Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Jeśli 2 x < x , to
A) − 1 < x < 0 B) x < 1 C) x < 0 ∨ x > 1 D) 0 < x < 1

*Ukryj

Jeśli 2 x + x < 0 , to
A) − 1 < x < 0 B) x < 1 C) x < 0 ∨ x > 1 D) 0 < x < 1

Jeśli 2 x < x , to
A) − 1 < x < 0 B) x < 1 C) x < 0 ∨ x > 1 D) 0 < x < 1

Przedział (− 5,10 ) jest zbiorem rozwiązań nierówności
A) (x + 5)(10 − x ) > 0 B) (x − 5)(10 − x) < 0
C) (x + 5)(x − 10) > 0 D) (x − 5)(10 + x ) < 0

*Ukryj

Zbiór (− ∞ ,− 3⟩ ∪ ⟨8,+ ∞ ) jest rozwiązaniem nierówności
A) (x − 3)(8 + x) ≤ 0 B) (x− 3)(8+ x) ≥ 0
C) (x + 3)(8 − x) ≤ 0 D) (x + 3)(8 − x) ≥ 0

Przedział ⟨− 8,3⟩ jest zbiorem rozwiązań nierówności
A) (x − 8)(3 − x) ≥ 0 B) (x+ 8)(3− x) ≥ 0
C) (x + 8)(x − 3) ≥ 0 D) (x − 8)(3 + x) ≤ 0

Zbiór A jest zbiorem wszystkich argumentów, dla których funkcja f (x) = − 3(x − 3)(x + 2) przyjmuje wartości nieujemne. Zatem
A) A = ⟨− 3,2⟩ B) A = ⟨− 2,3⟩ C) A = (− ∞ ,3⟩ D) A = (− ∞ ,3⟩ ∪ ⟨− 2,+ ∞ )

*Ukryj

Zbiór A jest zbiorem wszystkich argumentów, dla których funkcja f (x) = − 3(x − 2)(x + 3) przyjmuje wartości niedodatnie. Zatem
A) A = ⟨− 2,3⟩ B) A = (− ∞ ,− 2⟩ ∪ ⟨3,+ ∞ )
C) A = (− ∞ ,2⟩ D) A = (− ∞ ,− 3⟩ ∪ ⟨2,+ ∞ )

Dla jakich argumentów funkcja f (x) = (x + 4)(5 − x) przyjmuje wartości nieujemne?
A) x ∈ (− 4,5) B) x ∈ (− ∞ ,− 4 ⟩∪ ⟨5,+ ∞ ) C) x ∈ ⟨− 4,5⟩ D) x ∈ (− ∞ ,− 4) ∪ (5,+ ∞ )

Funkcja określona wzorem f (x) = − (x − 1)(x + 3) przyjmuje wartości ujemne dla
A) x ∈ (− 3,1) B) x ∈ (− ∞ ,− 3 )∪ (1,+ ∞ )
C) x ∈ (− 1,3) D) x ∈ (− ∞ ,− 1)∪ (3,+ ∞ )

Zbiorem rozwiązań nierówności 2 x + 16 < 0 jest zbiór
A) (− ∞ ,− 4) ∪ (4,+ ∞ ) B) (4,+ ∞ ) C) ∅ D) R

*Ukryj

Zbiorem rozwiązań nierówności 2 9+ x < 0 jest zbiór
A) ∅ B) (3,+ ∞ ) C) (− ∞ ,− 3) ∪ (3,+ ∞ ) D) R

Zbiorem rozwiązań nierówności 2 x + 16 > 0 jest zbiór
A) (− ∞ ,− 4) ∪ (4,+ ∞ ) B) (4,+ ∞ ) C) ∅ D) R

Zbiorem rozwiązań nierówności kwadratowej 2 − x − 1 < 0 jest
A) ∅ B) (− 1,1) C) (− ∞ ,− 1) ∪ (1,+ ∞ ) D) R

Zbiorem rozwiązań nierówności 2 x − 6 ≤ 0 jest
A) ⟨− 3,3⟩ B) √ -- √ -- (− ∞ ,− 6) ∪ ( 6,+ ∞ ) C) √ --√ -- ⟨− 6, 6⟩ D) (− 6,6)

*Ukryj

Zbiorem rozwiązań nierówności kwadratowej 2 x < 4 jest przedział
A) (− ∞ ,2) B) (− ∞ ,4) C) (− 4,4) D) (−2 ,2)

Zbiorem rozwiązań nierówności 2 x > 5 jest
A) √ -- √ -- (− ∞ ,− 5) ∪ ( 5,+ ∞ ) B) √ -- √ -- (− ∞ ,− 5⟩ ∪ ⟨ 5,+ ∞ ) C) √ -- ⟨ 5,+ ∞ ) D) ⟨5,+ ∞ )

Zbiorem rozwiązań nierówności kwadratowej 2 x < 16 jest przedział
A) (− ∞ ,16) B) (−∞ ,4 ) C) (− 4,4) D) (−1 6,16)

Zbiorem rozwiązań nierówności kwadratowej 2 x − 1 < 0 jest
A) ∅ B) (− 1,1) C) (− ∞ ,− 1) ∪ (1,+ ∞ ) D) R

Zbiorem rozwiązań nierówności 2 x > 9 jest
A) (− ∞ ,− 3) ∪ (3,+ ∞ ) B) (− 3,3) C) (− 3,+ ∞ ) D) (3 ,+∞ )

Zbiorem rozwiązań nierówności 2 16− x < 0 jest
A) (− ∞ ,4) B) (4 ,+∞ ) C) (− 4,4) D) (− ∞ ,− 4)∪ (4,+ ∞ )

Zbiorem rozwiązań nierówności kwadratowej 2 − x + 1 < 0 jest
A) ∅ B) (− 1,1) C) (− ∞ ,− 1) ∪ (1,+ ∞ ) D) R

Zbiorem rozwiązań nierówności 2 x ≥ 9 jest
A) (− ∞ ,− 3⟩ ∪ ⟨3,+ ∞ ) B) ⟨− 3,3⟩ C) ⟨− 3,+ ∞ ) D) ⟨3 ,+∞ )

Zbiorem rozwiązań nierówności kwadratowej 2 x > 4 jest zbiór
A) (− ∞ ,− 2)∪ (2 ,+∞ ) B) (− ∞ ,− 4) ∪ (4,+ ∞ ) C) (− 4,4) D) (− 2,2)

Zbiorem rozwiązań nierówności 2 x < 4 jest
A) (− 2,2) B) (−∞ ,− 2) ∪ (2,+ ∞ ) C) (− ∞ ,2) D) ⟨− 2,2⟩

Wśród podanych poniżej nierówności wskaż tę, której zbiorem rozwiązań jest przedział (− 3,1) .
A) x(x + 2 ) < 3 B) x(x + 4) < 1 C) x(x + 3 ) < 1 D) x(x+ 1) < 3

Zbiorem rozwiązań nierówności (x− 2)(x+ 5) ≥ 0 jest
A) (− ∞ ,− 5⟩ ∪ ⟨− 2,+ ∞ ) B) (− ∞ ,− 5⟩ ∪ ⟨2,+ ∞ )
C) (− ∞ ,− 2⟩∪ ⟨5,+ ∞ ) D) (− ∞ ,2⟩∪ ⟨5,+ ∞ )

*Ukryj

Zbiorem rozwiązań nierówności (x+ 5)(x− 6) ≤ 0 jest
A) ⟨− 6,5⟩ B) ⟨− 5,6 ⟩
C) (− ∞ ,− 6⟩∪ ⟨5,+ ∞ ) D) (− ∞ ,−5 ⟩∪ ⟨6,+ ∞ )

Zbiorem rozwiązań nierówności x(x − 3) ≥ 0 jest
A) (− ∞ ,0⟩∪ ⟨3,+ ∞ ) B) (−∞ ,− 3⟩ ∪ ⟨0,+ ∞ )
C) (− ∞ ,− 3⟩∪ ⟨3 ,+ ∞ ) D) ⟨− 3,+ ∞ )

Zbiorem rozwiązań nierówności x(x + 5) > 0 jest
A) (− ∞ ,0)∪ (5,+ ∞ ) B) (−∞ ,− 5) ∪ (0,+ ∞ )
C) (− ∞ ,− 5)∪ (5 ,+ ∞ ) D) (− 5,+ ∞ )

Zbiorem rozwiązań nierówności (x+ 3)(x− 2) ≤ 0 jest
A) ⟨− 3,2⟩ B) ⟨− 2,3⟩ C) (− ∞ ,− 2⟩ ∪ ⟨3,+ ∞ ) D) (− ∞ ,− 3⟩ ∪ ⟨2,+ ∞ )

Zbiorem rozwiązań nierówności − (x + 3 )(x− 5) ≥ 0 jest
A) ⟨− 5,− 3⟩ B) ⟨3,5⟩ C) ⟨− 3,5⟩ D) ⟨− 5,3⟩

Zbiorem rozwiązań nierówności (x− 2)(x+ 3) ≥ 0 jest
A) ⟨− 2,3⟩ B) ⟨− 3,2 ⟩
C) (− ∞ ,− 3⟩∪ ⟨2,+ ∞ ) D) (− ∞ ,−2 ⟩∪ ⟨3,+ ∞ )

Zbiorem rozwiązań nierówności (x+ 2)(x− 3) ≥ 0 jest
A) ⟨− 2,3⟩ B) ⟨− 3,2 ⟩
C) (− ∞ ,− 3⟩∪ ⟨2,+ ∞ ) D) (− ∞ ,−2 ⟩∪ ⟨3,+ ∞ )

Zbiorem rozwiązań nierówności x(x + 6) < 0 jest
A) (− 6,0) B) (0,6 ) C) (− ∞ ,− 6) ∪ (0,+ ∞ ) D) (− ∞ ,0) ∪ (6,+ ∞ )

Rozwiązaniem nierówności 2 (x − 2) > 0 jest
A) ∅ B) 2 C) (− ∞ ,2) ∪ (2,+ ∞ ) D) R

Rozwiązaniem nierówności 2 2 (x − 1) ≥ x − 1 jest zbiór
A) (− ∞ ,1) B) (1 ,+∞ ) C) (− ∞ ,1⟩ D) ⟨1 ,+∞ )

Zbiorem rozwiązań nierówności √ -- √ -- x(x − 2 2) > x − 2 2 jest zbiór
A) √ -- (− ∞ ,− 2 2) ∪ (1,+ ∞ ) B) (1,+ ∞ )
C) (− ∞ ,− 1)∪ (2√ 2,+ ∞ ) D) √ -- (− ∞ ,1) ∪ (2 2,+ ∞ )

Rozwiązaniem nierówności − (4− 2x)(2 − 4x) ≤ 0 jest zbiór
A) ⟨− 2,− 12⟩ B) (− ∞ ,− 2⟩ ∪ ⟨− 12,+ ∞ ) C) (− ∞ , 1⟩∪ ⟨2,+ ∞ ) 2 D) ⟨1,2⟩ 2

*Ukryj

Rozwiązaniem nierówności − (6− 2x)(3 − 6x) ≥ 0 jest zbiór
A) ⟨− 3,− 12⟩ B) (− ∞ ,− 3⟩ ∪ ⟨− 12,+ ∞ ) C) (− ∞ , 1⟩∪ ⟨3,+ ∞ ) 2 D) ⟨1,3⟩ 2

Rozwiązaniem nierówności 2 2 (2 − 3x) − 9(1 + x) < 0 jest zbiór
A) ( ) − ∞ ,− 1 6 B) ( ) − ∞ , 5 6 C) ( ) − 16,+ ∞ D) (− ∞ ,1)

*Ukryj

Rozwiązaniem nierówności 2 2 (2 + 3x) − 9(1 − x) ≥ 0 jest zbiór
A) ( ⟩ − ∞ , 1 6 B) ⟨ ) 1,+ ∞ 6 C) ⟨ ) − 16,+ ∞ D) ( ⟩ −∞ ,− 16

Zbiorem rozwiązań nierówności 2 x > 4x jest
A) (− ∞ ,− 4) ∪ (0,+ ∞ ) B) (4,+ ∞ ) C) (− ∞ ,− 2)∪ (2,+ ∞ ) D) (− ∞ ,0) ∪ (4,+ ∞ )

*Ukryj

Rozwiązaniem nierówności 2 7x ≤ x jest zbiór
A) x ∈ (− ∞ ,0) ∪ (7,+ ∞ ) B) x ∈ ⟨0,7⟩ C) x ∈ ⟨7,+ ∞ ) D) x ∈ (− ∞ ,0⟩ ∪ ⟨7,+ ∞ )

Zbiorem rozwiązań nierówności 2 x ≥ 2x jest:
A) (− ∞ ,0⟩ ∪ ⟨2,+ ∞ ) B) ⟨2,+ ∞ ) C) ⟨0,2⟩ D) (−∞ ,0 )∪ (2,+ ∞ )

Zbiorem rozwiązań nierówności 2 − 2x < 6x jest
A) (− ∞ ,− 3) B) (− 3,+ ∞ ) C) (− ∞ ,− 3)∪ (0 ,+∞ ) D) (− 3,0)

Zbiorem rozwiązań nierówności 2 x ≤ 9x jest przedział
A) ⟨0,9⟩ B) ⟨− 3,3 ⟩ C) ⟨− 3,0⟩ D) (− ∞ ,9⟩

Parametr m dobrano tak, że rozwiązaniem nierówności

 2 2 (4− m ) ⋅x + (m + 1)⋅x + (m + 3) ≤ 0

z niewiadomą x jest przedział postaci ⟨a ,+ ∞ ) . Wynika stąd, że
A) a = − 2 B) a = − 1 C) a = 1 D) a = 2

Zbiór A jest zbiorem rozwiązań nierówności 2 x − 3x + 5 > 0 . Zatem
A) ( √--) ( √ -- ) A = −∞ , 3−-211- ∪ 3+2-11,+ ∞ B) A = ∅ C) A = R D) ( √ -- √ --) A = 3−2-11, 3+2-11

*Ukryj

Zbiór A jest zbiorem rozwiązań nierówności 2 x + 9 ≤ 6x . Zatem
A) A = {3} B) A = R C) A = (3,+ ∞ ) D) A = (− ∞ ,− 3)∪ (3,+ ∞ )

Zbiór A jest zbiorem rozwiązań nierówności 2 x − 6x + 10 < 0 . Zatem
A) A = (− ∞ ,2) ∪ (4,+ ∞ ) B) A = ∅ C) A = R D) A = (2 ,4)

Zbiór A jest zbiorem rozwiązań nierówności 2 x − 10x + 16 < 0 . Zatem
A) A = (− ∞ ,2) ∪ (8,+ ∞ ) B) A = ∅ C) A = R D) A = (2 ,8)

Zbiorem rozwiązań nierówności 2 x + 25 > 0 jest
A) (− ∞ ,− 5) ∪ (5,+ ∞ ) B) (5,+ ∞ ) C) ∅ D) R

Zbiór A jest zbiorem rozwiązań nierówności 2 x + 4 > 4x . Zatem
A) A = ⟨0,+ ∞ ) B) A = ⟨2,+ ∞ ) C) A = (2,+ ∞ ) D) A = (− ∞ ,2) ∪ (2,+ ∞ )

Zbiór A jest zbiorem rozwiązań nierówności 2 x − 6x + 5 > 0 . Zatem
A) A = (− ∞ ,1) ∪ (5,+ ∞ ) B) A = ∅ C) A = R D) A = (1 ,5)

Dana jest funkcja kwadratowa 2 f(x) = 4x + 8x + 5 . Zbiorem rozwiązań nierówności f (x) < 5 jest
A) (− ∞ ,2) ∪ (0,+ ∞ ) B) (0,+ ∞ ) C) (0,2) D) (− 2,0)