Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje/Kwadratowa/Zbiór wartości

Wyszukiwanie zadań
Ukryj Podobne zadania

Funkcja kwadratowa f , określona wzorem f (x) = − (x − 1)(x − 5) , przyjmuje wartość
A) najmniejszą równą 3.
B) najmniejszą równą 4.
C) największą równą 3.
D) największą równą 4.

Wskaż funkcję kwadratową, której zbiorem wartości jest przedział ⟨− 2,+ ∞ ) .
A) y = −2x 2 + 2 B) y = − (x + 1)2 − 2 C) y = 2 (x− 1)2 + 2 D) 2 y = (x+ 1) − 2

Ukryj Podobne zadania

Wskaż funkcję kwadratową, której zbiorem wartości jest przedział (− ∞ ,3⟩ .
A) f(x ) = − (x− 2)2 + 3
B) f(x) = (2 − x )2 + 3
C) f(x ) = − (x+ 2)2 − 3
D) 2 f(x ) = (2− x) − 3

Zbiorem wartości funkcji kwadratowej f jest przedział ⟨− 3,+ ∞ ) . Funkcja f może być określona wzorem
A) f(x ) = 2(x + 1)2 − 3
B) f(x) = − 3 (x + 2)2 + 3
C) 2 f(x ) = 2(x − 3) + 3
D) 2 f(x ) = − 2(x + 3) − 3

Funkcja kwadratowa, której zbiorem wartości jest przedział (− ∞ ,− 3⟩ , może być określona wzorem
A) y = (x+ 2)2 − 3 B) y = − (x + 3)2 C) y = − (x − 2)2 − 3 D) 2 y = −x + 3

Zbiorem wartości funkcji kwadratowej f jest przedział (− ∞ ,− 2⟩ . Funkcja f może być określona wzorem
A) f(x ) = 2(x + 3)2 − 2
B) f(x) = − 2 (x − 2)2 + 2
C) 2 f(x ) = 2(x − 2)
D) 2 f(x ) = − 2(x + 1) − 2

Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania

Różnica liczby x i jej kwadratu jest największa dla liczby x równej
A) 34 B) 23 C) 12 D) 1 3

Ukryj Podobne zadania

Najmniejszą wartość w przedziale ⟨0,2⟩ funkcja kwadratowa 2 y = − (x − 3) + 5 przyjmuje dla argumentu
A) 2 B) 0 C) 3 D) − 4

Ukryj Podobne zadania

Najmniejszą wartość w przedziale ⟨− 4,− 3⟩ funkcja kwadratowa y = 2(x+ 2)2 − 5 przyjmuje dla argumentu
A) − 4 B) − 3 C) − 2 D) − 5

Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania

Funkcja f jest określona wzorem 2 f (x) = −x + 4x dla każdej liczby rzeczywistej x . Zbiorem wartości funkcji f jest przedział
A) (− ∞ ,− 2⟩ B) ⟨2,+ ∞ ) C) ⟨− 4,+ ∞ ) D) (− ∞ ,4⟩

Ukryj Podobne zadania

Funkcje A , B , C , D , E oraz F są określone dla każdej liczby rzeczywistej x . Wzory tych funkcji podano poniżej. Dokończ zdanie. Wybierz dwie właściwe odpowiedzi spośród podanych.
Przedział (− ∞ ,2] jest zbiorem wartości funkcji
A) 2 A (x) = − (x − 3) + 2 B) 2 B (x) = x + 2 C) 2 C (x ) = − 5(x − 2)

D) D (x) = (x − 2 )2 E) E(x) = 2x 2 − 8x+ 10 F) F(x) = − 2x 2 + 4x

Ukryj Podobne zadania

Funkcje A , B , C , D , E oraz F są określone dla każdej liczby rzeczywistej x . Wzory tych funkcji podano poniżej. Dokończ zdanie. Wybierz dwie właściwe odpowiedzi spośród podanych.
Przedział [− 2,+ ∞ ) jest zbiorem wartości funkcji
A) 2 A (x) = 2x + 4x B) 2 B (x) = −x + 2 C) 2 C (x ) = (x − 3) − 2

D) D (x) = − (x − 2)2 E) E (x) = − 2x 2 − 8x + 10 F) F(x) = 5 (x − 2)2

Największą wartość równą 5 funkcja kwadratowa przyjmuje dla argumentu równego (− 3) . Ten warunek spełnia funkcja o równaniu:
A) f (x) = 2(x + 3)2 + 5 B) f (x) = − 3(x + 3)2 + 5
C) 2 f(x ) = − (x− 3) + 5 D) 1 2 f (x) = 2(x − 3) − 5

Ukryj Podobne zadania

Funkcja kwadratowa f przyjmuje wartość największą równą − 5 dla argumentu równego 2. Ten warunek spełnia funkcja o równaniu:
A) f(x ) = (x− 2)2 − 5 B) f(x) = −(x − 2 )2 + 5
C) 2 f(x ) = − (x− 2) − 5 D) f (x) = − (x + 2)2 − 5

Ukryj Podobne zadania

Funkcja kwadratowa f jest określona wzorem f (x) = − (x + 2)2 − 1 . Zbiorem wartości funkcji f jest przedział
A) (− ∞ ,− 1] B) (− ∞ ,1] C) [1,+ ∞ ) D) [− 1,+ ∞ )

Funkcja kwadratowa f jest określona wzorem f (x) = − (x − 1)2 + 2 . Zbiorem wartości funkcji f jest przedział
A) (− ∞ ,2] B) (− ∞ ,2) C) (2,+ ∞ ) D) [2,+ ∞ )

Jaka jest najmniejsza wartość funkcji kwadratowej 2 f(x) = x + 4x− 3 w przedziale ⟨0 ,3⟩ ?
A) -7 B) -4 C) -3 D) -2

Ukryj Podobne zadania

Największą wartością funkcji kwadratowej 1 2 f(x) = − 3 x + 4x+ 1 w przedziale ⟨− 1,5 ⟩ jest
A) − 35 B) 113 C) 338 D) 13

Jaka jest najmniejsza wartość funkcji kwadratowej 2 f(x) = x − 6x− 5 w przedziale ⟨− 3,0 ⟩ ?
A) -14 B) -5 C) -24 D) 5

Jaka jest największa wartość funkcji kwadratowej 2 f(x ) = −x − 4x + 3 w przedziale x ∈ ⟨− 3,1⟩ ?
A) 5 B) 7 C) 6 D) 8

Największa wartość funkcji kwadratowej 2 f(x) = −x + 6x − 5 w przedziale ⟨− 2,4⟩ jest równa
A) 35 B) 22 C) 4 D) 3

Najmniejsza wartość funkcji 2 f(x) = 2x − 12x + 10 w przedziale ⟨0 ,5⟩ jest równa
A) -1 B) -8 C) -10 D) 0

Najmniejsza wartość funkcji kwadratowej 2 f(x) = x − 4x − 5 w przedziale ⟨− 3,− 1⟩ jest równa
A) 4 B) − 2 C) − 9 D) 0

Funkcje A , B , C , D , E oraz F są określone dla każdej liczby rzeczywistej x . Wzory tych funkcji podano poniżej. Dokończ zdanie. Wybierz dwie właściwe odpowiedzi spośród podanych.
Liczba √ 2- jest wartością funkcji
A) 2 A (x) = (x + 1) + 2 B) 2 B (x) = x + 4x + 6 C) 2 C (x ) = − (x+ 3) + 1

D) D (x) = − (x + 1)2 + 2 E) E (x) = (x + 3)2 + 1 F) F(x) = −x 2 + 2x

Zbiorem wartości funkcji kwadratowej 2 y = − (x− 3) + 5 określonej dla x ∈ ⟨1 ,4⟩ jest przedział
A) (− ∞ ,5⟩ B) ⟨4,5⟩ C) ⟨1,5⟩ D) ⟨3,+ ∞ )

Strona 1 z 2
spinner