Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Kąt α jest kątem ostrym takim, że 1 tgα = 2 . Zatem
A) sin α = 12 i cos α = 1 B) sin α = 1√-- 5 i -2- cosα = √5
C) sin α = 1 4 i cosα = 1 2 D) sinα = -1√-- 2 2 i cosα = √12-

*Ukryj

Kąt α jest kątem ostrym takim, że 2 tgα = 3 . Zatem
A) sin α = -1 13 i cosα = 1 2 B) √-- sin α = -13- 2 i √13 cosα = -3--
C) √ -- sin α = 3--13 4 i √ -- cos α = --13 2 D) -2-- sin α = √13 i -3-- co sα = √13

Kąt α jest ostry i tg α ∈ (4;6) . Wtedy liczba sin α należy do przedziału
A) (0,19;0 ,2) B) (0,31;0,35) C) (0,96;0,9 9) D) (1 1 ) 6,4

*Ukryj

Kąt α jest ostry i 3 < tg α < 4 . Wtedy liczba sinα należy do przedziału
A) (0,24 2;0,326) B) (0 ,946;0,97) C) (0,97;0,99 ) D) (1 1 ) 4,3

Kąt α jest kątem ostrym i 1 tg α = 2 . Jaki warunek spełnia kąt α ?
A) α < 30∘ B) α = 30∘ C) α = 6 0∘ D) α > 60∘

*Ukryj

Kąt α jest ostry i tg α = 1 . Wówczas
A) α < 30∘ B) α = 30∘ C) α = 4 5∘ D) α > 45∘

Tangens kąta ostrego α jest równy 0,6. Wówczas
A) α = 40∘ B) α > 40∘ C) α < 4 0∘ D) α = 30∘

Kąt α jest kątem ostrym i 7 tg α = 8 . Jaki warunek spełnia kąt α ?
A) α < 30∘ B) 30∘ < α < 45∘ C) 45∘ < α < 60∘ D) α > 60∘

Kąt α jest kątem ostrym i 2 tg α = 3 . Jaki warunek spełnia kąt α ?
A) α < 30∘ B) α < 60∘ C) α = 6 0∘ D) α > 60∘

Kąt α jest ostry oraz tg α = 1,73 . Zatem
A) α < 45∘ B) 45∘ < α < 60∘ C) α = 6 0∘ D) α > 60∘

Kąt α jest ostry oraz tg α = 1,75 . Zatem
A) α < 45∘ B) 45∘ < α < 60∘ C) α = 6 0∘ D) α > 60∘

Kąt α jest kątem ostrym i √3- tgα = 2 . Jaki warunek spełnia kąt α ?
A) α = 30∘ B) α = 60∘ C) 30∘ < α < 60∘ D) α < 30∘

Kąt α jest kątem ostrym i tg α = 3 . Jaki warunek spełnia kąt α ?
A) α < 30∘ B) α = 30∘ C) α = 6 0∘ D) α > 60∘

Jeśli tg α = 2 ,8 , to wartość wyrażenia sinα−-2cosα cosα jest równa
A) 0,8 B) 1,8 C) 2,6 D) 3,2

*Ukryj

Jeśli tg α = 1 ,7 , to wartość wyrażenia 2sinα−-cosα cosα jest równa
A) 0,8 B) 1,8 C) 2,6 D) 2,4

Kąt α jest ostry i 5 tg α = 4 . Wartość wyrażenia sinα+cosα 2cosα jest równa
A) 52 B) 98 C) 190 D) 18 5

Jeżeli 3 tg α = 4 to to stosunek sin α : cos α jest równy:
A) 4:3 B) 3:4 C) 1:1 D) 2:3

*Ukryj

Jeżeli 3 tg α = 4 to to stosunek cosα : sin α jest równy:
A) 4:3 B) 3:4 C) 1:1 D) 2:3

Jeśli -1 ∘ m = tg 140 , to
A) m = tg 40∘ B) m = − tg 50∘ C) m = − sin 50∘ D) m = cos40 ∘

Kąt o mierze α jest ostry i √ -- tgα = 5 . Wtedy
A) cos2α = 16 B) co s2α = 15 C) √- co s2α = -5- 5 D) cos2 α = 5 6

*Ukryj

Kąt o mierze α jest ostry i √ -- tgα = 7 . Wtedy
A) cos2α = 17 B) co s2α = 18 C) √- co s2α = -7- 7 D) cos2 α = 7 8

Jeżeli kąt α jest ostry i 3 tg α = 4 , to 2−-cosα 2+ cosα równa się
A) − 1 B) − 13 C) 37 D) 84 25

*Ukryj

Jeżeli kąt α jest ostry i 4 tg α = 3 , to 2+-sinα 2− sinα równa się
A) 1 B) 73 C) 3 D) 25 84

Kąt α jest ostry i spełniona jest równość 2tg α = 3 . Wtedy wartość wyrażenia sin α − cos α jest równa
A) √ -- --13 13 B) √-- − -13- 13 C) 0 D) -1 − 13

Kąt α jest ostry i spełniona jest równość 3tg α = 2 . Wtedy wartość wyrażenia sin α + cos α jest równa
A) 1 B) √ -- 5--13 26 C) √ -- 5--13- 13 D) √ -- 5

Kąt α jest rozwarty i tg α = −2 . Wobec tego
A) √- cosα = − -5- 5 B) √ - cos α = --5 5 C) √10- co sα = 10 D) √-2 cosα = 2

*Ukryj

Kąt α jest rozwarty i 7- tg α = − 24 . Wobec tego
A) c osα = − 725 B) cos α = 275 C) co sα = 24- 25 D) co sα = − 24- 25

Kąt α jest rozwarty i tg α = −2 . Wobec tego
A) √ - sin α = − 2-5- 5 B) √- sin α = 2-5- 5 C) √-5 sin α = 5 D) √5- sin α = − 5

Kąt α jest rozwarty i 7- tg α = − 24 . Wobec tego
A) sin α = − 275 B) sin α = 725 C) sin α = 24 25 D) sin α = − 24 25

Wiadomo, że tangens kąta ostrego α jest równy 2 3 . Wobec tego:
A) α ∈ (0∘,3 0∘) B) α ∈ (30∘,45∘) C) α ∈ (45∘ ,6 0∘) D) α ∈ (60∘,90∘)

*Ukryj

Wiadomo, że tangens kąta ostrego α jest równy 3 2 . Wobec tego:
A) α ∈ (0∘,3 0∘) B) α ∈ (30∘,45∘) C) α ∈ (45∘ ,6 0∘) D) α ∈ (60∘,90∘)

Wiadomo, że tangens kąta ostrego α jest równy 1 3 . Wobec tego:
A) α ∈ (0∘,3 0∘) B) α ∈ (30∘,45∘) C) α ∈ (45∘ ,6 0∘) D) α ∈ (60∘,90∘)

Dla kąta ostrego α spełniony jest warunek tg α = 7 . Wówczas wartość wyrażenia sisinnαα+−-cocossαα- jest równa
A) 4 3 B) 3 4 C) 2 3 D) 3 2

*Ukryj

Jeżeli α jest kątem ostrym oraz 2 tgα = 5 , to wartość wyrażenia 3cosα−-2sinα sinα− 5cosα jest równa
A) − 1213 B) 245 C) − 23 11 D) 5- 24

Jeżeli α jest kątem ostrym oraz 2 tgα = 3 , to wartość wyrażenia -sinα−-7cosα 3cosα− 2sinα jest równa
A) 12 B) − 519- C) − 7 3 D) − 19 5

Jeżeli tg α = 5 , to wartość wyrażenia 5cosα−4sin-α 3sinα− 4cosα jest równa
A) − 1151 B) − 1 C) 15 11 D) 21 11

Jeżeli kąt α jest ostry i tg α = 0,75 , to wartość wyrażenia sinα+2-cosα- cosα− 2sinα jest równa
A) 11 B) − 5,5 C) − 2 D) − 3,5

Dla kąta ostrego α spełniony jest warunek √11- tg α = 5 . Wówczas
A) cosα = 215 B) co sα = 152- C) co sα = 5 6 D) cosα = 6 5

*Ukryj

Kąt α jest kątem ostrym oraz tg α = 5 . Zatem
A) c osα = √526- B) sin α = √526- C) √-4- sin α = 26 D) √4-- cosα = 26

Kąt α jest ostry i tg α = 4 . Wobec tego
A) √-- c osα = -17- 17 B) sin α = 4 i cos α = 1 C) √5- co sα = 5 D) -3-- cos α = √ 17

Kąt α jest ostry i 1 tg α = 3 . Wtedy
A) √-- sin α = -10- 10 B) √-- sinα = 3-10- 10 C) 1 sin α = 4 D) √ 2 sin α = -4-

Kąt α jest ostry i 2 tg α = 3 . Wtedy
A) √ -- sin α = 3-13- 26 B) √ -- sin α = --13 13 C) 2√ 13 sin α = --13- D) 3√13 sinα = -13--

Kąt α jest ostry i 15 tg α = 8 . Wówczas sin α jest równy
A) 187 B) √15-- 161 C) 153 D) 15 17

Kąt α jest kątem ostrym oraz 1 tg α = 4 . Zatem
A) c osα = √4-- 17 B) sin α = √4-- 17 C) -1 sin α = 17 D) --1- cos α = √ 17

Kąt α jest ostry i 12 tg α = 5 . Wówczas sin α jest równy
A) √ - --5 17 B) 12 17 C) 5- 13 D) 12 13

Dla kąta ostrego α spełniony jest warunek -5-- tg α = √11 . Wówczas
A) 5 cosα = 6 B) √-- -11- co sα = 6 C) 6 co sα = √11- D) 6 cos α = 5

Dla kąta ostrego α spełniony jest warunek √5- tg α = 2 . Wówczas
A) cosα = 2 3 B) √- co sα = -5- 3 C) 3 co sα = 2 D) √3- cosα = 5

Kąt α jest ostry i tg α = 3 . Wobec tego
A) sin α = 3 i cosα = 1 B) c osα = 13 C) √-- co sα = -10- 10 D) √ - cosα = --3 3