Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Nierówności/Kwadratowe/Zbiór rozwiązań

Wyszukiwanie zadań
Ukryj Podobne zadania

Zbiór rozwiązań nierówności kwadratowej  2 x − kx − k − 1 < 0 z niewiadomą x i parametrem k , jest taki sam jak zbiór rozwiązań nierówności |x− 1| < 2 . Liczba k jest równa
A) (− 2) B) 2 C) (− 3) D) 3

Ukryj Podobne zadania

Zbiór A jest zbiorem wszystkich argumentów, dla których funkcja f (x) = − 3(x − 3)(x + 2) przyjmuje wartości nieujemne. Zatem
A) A = ⟨− 3,2⟩ B) A = ⟨− 2,3⟩ C) A = (− ∞ ,3⟩ D) A = (− ∞ ,3⟩ ∪ ⟨− 2,+ ∞ )

Ukryj Podobne zadania

Zbiór A jest zbiorem wszystkich argumentów, dla których funkcja f (x) = − 3(x − 2)(x + 3) przyjmuje wartości niedodatnie. Zatem
A) A = ⟨− 2,3⟩ B) A = (− ∞ ,− 2⟩ ∪ ⟨3,+ ∞ )
C) A = (− ∞ ,2⟩ D) A = (− ∞ ,− 3⟩ ∪ ⟨2,+ ∞ )

Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania

Wśród podanych poniżej nierówności wskaż tę, której zbiorem rozwiązań jest przedział (− 3,1) .
A) x(x + 2 ) < 3 B) x(x + 4) < 1 C) x(x + 3 ) < 1 D) x(x+ 1) < 3

Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania

Dana jest nierówność kwadratowa

(3x − 9)(x + k ) < 0

z niewiadomą x i parametrem k ∈ R . Rozwiązaniem tej nierówności jest przedział (− 2,3) . Liczba k jest równa
A) (− 2) B) 2 C) (− 3) D) 3

Ukryj Podobne zadania

Dana jest nierówność kwadratowa

(3x − 6)(x + k ) < 0

z niewiadomą x i parametrem k ∈ R . Rozwiązaniem tej nierówności jest przedział (− 3,2) . Liczba k jest równa
A) (− 2) B) 2 C) (− 3) D) 3

Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania

Parametr m dobrano tak, że rozwiązaniem nierówności

 2 2 (4− m ) ⋅x + (m + 1)⋅x + (m + 3) ≤ 0

z niewiadomą x jest przedział postaci ⟨a ,+ ∞ ) . Wynika stąd, że
A) a = − 2 B) a = − 1 C) a = 1 D) a = 2

Ukryj Podobne zadania

Dana jest funkcja kwadratowa  2 f(x) = 4x + 8x + 5 . Zbiorem rozwiązań nierówności f (x) < 5 jest
A) (− ∞ ,2) ∪ (0,+ ∞ ) B) (0,+ ∞ ) C) (0,2) D) (− 2,0)

spinner