Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Zbiorem wartości funkcji y = (x− 2)(x + 4) jest przedział
A) ⟨− 2,+ ∞ ) B) ⟨4,+ ∞ ) C) ⟨− 4,2⟩ D) ⟨−9 ,+∞ )

*Ukryj

Zbiorem wartości funkcji y = (x+ 2)(x − 4) jest przedział
A) ⟨− 9,+ ∞ ) B) ⟨4,+ ∞ ) C) ⟨− 2,4⟩ D) ⟨−2 ,+∞ )

Wskaż funkcję kwadratową, której zbiorem wartości jest przedział ⟨− 2,+ ∞ ) .
A) y = −2x 2 + 2 B) y = − (x + 1)2 − 2 C) y = 2 (x− 1)2 + 2 D) 2 y = (x+ 1) − 2

*Ukryj

Zbiorem wartości funkcji kwadratowej f jest przedział (− ∞ ,− 2⟩ . Funkcja f może być określona wzorem
A) f(x ) = 2(x + 3)2 − 2
B) f(x) = − 2 (x − 2)2 + 2
C) 2 f(x ) = 2(x − 2)
D) 2 f(x ) = − 2(x + 1) − 2

Zbiorem wartości funkcji kwadratowej f jest przedział ⟨− 3,+ ∞ ) . Funkcja f może być określona wzorem
A) f(x ) = 2(x + 1)2 − 3
B) f(x) = − 3 (x + 2)2 + 3
C) 2 f(x ) = 2(x − 3) + 3
D) 2 f(x ) = − 2(x + 3) − 3

Wskaż funkcję kwadratową, której zbiorem wartości jest przedział (− ∞ ,3⟩ .
A) f(x ) = − (x− 2)2 + 3
B) f(x) = (2 − x )2 + 3
C) f(x ) = − (x+ 2)2 − 3
D) 2 f(x ) = (2− x) − 3

Funkcja kwadratowa, której zbiorem wartości jest przedział (− ∞ ,− 3⟩ , może być określona wzorem
A) y = (x+ 2)2 − 3 B) y = − (x + 3)2 C) y = − (x − 2)2 − 3 D) 2 y = −x + 3

Największa wartość funkcji y = − 2(x − 1 )(x− 5) wynosi
A) 2 B) 5 C) 8 D) 1

*Ukryj

Największa wartość funkcji y = − 5(x + 4 )(x− 8) wynosi
A) 140 B) 150 C) 160 D) 180

Najmniejsza wartość funkcji f(x) = (x + 1 )(x− 5) wynosi
A) − 5 B) 5 C) − 9 D) − 1

Zbiorem wartości funkcji kwadratowej 2 y = −x + 2x+ 3 jest przedział
A) (− ∞ ,1⟩ B) (− ∞ ,2⟩ C) (− ∞ ,3⟩ D) (− ∞ ,4⟩

*Ukryj

Zbiorem wartości funkcji kwadratowej 2 y = x + 2x − 5 jest przedział
A) ⟨− 7,+ ∞ ) B) ⟨− 6,+ ∞ ) C) ⟨− 5,+ ∞ ) D) ⟨− 4,+ ∞ )

Zbiorem wartości funkcji kwadratowej 2 y = − 2x + 8x + 1 jest przedział
A) (− ∞ ,7⟩ B) (− ∞ ,8⟩ C) (− ∞ ,9⟩ D) (− ∞ ,10 ⟩

Zbiorem wartości funkcji kwadratowej 2 y = x − 2x − 6 jest przedział
A) ⟨− 7,+ ∞ ) B) ⟨− 6,+ ∞ ) C) ⟨5,+ ∞ ) D) ⟨− 1 4,+ ∞ )

Funkcja 2 f(x) = 3x + 6x− 2 nie przyjmuje wartości
A) 112 B) √ -- − 2 2 C) − 2π D) 120

*Ukryj

Funkcja 2 f(x) = 2x − 12x + 19 nie przyjmuje wartości
A) √ -- 2 B) π4- C) √ -- 3 D) 120

Funkcja określona wzorem 2 f (x ) = x + x − 4 nie przyjmuje wartości
A) -5 B) -4 C) 0 D) 2

Największą wartością funkcji 2 2 2 2 y = − (x − 2) + (x + 2) w przedziale ⟨ ⟩ − 1, 1 2 2 jest
A) 0 B) 8 C) 4 D) 2

Różnica liczby x i jej kwadratu jest największa dla liczby x równej
A) 34 B) 23 C) 12 D) 1 3

*Ukryj

Suma liczby x i jej kwadratu jest najmniejsza dla liczby x równej
A) − 1 B) 23 C) − 12 D) 1 3

Najmniejszą wartość w przedziale ⟨0,2⟩ funkcja kwadratowa 2 y = − (x − 3) + 5 przyjmuje dla argumentu
A) 2 B) 0 C) 3 D) − 4

*Ukryj

Największą wartością funkcji 2 y = − (3− x) − 2 w przedziale ⟨− 2,1⟩ jest
A) 2 B) − 2 C) − 27 D) − 6

Najmniejszą wartość w przedziale ⟨− 4,− 3⟩ funkcja kwadratowa y = 2(x+ 2)2 − 5 przyjmuje dla argumentu
A) − 4 B) − 3 C) − 2 D) − 5

Najmniejszą wartością funkcji 2 y = − (x− 2) + 4 w przedziale ⟨3,5⟩ jest
A) 4 B) 3 C) 0 D) − 5

Największą wartością funkcji 2 y = − (x − 2) + 4 w przedziale ⟨3,5 ⟩ jest
A) 4 B) 3 C) 0 D) 5

Najmniejszą wartością funkcji kwadratowej 2 f (x ) = x + 4x jest
A) − 4 B) − 2 C) 0 D) 4

*Ukryj

Najmniejszą wartością funkcji kwadratowej 2 x f (x ) = x + 2 jest
A) − 116 B) − 14 C) − 1 8 D) 1 4

Największą wartością funkcji kwadratowej 2 f(x) = − 2(x + 3 ) − 4 jest
A) 3 B) -2 C) -4 D) 4

*Ukryj

Największą wartością funkcji kwadratowej 2 f(x) = − 3(x − 2 ) + 5 jest
A) -3 B) 5 C) -5 D) 2

Funkcja f jest określona wzorem 2 f (x) = −x + 4x dla każdej liczby rzeczywistej x . Zbiorem wartości funkcji f jest przedział
A) (− ∞ ,− 2⟩ B) ⟨2,+ ∞ ) C) ⟨− 4,+ ∞ ) D) (− ∞ ,4⟩

Funkcja 2 f(x) = x − 6x + 9 dla argumentu √ -- x = 3 przyjmuje wartość
A) √ -- (3 − 3)2 B) -36 C) √ -- 12 + 6 3 D) √ -- 6 3 − 12

*Ukryj

Funkcja 2 f(x) = x − 1 0x+ 25 dla argumentu √ -- x = 5 przyjmuje wartość
A) √ -- 30 − 5 5 B) -20 C) √ -- 30 + 10 5 D) √ -- (5 − 5)2

Największą wartość równą 5 funkcja kwadratowa przyjmuje dla argumentu równego (− 3) . Ten warunek spełnia funkcja o równaniu:
A) f (x) = 2(x + 3)2 + 5 B) f (x) = − 3(x + 3)2 + 5
C) 2 f(x ) = − (x− 3) + 5 D) 1 2 f (x) = 2(x − 3) − 5

*Ukryj

Funkcja kwadratowa f przyjmuje wartość największą równą − 5 dla argumentu równego 2. Ten warunek spełnia funkcja o równaniu:
A) f(x ) = (x− 2)2 − 5 B) f(x) = −(x − 2 )2 + 5
C) 2 f(x ) = − (x− 2) − 5 D) f (x) = − (x + 2)2 − 5

Zbiorem wartości funkcji ( √ --)2 y = x − 2 − 7 określonej w przedziale ⟨ √3---√3---⟩ − 19, 1 9 jest
A) ⟨ √3--- √ --2 ⟩ − 7,( 19 + 2) − 7 B) ⟨ ⟩ √3--- √ --2 − 7,( 19 − 2) − 7
C) ⟨ ⟩ ( 3√ 19-− √ 2)2 − 7,(√319-+ √ 2)2 − 7 D) ⟨ --- -- ⟩ − 7,(√319 + √ 2)2

Zbiorem wartości funkcji kwadratowej 2 f (x) = − (x + 6) + 4 jest przedział
A) (− ∞ ,− 6⟩ B) (− ∞ ,4⟩ C) ⟨− 6,+ ∞ ) D) ⟨4 ,+ ∞ )

*Ukryj

Zbiorem wartości funkcji 1 2 f (x) = − 3(x + 4 ) + 6 jest
A) ⟨− 6,+ ∞ ) B) (− ∞ ,− 6) C) (− ∞ ,6⟩ D) ⟨6 ,+∞ )

Zbiorem wartości funkcji 1 2 f (x) = 3(x + 4 ) − 6 jest
A) ⟨− 6,+ ∞ ) B) (− ∞ ,− 6) C) (− ∞ ,6⟩ D) ⟨6 ,+∞ )

Zbiorem wartości funkcji kwadratowej 2 f (x) = − 3(x + 2) − 4 jest przedział
A) (− ∞ ,− 2⟩ B) ⟨− 2,+ ∞ ) C) (− ∞ ,− 4⟩ D) ⟨− 4,+ ∞ )

Zbiorem wartości funkcji kwadratowej 2 f (x) = − 3(x − 2) + 4 jest przedział
A) (− ∞ ,2⟩ B) ⟨2 ,+∞ ) C) (− ∞ ,4⟩ D) ⟨4 ,+∞ )

Zbiorem wartości funkcji kwadratowej 2 y = − 3(x− 3) + 3 jest
A) (− ∞ ,3⟩ B) (− ∞ ,9⟩ C) (− ∞ ,− 3⟩ D) (− ∞ ,− 9⟩

Zbiorem wartości funkcji kwadratowej 2 f (x) = 3(x − 4) + 2 jest przedział
A) (− ∞ ,2⟩ B) ⟨2 ,+∞ ) C) (− ∞ ,4⟩ D) ⟨4 ,+∞ )

Jaka jest najmniejsza wartość funkcji kwadratowej 2 f(x) = x + 4x− 3 w przedziale ⟨0 ,3⟩ ?
A) -7 B) -4 C) -3 D) -2

*Ukryj

Najmniejsza wartość funkcji kwadratowej 2 f(x) = x − 4x − 5 w przedziale ⟨− 3,− 1⟩ jest równa
A) 4 B) − 2 C) − 9 D) 0

Największa wartość funkcji kwadratowej 2 f(x) = −x + 6x − 5 w przedziale ⟨− 2,4⟩ jest równa
A) 35 B) 22 C) 4 D) 3

Najmniejszą wartością funkcji 2 f (x) = x − 6x + 8 w przedziale ⟨4,5⟩ jest
A) 0 B) 3 C) 9 D) -16

Jaka jest najmniejsza wartość funkcji kwadratowej 2 f(x) = x − 6x− 5 w przedziale ⟨− 3,0 ⟩ ?
A) -14 B) -5 C) -24 D) 5

Największa wartość funkcji 2 y = − 2x + x + 1 w przedziale ⟨ 1⟩ − 1,2 jest równa:
A) 1 18 B) 1 C) 14 D) − 4

Najmniejsza wartość funkcji 2 f(x) = 2x − 12x + 10 w przedziale ⟨0 ,5⟩ jest równa
A) -1 B) -8 C) -10 D) 0

Jaka jest największa wartość funkcji kwadratowej 2 f(x ) = −x − 4x + 3 w przedziale x ∈ ⟨− 3,1⟩ ?
A) 5 B) 7 C) 6 D) 8

Najmniejsza wartość funkcji 2 f(x) = 2x − 8x+ 3 w przedziale ⟨1,4⟩ jest równa:
A) − 3 B) 5 C) − 5 D) − 13

Największą wartością funkcji kwadratowej 1 2 f(x) = − 3 x + 4x+ 1 w przedziale ⟨− 1,5 ⟩ jest
A) − 35 B) 113 C) 338 D) 13

Zbiorem wartości funkcji kwadratowej 2 y = − (x− 3) + 5 określonej dla x ∈ ⟨1 ,4⟩ jest przedział
A) (− ∞ ,5⟩ B) ⟨4,5⟩ C) ⟨1,5⟩ D) ⟨3,+ ∞ )

Największą wartość w przedziale ⟨− 2,3⟩ funkcja kwadratowa 2 f(x ) = −x − 7x przyjmuje dla argumentu
A) -3,5 B) -2 C) 0 D) 3

*Ukryj

Najmniejszą wartość w przedziale ⟨− 2,3⟩ funkcja kwadratowa f (x) = −x 2 − 7x przyjmuje dla argumentu
A) -3,5 B) -2 C) 0 D) 3

Największą wartość w przedziale ⟨− 8,− 2⟩ funkcja kwadratowa f (x) = −x 2 − 7x przyjmuje dla argumentu
A) -3,5 B) -2 C) 0 D) -8

Zbiorem wartości funkcji y = − (x− 3)(x+ 3) określonej dla x ∈ (1,4⟩ jest przedział
A) ⟨− 8,7) B) ⟨− 7,8) C) (− 7,8) D) ⟨− 3,3)

*Ukryj

Zbiorem wartości funkcji y = − (x− 3)(x+ 3) określonej dla x ∈ (− 4,1⟩ jest przedział
A) (− 7,9⟩ B) (− 7,8⟩ C) (− 7,8) D) (− 3,3)

Wskaż funkcję, która nie przyjmuje wartości ujemnych
A) y = (x − 2)2 − 2 B) y = 2(x − 3)2 − 1 C) y = 1 + (x − 3 )2 D) y = − 4(x+ 1)2 + 5

*Ukryj

Wskaż funkcję, która nie przyjmuje wartości ujemnych
A) y = 2 (x− 5)2 − 3 B) y = (3 − x)2 + 1 C) y = − 1 + (x − 3)2 D) − 2(x + 3)2 + 55

Strona 1 z 2>