Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności |x + 6| > 3 .


PIC


*Ukryj

Zbiór rozwiązań nierówności |x + 3| > 4 jest przedstawiony na rysunku


PIC


Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności |x − 2| ≥ 3 .


PIC


Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności |x + 7| > 5 .


PIC


Zbiór rozwiązań nierówności |x − 3| ≥ 1 jest przedstawiony na rysunku


PIC


Zbiór wszystkich rozwiązań nierówności |x + 3| > 6 jest przedstawiony jako przedział na osi


PIC


Zbiór rozwiązań nierówności |x − 3| > 4 jest przedstawiony na rysunku


PIC


Wskaż nierówność, która opisuje przedział zaznaczony na osi liczbowej:


PIC


A) |x − 4,5| < 3 ,5 B) |x + 4,5| < 3,5 C) |2x+ 7| < 9 D) |x − 3,5| < 4,5

*Ukryj

Wskaż nierówność, która opisuje przedział zaznaczony na osi liczbowej:


PIC


A) |x − 1,5| < 4 ,5 B) |x + 1,5| < 3,5 C) |2x+ 7| < 9 D) |x − 1,5| < 3,5

Wskaż nierówność, której ilustracją jest przedział:


PIC


A) |2x + 6 | ≥ 5 B) |x+ 3| > 2,5 C) |2x− 6| > 5 D) |x − 3| ≥ 3

Wskaż nierówność, która opisuje przedział zaznaczony na osi liczbowej:


PIC


A) |x − 1,5| < 4 ,5 B) |x + 1,5| < 4,5 C) |x+ 6| < 9 D) |x + 3| < 3,5

Rozwiązaniem nierówności |x| ≤ 0 jest
A) x = 1 B) x = 0 C) x ∈ R D) ∅

*Ukryj

Rozwiązaniem nierówności |x| < 0 jest
A) x = 1 B) x = 0 C) x ∈ R D) ∅

Zbiór rozwiązań nierówności |x − 1| ≤ 0 to
A) (− ∞ ,1⟩ B) ⟨1 ,+∞ ) C) (− ∞ ,− 1⟩ D) { 1}

Rozwiązaniem nierówności |x| ≥ 0 jest
A) x = 1 B) x = 0 C) x ∈ R D) ∅

Zbiorem rozwiązań nierówności |x − 2 | < 0 jest
A) R B) ∅ C) R ∖{2 } D) { 2}

Zbiór rozwiązań nierówności |x − 1| < 0 to
A) ∅ B) (1,+ ∞ ) C) (− ∞ ,− 1) D) (− ∞ ,1 )

Spośród poniższych nierówności wskaż tę, którą spełniają wszystkie liczby całkowite.
A) |2x − 1 5| > 1 B) |4x + 34| > 3 C) |4x + 38 | > 1 D) |2x − 13| > 3

Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności |2x + 5| ≥ 1 .


PIC


*Ukryj

Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności |2x + 5| ≤ 1 .


PIC


Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności |2x + 5| ≤ 1 .


PIC


Wskaż nierówność, która opisuje sumę przedziałów zaznaczonych na osi liczbowej.


PIC


A) |4 − x| > 4 1 B) |x− 3| < 42 C) |x− 2| > 42 D) |1 − x| > 43

*Ukryj

Wskaż nierówność, która opisuje sumę przedziałów zaznaczonych na osi liczbowej.


PIC


A) |6 − x| ≥ 37 B) |6+ x| ≥ 37 C) |6− x| ≥ 74 D) |12 + x| ≥ 74

Rozwiązaniem nierówności |6− 3x| < 1 jest zbiór
A) ( ) 53, 73 B) ( ) − 73,− 53 C) ( ) − 7, 5 3 3 D) ( ) − 5, 7 3 3

*Ukryj

Rozwiązaniem nierówności |8− 2x| < 1 jest zbiór
A) ( ) − 92, 72 B) ( ) − 92,− 72 C) ( ) 7, 9 2 2 D) ( ) − 7, 9 2 2

Na rysunku przedstawiony jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych spełniających nierówność |2x − 8| ≤ 10 .


PIC


Stąd wynika, że
A) k = 2 B) k = 4 C) k = 5 D) k = 9

*Ukryj

Na rysunku przedstawiony jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych spełniających nierówność |3x + 6| ≤ 9 .


PIC


Stąd wynika, że
A) k = − 1 0 B) k = − 5 C) k = − 6 D) k = − 4

Wskaż zbiór rozwiązań nierówności ∘ -------2- (6− x) ≤ 2 .
A) x ∈ ⟨2,6 ⟩ B) x ∈ ⟨2,8⟩ C) x ∈ ⟨4,8⟩ D) x ∈ ⟨3,8⟩

*Ukryj

Wskaż zbiór rozwiązań nierówności ∘ -------2- (3+ x) ≤ 3 .
A) x ∈ ⟨− 6,0⟩ B) x ∈ ⟨0,6⟩ C) x ∈ ⟨− 3,3⟩ D) x ∈ ⟨− 3,0⟩

Wskaż zbiór rozwiązań nierówności ∘ ---------2- (− 5− x) ≤ 3 .
A) x ∈ ⟨− 8,2⟩ B) x ∈ ⟨− 2,8⟩ C) x ∈ ⟨2,8⟩ D) x ∈ ⟨− 8,− 2⟩

Wiadomo, że x ⁄= 0 . Zatem do zbioru rozwiązań nierówności |x|- x < 1
A) nie należy żadna liczba całkowita
B) należą 2 liczby całkowite
C) należą tylko liczby naturalne
D) należy nieskończenie wiele liczb całkowitych

*Ukryj

Wiadomo, że x ⁄= 0 . Zatem do zbioru rozwiązań nierówności |x|- x > 1
A) nie należy żadna liczba całkowita
B) należą 2 liczby całkowite
C) należą tylko liczby naturalne
D) należy nieskończenie wiele liczb całkowitych

Wiadomo, że x ⁄= 0 . Zatem do zbioru rozwiązań nierówności |x|- x > − 1
A) nie należy żadna liczba całkowita
B) należą 2 liczby całkowite
C) należy nieskończenie wiele liczb naturalnych
D) należy nieskończenie wiele liczb ujemnych

Spośród poniższych nierówności wskaż tę, którą spełniają dokładnie trzy liczby całkowite.
A) || 3x+ 5|| < 2 4 B) | | ||4 x+ 5|| < 2 3 C) | | |3 x+ 4| < 2 5 D) | | ||4x + 3|| < 2 5

*Ukryj

Spośród poniższych nierówności wskaż tę, którą spełnia dokładnie sześć liczb całkowitych.
A) || 3x+ 5|| < 2 4 B) | | ||4 x+ 5|| < 2 3 C) | | |3 x+ 4| < 2 5 D) | | ||4x + 3|| < 2 5

Przedział ⟨− 5;− 1⟩ zapisany za pomocą wartości bezwzględnej to:
A) |x − 3| < 2 B) |x + 3| ≤ 2 C) |x− 1| ≤ 5 D) |x + 1| > 2

*Ukryj

Zbiorem rozwiązań nierówności jest (−2 ,12) . Nierówność może mieć postać
A) |x + 5| < 7 B) |x − 5| < 7 C) |x+ 5| > 7 D) |x − 5| > 7

Przedział ⟨− 1,3⟩ jest opisany nierównością
A) |x + 1| ≥ 2 B) |x + 1| ≤ 2 C) |x− 1| ≤ 2 D) |x − 1| ≥ 2

Która z nierówności opisuje przedział (3,11 ) ?
A) |x − 8| < 3 B) |x − 6| < 5 C) |x− 8| < 5 D) |x − 7| < 4

Suma przedziałów (− ∞ ,−8 ⟩∪ ⟨4,+ ∞ ) jest zbiorem rozwiązań nierówności
A) |x + 2| ≥ 3 B) |x − 2| ≥ 6 C) |x+ 2| ≥ 6 D) |x − 2| ≥ 3

*Ukryj

Zbiór (− ∞ ,− 5⟩ ∪ ⟨1,+ ∞ ) jest zbiorem rozwiązań nierówności
A) |x − 2| < 3 B) |x + 2| ≥ 3 C) |x+ 1| ≥ 4 D) |x − 1| > 4

Najmniejszą liczbą całkowitą dodatnią spełniającą nierówność |x+ 4,5| ≥ 6 jest
A) x = 1 B) x = 2 C) x = 3 D) x = 6

Wskaż nierówność, która opisuje przedział zaznaczony na osi liczbowej:


PIC


A) |x + 3 | < 5 B) |x− 4| < 5 C) |x− 3| ≤ 5 D) |x + 5| < 3

*Ukryj

Wskaż nierówność, która opisuje przedział zaznaczony na osi liczbowej.


PIC


A) |x − 1 | < 3 B) |x+ 1| < 3 C) |x+ 1| > 3 D) |x − 1| > 3

Przedział przedstawiony na rysunku


PIC


jest zbiorem rozwiązań nierówności
A) |x − 1| < 3 B) |x + 1| < 3 C) |x− 1| > 3 D) |x + 1| > 3

Wskaż nierówność, która opisuje przedział zaznaczony na osi liczbowej.


PIC


A) |x − 2 | ≥ 1 B) |x− 2| ≤ 1 C) |x+ 2| ≥ 1 D) |x + 2| ≤ 1

Wskaż nierówność, która opisuje przedział zaznaczony na osi liczbowej.


PIC


A) |x + 5 | < 3 B) |x− 5| < 3 C) |x− 5| > 3 D) |x + 5| > 3

Wskaż nierówność, która opisuje przedział zaznaczony na osi liczbowej.


PIC


A) |x − 3 | ≤ 8 B) |x+ 8| ≤ 3 C) |x− 8| ≤ 3 D) |x + 8| ≤ 8

Wskaż nierówność, która opisuje przedział zaznaczony na osi liczbowej.


PIC


A) |x + 2 | ≤ 3 B) |x− 2| ≤ 3 C) |x− 3| ≤ 2 D) |x + 3| ≤ 2

Na osi liczbowej zaznaczony jest przedział A .


PIC


Przedział A jest zbiorem rozwiązań nierówności
A) |x − 1| < 3 B) |x − 3| < 1 C) |x+ 3| < 1 D) |x + 1| < 3

Wskaż nierówność, która opisuje przedział zaznaczony na osi liczbowej.


PIC


A) |x − 7| < 1 5 B) |x− 7| > 15 C) |x− 15| < 7 D) |x − 15| > 7

Wskaż nierówność, która opisuje zaznaczony na osi przedział otwarty (− 4,2) .


PIC


A) |x − 1 | < 3 B) |x+ 3| < 1 C) |x+ 1| < 3 D) |x − 3| < 1

Na rysunku przedstawiony jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych spełniających nierówność |m − 5x | ≥ 3 .


PIC


Stąd wynika, że
A) m = 5 B) m = 8 C) m = 2 D) m = 4

*Ukryj

Na rysunku przedstawiony jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych spełniających nierówność |m − 3x | ≥ 5 .


PIC


Stąd wynika, że
A) m = − 3 B) m = −2 C) m = 4 D) m = 5

Zbiór wszystkich liczb x , których odległość od liczby 7 na osi liczbowej jest nie mniejsza niż 4 , jest opisany nierównością
A) |x − 7| > 4 B) |x + 7| > 4 C) |x− 7| ≥ 4 D) |x + 7| ≥ 4

*Ukryj

Jeśli odległość liczby x od liczby 5 na osi liczbowej jest nie mniejsza od 4, to
A) |x + 5| ≥ 4 B) |x − 5| ≥ 4 C) |x+ 4| > 5 D) |x − 4| > 0

Wskaż rysunek, który może przedstawiać zbiór rozwiązań nierówności |x − π | > 3 .


PIC


*Ukryj

Wskaż rysunek, który może przedstawiać zbiór rozwiązań nierówności  √ -- |x + 2| > 1 .


PIC


Przedział (− 6,6) jest zbiorem liczb spełniających nierówność
A) |x| < 6 B) |x| ≤ 6 C) |x| > 6 D) |x | ≥ 6

*Ukryj

Przedział (− 4,4) jest zbiorem liczb spełniających nierówność
A) |x| ≥ 4 B) |x| ≤ 4 C) |x| > 4 D) |x | < 4

Liczby należące do przedziału ⟨− 6,6⟩ są rozwiązaniami nierówności
A) |x| < 6 B) |x| > 6 C) |x| ≤ 6 D) |x | ≥ 6

Suma przedziałów (− ∞ ,−8 ⟩∪ ⟨8,+ ∞ ) jest zbiorem rozwiązań nierówności
A) |x| < 8 B) |x| ≤ 8 C) |x| > 8 D) |x | ≥ 8

Ile liczb naturalnych należy do zbioru rozwiązań nierówności |2x − 5| ≤ 3 ?
A) 0 B) 2 C) 3 D) 4

*Ukryj

Ile jest liczb całkowitych wśród rozwiązań nierówności  √ --- |2x − 17| ≤ 5 ?
A) 5 B) 4 C) 6 D) 7

Ile liczb naturalnych należy do zbioru rozwiązań nierówności |2x − 7| ≤ 1 ?
A) 0 B) 2 C) 3 D) 4

Ile liczb całkowitych dodatnich należy do zbioru rozwiązań nierówności |2x − 3| ≤ 3 ?
A) 0 B) 2 C) 3 D) 4

Ile liczb całkowitych spełnia nierówność |x+ 93| < 253 ?
A) 504 B) 505 C) 506 D) 507

Strona 1 z 2>