Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Wyrażenie 2 2 2 1+ sin α tg α − tg α może być przekształcone do postaci
A) 1 B) 0 C) cos2 α D) 1 + sin2α

Wyrażenie cos 2x − cos4x − sin 3x jest równe
A) sin 3x(2 sin x − 1) B) sin 3x(1 − 2 sinx )
C) 2co s3x cosx − sin 3x D) 2sin3x (2co sx − 1)

Wyrażenie 2 3 sinα ⋅co s α + sin α , gdzie α jest kątem ostrym, jest równe
A) co sα B) 1 C) sinα D) tg α

*Ukryj

Wyrażenie 4 2 2 4 2sin α cos α+ 2sin αcos α może być przekształcone do postaci
A) 2 B) 2 sin α cosα C) 2 sin 2α cos2α D) 4 sin 6α cos6α

Dla każdego kąta ostrego α wyrażenie 2 2 2 4 sin α + sin α⋅co s α + cos α jest równe
A) 2 sin 2α B) 2 cos2α C) 1 D) 2

Wyrażenie 2 2 4 1− sin α ⋅cos α − sin α , gdzie α jest kątem ostrym, jest równe
A) cos2α B) 1 C) sin 2α D) tg2α

Wyrażenie 3 3 3sin α cos α+ 3sin αco s α może być przekształcone do postaci
A) 3 B) 3 sin α cosα C) 3 sin 3α cos3α D) 6 sin 4α cos4α

Dla każdego kąta ostrego α wyrażenie 2 2 2 4 cos α+ sin α ⋅cos α + co s α jest równe
A) 2 sin 2α B) 2 cos2α C) 1 D) 2

Wyrażenie sinα⋅cos2α+-sin3α- cosα , gdzie α jest kątem ostrym, jest równe
A) co sα B) 1 C) sinα D) tg α

Wyrażenie 1−-cos2α W = sinα można zapisać w postaci
A) sin α B) cosα C) si1nα D) 1

*Ukryj

Wyrażenie sin2α−-1 sinα dla kąta ostrego α jest równe
A) sin α − 1 B) tg α cosα C) sin2 α− s1in-α D) − ctg αco sα

Wyrażenie -cosα-- 1−sin2α można zapisać w postaci:
A) c osα B) -1-- sinα C) sin α D) -1-- cosα

Wyrażenie 1−sin2α- -12- tg α , gdzie α jest kątem ostrym, można zapisać w postaci
A) sin2 α B) 4 cossinαα C) sin α cosα D) --1- sin α

Wyrażenie 1−-sin2α W = cos2α można zapisać w postaci
A) sin α B) cosα C) si1nα D) 1

Wyrażenie --sinα-- W = 1− cos2α można zapisać w postaci
A) sin α B) cosα C) --1- sinα D) 1

Zbiorem wartości funkcji f (x) = sinx + co sx , gdzie x ∈ R , jest przedział
A) ⟨− 1,1⟩ B) √ -- √ -- ⟨− 2 , 2⟩ C) ⟨ √2- √2⟩ − 2 , 2 D) ⟨− 2,2⟩

Wyrażenie sinα+-tg-α tgα , gdzie α jest kątem ostrym, jest równe
A) 1 + cos α B) 1 + sin α C) 1 + tgα D) --1- − cos α cosα

*Ukryj

Wyrażenie sinα+-tg-α sin α , gdzie α jest kątem ostrym, jest równe
A) 1 + tg α B) 1 + co1sα C) 1 + -1-- sin α D) tg α

Dla ostrego kąta α wyrażenie tg-α- cosα ⋅ sinα jest równe
A) sinα cosα B) sin22α- cos α C) cos2α -sin2α D) 2 2 sin α + co s α

Wyrażenie -sin-α- -1- 1+cosα + tgα , gdzie α jest kątem ostrym, jest równe
A) ---1-- 1+ cosα B) -tgα-- 1+cosα C) -----1----- sinα(1+ cosα) D) --1- sinα

Wyrażenie cosα+sin-αtg-α cosα , gdzie α jest kątem ostrym, jest równe
A) 1 + tgα B) --12-- sin α C) --1-- cos2α D) tgα

Dla dowolnego kąta α wartość wyrażenia ∘ sin α + sin(180 − α) jest równa wartości wyrażenia
A) sin 2α B) − sinα C) 2 sin α D) 0

*Ukryj

Dla dowolnego kąta α wartość wyrażenia ∘ cosα + co s(180 − α) jest równa wartości wyrażenia
A) co s2α B) − co sα C) 2 cosα D) 0

Kąt α jest ostry oraz wiadomo, że 1 sinα ⋅co sα = 4 . Wartość wyrażenia cosα + sin α jest równa
A) √ - --3 2 B) √ - --5 2 C) 3 4 D) √ - -26

Wyrażenie 1−tg2α 1+tg2α jest równe
A) 1 B) 1 − 2 sin 2α C) 0 D) 2 cos α

Kąt ∘ ∘ α ∈ (0 ,180 ) oraz wiadomo, że 3 sin α ⋅cos α = − 8 . Wartość wyrażenia (cos α − sinα )2 + 2 jest równa
A) 15 4 B) 9 4 C) 27 8 D) 21 8

*Ukryj

Kąt ∘ ∘ α ∈ (0 ,180 ) spełnia warunek: 5- sinα ⋅co sα = − 12 . Wartość wyrażenia (cos α + sinα )2 + 2 jest równa
A) 13 6 B) 31- 12 C) 41 12 D) 23 6

Jeżeli 1 sin α cosα = 5 , wartość liczbowa wyrażenia 2 (sinα − co sα) jest równa
A) 25 B) 35 C) 45 D) 1

Dla każdego α suma sinα + sin 3α jest równa
A) sin 4α B) 2sin 4α C) 2 sin 2α cosα D) 2 sin α cos2 α

*Ukryj

Dla każdego α różnica sin4α − sin 2α jest równa
A) 2 sin 3α cosα B) 2sin 2α C) sin 2α D) 2sinα cos 3α

Dla każdego α suma sin2 α+ sin 6α jest równa
A) sin 8α B) 2 sin4α cos 2α C) 2sin 8α D) 2sin 2αco s4α

Dla każdego α suma sin2 α+ sin 4α jest równa
A) 2 sin 3α cosα B) 2sin 6α C) sin 6α D) 2sinα cos 3α

Dla każdego α suma sin4 α+ sin 6α jest równa
A) sin 10α B) 2sin 10α C) 2 sin α cos5α D) 2 sin 5α cos α

Dla każdego α różnica sin6α − sin 2α jest równa
A) sin 4α B) 2 sin4α cos 2α C) 2sin 4α D) 2sin 2αco s4α

Dla każdego α różnica sin6α − sin 4α jest równa
A) sin 2α B) 2sin 2α C) 2 sin α cos5α D) 2 sin 5α cos α

Dla każdego α różnica sin3α − sin α jest równa
A) sin 2α B) 2sin 2α C) 2 sin 2α cosα D) 2 sin α cos2 α

Dla każdego α różnica sin5α − sin 3α jest równa
A) sin 2α B) 2 sin4 αcos α C) 2 sin 2α D) 2sin αco s4α

Dla każdego α suma sin3 α+ sin 5α jest równa
A) sin 8α B) 2 sin4 αcos α C) 2 sin 8α D) 2sin αco s4α

Miara kąta α spełnia warunek: ∘ ∘ 0 < α < 9 0 . Wyrażenie -cos2α-- 1−-cos2α 1− sin2α + sin2α jest równe
A) 1 B) 2 cos2α C) 2 D) 2 sin 2α

*Ukryj

Dla każdego kąta ostrego α iloczyn -cosα-- 1−cos2α 1− sin2α ⋅ sinα jest równy
A) sin α B) tg α C) cosα D) sin2 α

Dla każdego kąta α , spełniającego warunek: ∘ ∘ 0 < α < 90 , wyrażenie 2 --2sin2αcosα2- 1+ cos α− sin α jest równe
A) co sα B) sin α C) 2 sin α D) 2 co s α

Dla każdego kąta ostrego α iloczyn 1−-sin2α- -sin2α- cosα ⋅1−cos2α jest równy
A) sin α B) tg α C) cosα D) sin2 α

Wyrażenie cos x− cos3x jest równe
A) 4 sin 2x cosx B) 1− cos4x C) − 2sin 2xsin x D) 2co s2x cosx

*Ukryj

Wyrażenie cos 2x + cos6x jest równe
A) 2 cos4x cos 2x B) 2 sin4x sin2x C) − cos4x D) cos 4x

Wyrażenie cos x+ cos5x jest równe
A) 2 cos6x B) cos6x C) 2 sin 3x sin 2x D) 2 cos3x cos 2x

Wyrażenie cos 4x + cos6x jest równe
A) − cos 2x B) cos2x C) 2 cos5x cos x D) 2sin5x sin x

Wyrażenie cos x+ cos3x jest równe
A) − cos 2x B) cos2x C) 2 sin 2x sin x D) 2 cos2x cos x

Wyrażenie cos 4x − cos6x jest równe
A) − cos 2x B) cos2x C) 2 cos5x cos x D) 2sin5x sin x

Wyrażenie cos x− cos3x jest równe
A) − cos 2x B) cos2x C) 2 sin 2x sin x D) 2 cos2x cos x

Wyrażenie cos 2x − cos4x jest równe
A) 2 sin 3x sin x B) cos 2x C) 2c os3x cos x D) − cos 2x

Wyrażenie cos 3x − cos5x jest równe
A) − cos 2x B) 2 sin 4x sin x C) 2 cos4x cos x D) cos2x

Wyrażenie cos 2x − cos6x jest równe
A) 2 cos4x cos 2x B) 2 sin4x sin2x C) − cos4x D) cos 4x

Wyrażenie cos 2x + cos4x jest równe
A) 2 sin 3x sin x B) cos 2x C) 2c os3x cos x D) − cos 2x

Wyrażenie cos 3x + cos5x jest równe
A) − cos 2x B) 2 sin 4x sin x C) 2 cos4x cos x D) cos2x

Wyrażenie 2sin 4xsin x jest równe
A) cos3x − sin 5x B) cos3x − co s5x C) sin 3x − sin5x D) sin 3x − cos 5x

*Ukryj

Wyrażenie 2sin xcos 4x jest równe
A) cos5x − sin 3x B) cos5x − co s3x C) sin 5x − sin3x D) sin 5x − cos 3x

Wyrażenie cos2α−-sin2α- sin2α+cos2α 1−sin 2α ⋅ sin 2α+ 1 , gdzie α jest kątem ostrym, jest równe
A) sin 22α B) 1− tg 22α C) --1--- cos22α D) cos22α − sin2 2α

W trójkącie prostokątnym dane są kąty ostre: ∘ α = 27 i ∘ β = 63 . Wtedy cosαc+ossiαnβ równa się
A) 1 + sin6 3∘ B) sin 63∘ C) 1 D) 2

*Ukryj

W trójkącie prostokątnym dane są kąty ostre: ∘ α = 36 i ∘ β = 54 . Wtedy cosαc−ossiαnβ równa się
A) 1 + tg5 4∘ B) 1 − tg54 ∘ C) 1 D) 0

Wartość wyrażenia 5 3 2 4 sin α + 2 sin α cos α + sin αco s α jest równa
A) sin2 α B) cos2α C) sin α D) cos α

*Ukryj

Wyrażenie 4 2 3 5 sin α cos α+ 2sin α cos α+ cos α jest równe
A) sin2 α B) cos2α C) sin α D) cos α