Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Równania/Układy równań/Dany układ/Liniowy

Wyszukiwanie zadań
Ukryj Podobne zadania

Dany jest układ równań

{ x − 3y − 2 = 0 2x + y + 3 = 0.

Rozwiązaniem tego układu równań jest para liczb
A) x = 1 i y = 2 B) x = 0 i y = − 3 C) x = − 2 i y = 1 D) x = − 1 i y = − 1

Dany jest układ równań

{ x − 3y + 5 = 0 2x + y + 3 = 0.

Rozwiązaniem tego układu równań jest para liczb
A) x = 1 i y = 2 B) x = 0 i y = − 3 C) x = − 2 i y = 1 D) x = − 1 i y = − 1

Układ równań { x+ y− 6 = 0 x− y+ 4 = 0 opisuje w układzie współrzędnych na płaszczyźnie punkt
A) (1,5) B) (− 1,5 ) C) (1,− 5) D) (− 1,− 5)

Układ równań { 6x = 10y + 1 8 15y− 9x + 27 = 0
A) ma dokładnie jedno rozwiązanie. B) ma dwa rozwiązania.
C) ma nieskończenie wiele rozwiązań. D) nie ma rozwiązań.

Ukryj Podobne zadania

Układ równań { 1 2 4x − 3y = 2 y− 38x = 3
A) nie ma rozwiązań. B) ma dokładnie jedno rozwiązanie.
C) ma dokładnie dwa rozwiązania. D) ma nieskończenie wiele rozwiązań.

Układ równań { 1 2 4x − 3y = 2 y− 38x = − 3
A) nie ma rozwiązań. B) ma dokładnie jedno rozwiązanie.
C) ma dokładnie dwa rozwiązania. D) ma nieskończenie wiele rozwiązań.

Układ równań { 2x− 3y = − 5 −4x + 6y = − 10.
A) nie ma rozwiązań B) ma dokładnie jedno rozwiązanie
C) ma dokładnie dwa rozwiązania D) ma nieskończenie wiele rozwiązań

Układ równań { 2x− 3y = 5 −4x + 6y = − 10.
A) nie ma rozwiązań B) ma dokładnie jedno rozwiązanie
C) ma dokładnie dwa rozwiązania D) ma nieskończenie wiele rozwiązań

Układ równań { 3 y− 8x = − 3 14x − 23y = 3
A) nie ma rozwiązań. B) ma dokładnie jedno rozwiązanie.
C) ma dokładnie dwa rozwiązania. D) ma nieskończenie wiele rozwiązań.

Ukryj Podobne zadania

Liczby rzeczywiste a,b,c spełniają warunki: a + b = 3 , b+ c = 4 i c+ a = 5 . Wtedy suma a+ b+ c jest równa
A) 20 B) 6 C) 4 D) 1

Ukryj Podobne zadania

Liczby rzeczywiste a,b,c spełniają warunki: a + b = − 4 , b+ c = 7 i c + a = 1 . Wtedy suma a + b + c jest równa
A) − 10 B) 8 C) 4 D) 2

Ukryj Podobne zadania

Na jednym z poniższych rysunków przedstawiono interpretację geometryczną układu równań ( |{ x− 3y = 3 |( 2y − 3x = 6 3y + x = − 6 Wskaż ten rysunek.


PIC


Ukryj Podobne zadania

Na jednym z poniższych rysunków przedstawiono interpretację geometryczną układu równań { x− 3y = 5 3x− 2y = − 4. Wskaż ten rysunek:


PIC


Na jednym z poniższych rysunków przedstawiono interpretację geometryczną układu równań { x+ 3y = − 5 3x− 2y = − 4. Wskaż ten rysunek


PIC


Dany jest układ równań

{ y = x + 1 y = −x + 1.

Na którym z rysunków przedstawiona jest interpretacja geometryczna tego układu równań?


PIC


Dany jest układ równań

{ y = x − 1 y = −x + 1.

Na którym z rysunków przedstawiona jest interpretacja geometryczna tego układu równań?


PIC


Układ równań { √ -- √ -- √ 6x− 2y = 2 √3-- 6y− 3x = − 3 2
A) nie ma rozwiązań. B) ma dokładnie jedno rozwiązanie.
C)ma nieskończenie wiele rozwiązań. D) ma dokładnie dwa rozwiązania.

Rozwiązaniem układu równań { 3x − 5y = 0 2x − y = 14 jest para (x,y ) liczb takich, że
A) x < 0 i y < 0 B) x < 0 i y > 0 C) x > 0 i y < 0 D) x > 0 i y > 0

Ukryj Podobne zadania

Rozwiązaniem układu równań { 11x − 1 1y = 1 22x + 2 2y = − 1 jest para liczb: x = x 0 , y = y 0 . Wtedy
A) x0 > 0 i y0 > 0 B) x0 > 0 i y0 < 0 C) x0 < 0 i y 0 > 0 D) x0 < 0 i y0 < 0

Rozwiązaniem układu równań { 5x + 3y = 0 2y + x = 14 jest para (x,y ) liczb takich, że
A) x < 0 i y < 0 B) x < 0 i y > 0 C) x > 0 i y < 0 D) x > 0 i y > 0

Dany jest układ równań: { 6x − 3y = 2 2x − y = 1. Prawdziwe jest zdanie:
A) jednym z rozwiązań układu jest para liczb  1 1 (2 ,3)
B) układ równań ma nieskończenie wiele rozwiązań
C) układ równań nie ma rozwiązań
D) układ równań ma dokładnie jedno rozwiązanie

Ukryj Podobne zadania

Układ równań { x− y = − 3 −3x + 3y = 6
A) nie ma rozwiązania
B) ma nieskończenie wiele rozwiązań
C) ma rozwiązanie (x,y) = (− 1,1)
D) ma rozwiązanie (x,y) = (− 4,− 1)

Układ równań { 4x+ 5y = 2 8x+ 10y = p dla p = 3
A) ma jedno rozwiązanie
B) ma dwa rozwiązania
C) nie ma rozwiązań
D) ma nieskończenie wiele rozwiązań

Dany jest układ równań: { 9x + 6y = 6 3x + 2y = 2. Prawdziwe jest zdanie:
A) jednym z rozwiązań układu jest para liczb  1 1 (2 ,3)
B) układ równań ma nieskończenie wiele rozwiązań
C) układ równań nie ma rozwiązań
D) układ równań ma dokładnie jedno rozwiązanie

Dany jest układ równań

{ 2x − 3y+ 8 = 0 3x + 2y− 1 = 0.

Rozwiązaniem tego układu równań jest para liczb
A) x = 1 i y = − 1 B) x = 7 i y = − 2 C) x = − 1 i y = 2 D) x = 2 i y = 4

Układ równań { x− y = 3 2x+ 0,5y = 4 opisuje w układzie współrzędnych na płaszczyźnie
A) zbiór pusty. B) dokładnie jeden punkt.
C) dokładnie dwa różne punkty. D) zbiór nieskończony.

Ukryj Podobne zadania

Układ równań { 3x− 12y = 4 0,5x − 2y = 1 opisuje w układzie współrzędnych na płaszczyźnie
A) zbiór pusty. B) dokładnie jeden punkt.
C) dokładnie dwa różne punkty. D) zbiór nieskończony.

Rozwiązaniem układu równań { x − y = 2 y + 2x = 4 w prostokątnym układzie współrzędnych na płaszczyźnie jest
A) prosta y = x B) dwa punkty C) zbiór pusty D) jeden punkt

Na rysunku przedstawiono wykresy trzech parami przecinających się prostych


PIC


Te proste to
A) ( | x− 2y = − 1 { | 3x+ y = 11 ( 3x+ 8y = − 17 B) ( | x − 2y = − 1 { | 3x + y = − 11 ( 3x + 8y = − 17 C) ( |{ x − 2y = 1 3x + y = 11 |( 3x + 8y = − 17 D) ( |{ x− 2y = − 1 | 3x + y = 11 ( 3x + 8y = 1 7

Dany jest układ równań

{ 3x + y = a x − 3y = b,

gdzie a i b są pewnymi liczbami rzeczywistymi. Na którym z rysunków może być przedstawiona interpretacja geometryczna tego układu równań?


PIC


Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania
spinner