstawiać zbiór rozwiązań nierówności  √ -- |x + 2| > 1 .


PIC


Zbiór zaznaczony na rysunku poniżej


PIC


jest zbiorem rozwiązań nierówności
A) |x + 2| ≤ 4 B) |2− x| ≤ 4 C) |x+ 2| ≥ 4 D) |2 − x| ≥ 4

*Ukryj

Zbiór zaznaczony na rysunku poniżej


PIC


jest zbiorem rozwiązań nierówności
A) |x + 2| ≤ 4 B) |2− x| ≤ 4 C) |x+ 2| ≥ 4 D) |2 − x| ≥ 4

Zbiór zaznaczony na rysunku poniżej


PIC


jest zbiorem rozwiązań nierówności
A) |5− x| ≤ 4 B) |x + 5| ≤ 4 C) |5− x| ≥ 4 D) |x + 5| ≥ 4

Który z zaznaczonych przedziałów jest zbiorem rozwiązań nierówności |2 − x| ≤ 3 .


PIC


*Ukryj

Który z zaznaczonych przedziałów jest zbiorem rozwiązań nierówności |3 − x| ≤ 2 .


PIC


Zbiór wszystkich rozwiązań nierówności |x − 3| < 4 jest przedstawiony jako przedział na osi


PIC


Zbiór rozwiązań nierówności |x − 3| ≤ 2 przedstawiony jest na rysunku:


PIC


Zbiór wszystkich rozwiązań nierówności |x − 1| ≤ 2 jest przedstawiony jako przedział na osi


PIC


Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności |x − 1| ≤ 3 .


PIC


Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności |x + 4| ≤ 7 .


PIC


Który z zaznaczonych przedziałów jest zbiorem rozwiązań nierówności |2 + x| < 3 .


PIC


Zbiór rozwiązań nierówności |x + 3| ≤ 5 przedstawiony jest na rysunku:


PIC


Wskaż rysunek, na którym zaznaczony jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych spełniających nierówność |x+ 4| < 5 .


PIC


Zbiór rozwiązań nierówności |x − 3| ≤ 2 przedstawiony jest na osi liczbowej:


PIC


Wskaż nierówność, która opisuje sumę przedziałów zaznaczonych na osi liczbowej.


PIC


A) |x − 2 | > 4 B) |x− 2| < 4 C) |x− 4| < 2 D) |x − 4| > 2

*Ukryj

Wskaż nierówność, która opisuje sumę przedziałów zaznaczonych na osi liczbowej.


PIC


A) |x − 1 | > 2 B) |x+ 1| < 2 C) |x− 1| < 4 D) |x + 1| > 4

Wskaż nierówność, która opisuje zbiór zaznaczony na osi liczbowej.


PIC


A) |x − 4| < 1 B) |x − 1| ≤ 4 C) |x− 4| ≥ 1 D) |x − 1| ≥ 4

Wskaż nierówność, która opisuje sumę przedziałów zaznaczonych na osi liczbowej.


PIC


A) |x − 1 | < 4 B) |x− 1| > 4 C) |x+ 1| < 3 D) |x − 1| > 3

Sumę przedziałów zaznaczoną na osi liczbowej


PIC


można opisać jako zbiór rozwiązań nierówności
A) |x + 3| > 1 B) |x + 3| ≥ 1 C) |x− 3| > 1 D) |x − 3| ≥ 1

Wskaż nierówność, która opisuje sumę przedziałów zaznaczonych na osi liczbowej.


PIC


A) |x + 1 | ≥ 3 B) |x− 1| ≥ 3 C) |x− 1| ≥ 6 D) |x + 1| ≤ 3

Sumę przedziałów zaznaczoną na osi liczbowej


PIC


można opisać jako zbiór rozwiązań nierówności
A) |x + 3| > 1 B) |x + 3| ≥ 1 C) |x− 3| > 1 D) |x − 3| ≥ 1

Sumę przedziałów zaznaczoną na osi liczbowej


PIC


można opisać jako zbiór rozwiązań nierówności
A) |x + 3| > 1 B) |x + 3| ≥ 1 C) |x− 3| > 1 D) |x − 3| ≥ 1