Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Wiadomo, że ∘ 1+√-5 c os36 = 4 . Zatem
A) √ - cos54∘ = 1+--5 4 B) √- co s54∘ = 1−--5- 4 C) √ ----√-- co s54∘ = --10−4-2-5- D) √ 10+2√-5 cos54 ∘ = ----4----

Jeżeli 1 cosα = − 3 i α jest kątem rozwartym, to wartość tgα jest równa
A) √ -- − 2 2 B) √ - 232- C) -1√-- − 2 2 D) √ -- 2 2

Jeśli dla kąta ostrego 2 cos α = 3 , to
A) √- tg α = -5- 2 B) tgα = 1 C) 4√ 5 tg α = --5- D) 2√5 tgα = -5--

*Ukryj

Kąt α jest ostry i 1 cosα = 3 . Wobec tego
A) sin α = 3 i tgα = 9 B) tg α = 18 C) √-10 tg α = 10 D) √ -- tg α = 2 2

Cosinus kąta ostrego jest równy √-7 3 . Tangens tego kąta jest równy
A) √ - --2 3 B) √ -- --14 2 C) √ - 2--7 7 D) √ 14 -7--

Jeśli dla kąta ostrego 3 cos α = 7 , to
A) √ -- tg α = 3-10- 20 B) √ -- tg α = 2--10 3 C) 4√ 5 tg α = --5- D) 2√10 tg α = -7---

Kąt α jest ostry i √5- cosα = 3 . Wobec tego
A) √ - tg α = 4-5- 5 B) √- tg α = -5- 2 C) 2√ 5 tg α = --5- D) 2 tgα = 3

Jeśli dla kąta ostrego 3 cos α = 4 , to
A) √- tg α = -7- 3 B) √- tg α = 3-7- 7 C) √ 7 tg α = -4- D) 2√3 tgα = -7--

Cosinus kąta rozwartego α jest równy 12 − 13 . Wtedy
A) sin α = 113- B) sinα = − 113 C) sin α = − -5 13 D) sinα = -5 13

Jeżeli 1 cosβ = − 3 i ( 3 ) β ∈ π ,2π , to wartość wyrażenia ( 1 ) sin β − 3 π jest równa
A) √- √ - −-2-26+--3 B) √ - 2--66+1 C) 2√-2+√-3 6 D) 1−-2√6 6

Kąt α jest ostry i 5- cosα = 13 . Wtedy
A) sin α = 1123 oraz tg α = 125- B) sinα = 1123 oraz tg α = 5- 12
C) 12 sin α = 5 oraz 12 tg α = 13 D) -5 sin α = 12 oraz tg α = 1123

*Ukryj

Kąt α jest ostry i 12 cosα = 13 . Wtedy
A) sin α = 153 oraz tg α = 125- B) sinα = 513 oraz tg α = 5- 12
C) -5 sin α = 12 oraz -5 tg α = 13 D) -5 sin α = 13 oraz tg α = 513

Jeśli 2 2 1 − cos α = 5 i α jest kątem ostrym, to sin α jest równy
A) √ - --3 5 B) √ -- --10 5 C) 3 5 D) √ 6 -5-

Jeżeli wiadomo, że ∘ 1−√-5 co s144 = 4 , to
A) √ - cos36∘ = 1−--5 4 B) √- co s36∘ = -5−1- 4 C) √ ----√-- co s36∘ = --10+4-2-5- D) √ 6+2√-5 cos36 ∘ = ---4----

Kąt α jest ostry i 3 cosα = 4 . Wtedy sinα jest równy
A) 1 4 B) √- -7- 4 C) 7- 16 D) √ 7 -16-

*Ukryj

Cosinus kąta ostrego α jest równy 12 13 . Wtedy
A) sin α = 1312- B) sinα = 113 C) sin α = -5 13 D) sin α = -25- 169

Kąt α jest ostry i 3- cosα = 11 . Wówczas sin α jest równy
A) √ - 4--7 11 B) -8 11 C) √ - 2-2- 11 D) 112 121

Kąt α jest ostry i 2 cosα = 5 . Wtedy sinα jest równy
A) 1 5 B) √-- -29- 5 C) 5 2 D) √ 21 -5--

Kąt α jest ostry i 1 cosα = 4 . Wtedy sinα jest równy
A) √ - --3 2 B) 15 16 C) √-- -15- 4 D) √ 15 -16-

Kąt α jest ostry i 2 cosα = 5 . Wówczas
A) sin α = 3 5 B) √ -- sinα = --21 5 C) √ 21 sin α < --5- D) √21 sin α = 25--

Kąt α jest ostry i √2- cosα = 3 . Wtedy:
A) √- sin α = -5- 3 B) √- sin α = -7- 3 C) 7 sin α = 9 D) 1 sin α = 3

Kąt α jest ostry i 3 cosα = 7 . Wtedy
A) √-- sin α = 2-10- 7 B) √-- sin α = -10- 7 C) 4 sin α = 7 D) 3 sin α = 4

Wiadomo, że √21- co sα = 5 . Zatem wartość wyrażenia 2 ( -1-- 2 ) tg α tg2α − cos α jest równa:
A) -4 25 B) ∘ 2- 1 − 5 C) 21 25 D) 3 5

*Ukryj

Wiadomo, że √21- co sα = 5 . Zatem wartość wyrażenia sin2α-(---1--- ) tg2α 1− sin2α − 1 jest równa:
A) -4 25 B) ∘ -- 1 − 2 5 C) 21 25 D) 3 5

Jeżeli wiadomo, że α jest kątem rozwartym i 2√-2 cos α < − 3 , to sinα jest liczbą z przedziału
A) ⟨ ) − 1,− 1 2 B) ⟨ ) − 1,0 2 C) ⟨ ) 0, 1 2 D) ( ⟩ 1,1 2

Jeśli 3 cosα = 5 , to wartość wyrażenia ctgα- W = cosα jest równa
A) 54 B) 45 C) 1 D) 2

*Ukryj

Jeśli 4 sin α = 5 , to wartość wyrażenia -tgα- W = sinα jest równa
A) 54 B) 45 C) 53 D) 3 5

Jeśli 3 cosα = 5 , to wartość wyrażenia tg-α- W = sinα jest równa
A) 53 B) 35 C) 54 D) 4 5

Kąt α jest ostry oraz 4+2√2- co sα = 6+3√2 . Wtedy sin α jest równy
A) √ - --5 3 B) √ - --3 5 C) √ -- --13 3 D) √ - --23+2

Kąt α jest ostry i 2 cosα = 3 . Wartość wyrażenia 2 1+ sin α jest równa
A) 149 B) 59 C) 83 D) 5 3

*Ukryj

Kąt α jest ostry i √3- co sα = 3 . Wtedy wartość wyrażenia 2 2 − sin α jest równa
A) 0 B) 23 C) 43 D) 1

Kąt α jest ostry i 3 cosα = 5 . Wtedy
A) sin α ⋅tg α = 1165 B) sin α⋅tg α = 1516- C) sin α⋅ tg α = 8- 15 D) 6- sin α ⋅tgα = 20

*Ukryj

Kąt α jest ostry i 5- cosα = 13 . Wtedy
A) sin α ⋅tg α = 21569 B) sinα ⋅tg α = 125 C) sin α⋅ tg α = 144- 65 D) 5 sin α ⋅tgα = 12

Kąt α jest ostry i cosα = 0,9 . Wówczas
A) α < 30∘ B) α = 30∘ C) α = 4 5∘ D) α > 45∘

*Ukryj

Kąt α jest kątem ostrym i √3- co sα = 3 . Zatem
A) α = 30∘ B) α ∈ (30∘,4 5∘) C) α ∈ (45∘,6 0∘) D) α = 60∘

Kąt α jest ostry i 3 cosα = 4 . Wówczas
A) α > 60∘ B) α = 30∘ C) α = 4 5∘ D) α < 45∘

Kąt α jest ostry i 3 cosα = 5 . Wtedy wartość wyrażenia sinα − co sα jest równa
A) − 215 B) 45 C) 15 D) − 7 5

Wiadomo, że kąt α jest kątem ostrym i cos α = x . Wtedy 2 tg α równa się
A) -12 − 1 x B) 12-+ 1 x C) 2 1 − x D) -x2- 1−x2

*Ukryj

Wiadomo, że kąt α jest kątem ostrym i cos α = a . Wtedy --1- tg2α równa się
A) -1 − 1 a2 B) --a2- 1−a 2 C) 1 − a2 D) 1a2 + 1

Wiadomo, że kąt α jest kątem ostrym i sinα = k . Wtedy 2 tg α równa się
A) 1 − k2 B) -12 + 1 k C) -1 k2 − 1 D) -k2- 1−k2