Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Granica x+-2 lxi→m1x− 1
A) jest równa + ∞ B) nie istnieje C) jest liczbą rzeczywistą D) jest równa − ∞

*Ukryj

Granica x+-4 lxi→m2x− 2
A) jest liczbą rzeczywistą B) jest równa − ∞ C) nie istnieje D) jest równa + ∞

Granica x−2- xl→im−1 x+1
A) jest równa − ∞ B) jest liczbą rzeczywistą C) jest równa + ∞ D) nie istnieje

Granica x+-4 lxi→m2x− 2
A) jest liczbą rzeczywistą B) jest równa − ∞ C) nie istnieje D) jest równa + ∞

Granica x−3- xl→im−2 x+2
A) nie istnieje B) jest równa − ∞ C) jest liczbą rzeczywistą D) jest równa + ∞

Granica x−1- xl→im−2 x+2
A) jest równa − ∞ B) jest równa + ∞ C) jest liczbą rzeczywistą D) nie istnieje

Granica x+-2 lxi→m3x− 3
A) jest równa + ∞ B) jest równa − ∞ C) jest liczbą rzeczywistą D) nie istnieje

Granica x+-1 lxi→m2x− 2
A) jest równa − ∞ B) nie istnieje C) jest liczbą rzeczywistą D) jest równa + ∞

Granica 9x−x3 xl→im−3 x+3 jest równa
A) 0 B) − 18 C) + ∞ D) − 6

Granica -√5−3x3+8x2 xl→im−∞ √ 1−12x3+4x
A) nie istnieje. B) jest liczbą dodatnią.
C) jest liczbą ujemną. D) jest równa + ∞ .

Granica 4x3−7x+-3 lxi→m1 2x2−x −1 jest równa
A) 1 3 B) 2 3 C) 2 1 3 D) 1 33

Granica -−x+-2-- xl→im3− x2− 5x+6 jest równa
A) − ∞ B) − 1 C) 0 D) + ∞

*Ukryj

Granica --x−2---- xl→im5− x2− 7x+10 jest równa
A) − ∞ B) − 1 C) 0 D) + ∞

Granica jednostronna x2+x−-2 xli→m1− (1−x )2
A) nie istnieje B) jest równa + ∞ C) jest liczbą rzeczywistą D) jest równa − ∞

*Ukryj

Granica jednostronna x2−x−6- xl→im−2− (x+2)2
A) nie istnieje B) jest równa − ∞ C) jest liczbą rzeczywistą D) jest równa + ∞

Granica jednostronna x2+-2x−-8 xli→m2+ (x−2)2
A) nie istnieje B) jest równa − ∞ C) jest liczbą rzeczywistą D) jest równa + ∞

Granica jednostronna x2−x−2- xl→im−1+ (x+1)2
A) jest równa − ∞ B) jest liczbą rzeczywistą C) nie istnieje D) jest równa + ∞

Granica jednostronna x2−x−-2 xli→m2+ (2−x )2
A) nie istnieje B) jest równa − ∞ C) jest liczbą rzeczywistą D) jest równa + ∞

Granica jednostronna x2+-2x−-8 xli→m2+ (2−x)2
A) jest liczbą rzeczywistą B) nie istnieje C) jest równa − ∞ D) jest równa + ∞

Granica jednostronna x2−x−2- xl→im−1− (x+1)2
A) jest równa − ∞ B) jest liczbą rzeczywistą C) nie istnieje D) jest równa + ∞

Granica jednostronna x2−x−-2 xli→m2− (2−x )2
A) nie istnieje B) jest równa − ∞ C) jest liczbą rzeczywistą D) jest równa + ∞

Granica jednostronna x2+x−2- xl→im−2− (x+2)2
A) jest równa − ∞ B) jest równa + ∞ C) jest liczbą rzeczywistą D) nie istnieje

Granica jednostronna x2+x−-2 xli→m1+ (1−x )2
A) nie istnieje B) jest równa + ∞ C) jest liczbą rzeczywistą D) jest równa − ∞

Granica jednostronna x2−x−-6 xli→m3− (3−x )2
A) jest równa + ∞ B) jest równa − ∞ C) nie istnieje D) jest liczbą rzeczywistą

Granica jednostronna x2+-2x−-8 xli→m2− (2−x)2
A) jest liczbą rzeczywistą B) nie istnieje C) jest równa − ∞ D) jest równa + ∞

Granica jednostronna x2−x−-6 xli→m3+ (3−x )2
A) jest równa + ∞ B) jest równa − ∞ C) nie istnieje D) jest liczbą rzeczywistą

Granica jednostronna x2+-2x−-8 xli→m2− (x−2)2
A) nie istnieje B) jest równa − ∞ C) jest liczbą rzeczywistą D) jest równa + ∞

Granica jednostronna x2+x−2- xl→im−2+ (x+2)2
A) jest równa − ∞ B) jest równa + ∞ C) jest liczbą rzeczywistą D) nie istnieje

Granica jednostronna x2−x−6- xl→im−2+ (x+2)2
A) nie istnieje B) jest równa − ∞ C) jest liczbą rzeczywistą D) jest równa + ∞

Granica x2+x−2- xl→im−2 x+ 2
A) jest równa − ∞ B) jest równa + ∞ C) jest liczbą ujemną D) jest liczbą dodatnią

*Ukryj

Granica x2+x−-2 lxi→m1 1−x
A) jest liczbą dodatnią B) jest równa + ∞ C) jest liczbą ujemną D) jest równa − ∞

Granica x2+-2x−-8 lxi→m2 x− 2
A) jest liczbą ujemną B) jest równa − ∞ C) jest liczbą dodatnią D) jest równa + ∞

Granica x2+-2x−-8 lxi→m2 2−x
A) jest liczbą ujemną B) jest liczbą dodatnią C) jest równa − ∞ D) jest równa + ∞

Granica x2−x−-6 lxi→m3 3−x
A) jest równa + ∞ B) jest równa − ∞ C) jest liczbą dodatnią D) jest liczbą ujemną

Granica x2−x−-2 lxi→m2 2−x
A) jest liczbą dodatnią B) jest równa − ∞ C) jest liczbą ujemną D) jest równa + ∞

Granica x2−x−2- xl→im−1 x+ 1
A) jest równa − ∞ B) jest liczbą dodatnią C) jest liczbą ujemną D) jest równa + ∞

Granica x2−x−6- xl→im−2 x+ 2
A) jest liczbą dodatnią B) jest równa − ∞ C) jest liczbą ujemną D) jest równa + ∞

Granica 5√ (2−-3x)3- lim -3√------5- x→ −∞ (3− 2x) jest równa
A) + ∞ B) − ∞ C) 0 D) √5-- √327 32

Granica jednostronna x−3- xl→im−2+ x+2
A) nie istnieje B) jest równa − ∞ C) jest liczbą rzeczywistą D) jest równa + ∞

*Ukryj

Granica jednostronna x+-2 xli→m1+x− 1
A) nie istnieje B) jest równa + ∞ C) jest liczbą rzeczywistą D) jest równa − ∞

Granica jednostronna x−2- xl→im−1+ x+1
A) jest równa − ∞ B) jest liczbą rzeczywistą C) nie istnieje D) jest równa + ∞

Granica jednostronna x+-4 xli→m2+x− 2
A) jest liczbą rzeczywistą B) nie istnieje C) jest równa − ∞ D) jest równa + ∞

Granica jednostronna x+-4 xli→m2−x− 2
A) jest liczbą rzeczywistą B) nie istnieje C) jest równa − ∞ D) jest równa + ∞

Granica jednostronna x+-2 xli→m1−x− 1
A) nie istnieje B) jest równa + ∞ C) jest liczbą rzeczywistą D) jest równa − ∞

Granica jednostronna x−2- xl→im−1− x+1
A) jest równa − ∞ B) jest liczbą rzeczywistą C) nie istnieje D) jest równa + ∞

Granica jednostronna x−1- xl→im−2+ x+2
A) jest równa − ∞ B) jest równa + ∞ C) jest liczbą rzeczywistą D) nie istnieje

Granica jednostronna x+-1 xli→m2+x− 2
A) nie istnieje B) jest równa − ∞ C) jest liczbą rzeczywistą D) jest równa + ∞

Granica jednostronna x+-4 xli→m2−x− 2
A) nie istnieje B) jest równa − ∞ C) jest liczbą rzeczywistą D) jest równa + ∞

Granica jednostronna x+-1 xli→m2−x− 2
A) nie istnieje B) jest równa − ∞ C) jest liczbą rzeczywistą D) jest równa + ∞

Granica jednostronna x+-2 xli→m3−x− 3
A) jest równa + ∞ B) jest równa − ∞ C) nie istnieje D) jest liczbą rzeczywistą

Granica jednostronna x−3- xl→im−2− x+2
A) nie istnieje B) jest równa − ∞ C) jest liczbą rzeczywistą D) jest równa + ∞

Granica jednostronna x+-4 xli→m2+x− 2
A) nie istnieje B) jest równa − ∞ C) jest liczbą rzeczywistą D) jest równa + ∞

Granica jednostronna x+-2 xli→m3+x− 3
A) jest równa + ∞ B) jest równa − ∞ C) nie istnieje D) jest liczbą rzeczywistą

Granica jednostronna x−1- xl→im−2− x+2
A) jest równa − ∞ B) jest równa + ∞ C) jest liczbą rzeczywistą D) nie istnieje

Granica x2−-2x−-8 lxi→m2 x− 2
A) jest liczbą rzeczywistą B) jest równa − ∞ C) nie istnieje D) jest równa + ∞

*Ukryj

Granica x2−-2x−-8 lxi→m2 2−x
A) jest liczbą rzeczywistą B) nie istnieje C) jest równa − ∞ D) jest równa + ∞

Granica x2−x−-2 lxi→m1 1−x
A) jest liczbą rzeczywistą B) jest równa + ∞ C) nie istnieje D) jest równa − ∞

Granica x2−x−-6 lxi→m2 x−2
A) jest liczbą rzeczywistą B) jest równa − ∞ C) nie istnieje D) jest równa + ∞

Granica x2−x−-2 lxi→m1 x−1
A) jest równa − ∞ B) jest liczbą rzeczywistą C) nie istnieje D) jest równa + ∞

Granica x2+x−-6 lxi→m3 3−x
A) jest równa + ∞ B) jest równa − ∞ C) jest liczbą rzeczywistą D) nie istnieje

Granica x2+x−-2 lxi→m2 2−x
A) jest liczbą rzeczywistą B) jest równa − ∞ C) nie istnieje D) jest równa + ∞

Granica x2−x−2- xl→im−2 x+ 2
A) jest równa − ∞ B) jest równa + ∞ C) jest liczbą rzeczywistą D) nie istnieje

Granica jednostronna x2+-3x−-21 xli→m4− x2−5x+4 jest równa
A) + ∞ B) − ∞ C) 5 3 D) 5 − 3

Granica -13x−6x2−6--- lim2 3x3− 2x2− 6x+ 4 x→ 3 jest równa
A) + ∞ B) 0 C) − ∞ D) − 1154

Granica -(x2−-1)3- lxi→m0(3x−x3)2
A) jest równa + ∞ B) nie istnieje C) jest liczbą rzeczywistą D) jest równa − ∞

Granica (2−3x5)3 xl→im+∞ (3−2x3)5 jest równa
A) 27 32 B) 2 3 C) -8- 243 D) 3 2

*Ukryj

Granica (3−2x3)5 xl→im−∞ (2−3x5)3 jest równa
A) 3 2 B) 2 3 C) 243 8 D) 32 27

Granica x2−x−2- xl→im−1 x− 1
A) jest równa − ∞ B) jest liczbą rzeczywistą C) nie istnieje D) jest równa + ∞

*Ukryj

Granica x2−x−2- xl→im−1 1−x
A) jest liczbą rzeczywistą B) jest równa + ∞ C) nie istnieje D) jest równa − ∞

Granica x2−2x−8- xl→im−2 x−2
A) jest liczbą rzeczywistą B) jest równa − ∞ C) nie istnieje D) jest równa + ∞

Granica x2+x−2- xl→im−2 2−x
A) jest liczbą rzeczywistą B) jest równa − ∞ C) nie istnieje D) jest równa + ∞

Granica x2−2x−8- xl→im−2 2−x
A) jest liczbą rzeczywistą B) nie istnieje C) jest równa − ∞ D) jest równa + ∞

Granica x2−x−6- xl→im−2 x− 2
A) jest liczbą rzeczywistą B) jest równa − ∞ C) nie istnieje D) jest równa + ∞

Granica x2+x−6- xl→im−3 3−x
A) jest równa + ∞ B) jest równa − ∞ C) jest liczbą rzeczywistą D) nie istnieje

Granica x2−x−-2 lxi→m2 x+2
A) jest równa − ∞ B) jest równa + ∞ C) jest liczbą rzeczywistą D) nie istnieje

Granica jednostronna x2−x−2- xl→im−2− x+ 2
A) jest równa − ∞ B) jest równa + ∞ C) jest liczbą rzeczywistą D) nie istnieje

*Ukryj

Granica jednostronna x2−-3x−-7 xli→m3− x− 3
A) jest liczbą rzeczywistą B) jest równa + ∞ C) nie istnieje D) jest równa − ∞

Granica jednostronna x2−x−2- xl→im−2+ x+ 2
A) jest równa − ∞ B) jest równa + ∞ C) jest liczbą rzeczywistą D) nie istnieje

Granica jednostronna x2+x−-6 xli→m3− 3−x
A) jest równa + ∞ B) jest równa − ∞ C) jest liczbą rzeczywistą D) nie istnieje

Granica jednostronna x2−x−-2 xli→m1+ 1−x
A) jest liczbą rzeczywistą B) jest równa + ∞ C) nie istnieje D) jest równa − ∞

Granica jednostronna x2−-2x−-8 xli→m2− x− 2
A) jest liczbą rzeczywistą B) jest równa − ∞ C) nie istnieje D) jest równa + ∞

Granica jednostronna x2−x−-6 xli→m2− x−2
A) jest liczbą rzeczywistą B) jest równa − ∞ C) nie istnieje D) jest równa + ∞

Granica jednostronna x2+x−-2 xli→m2− 2−x
A) jest liczbą rzeczywistą B) jest równa − ∞ C) nie istnieje D) jest równa + ∞

Granica jednostronna x2−x−-2 xli→m1− 1−x
A) jest liczbą rzeczywistą B) jest równa + ∞ C) nie istnieje D) jest równa − ∞

Granica jednostronna x2−-2x−-8 xli→m2+ x− 2
A) jest liczbą rzeczywistą B) jest równa − ∞ C) nie istnieje D) jest równa + ∞

Granica jednostronna x2−-2x−-8 xli→m2+ 2−x
A) jest liczbą rzeczywistą B) nie istnieje C) jest równa − ∞ D) jest równa + ∞

Granica jednostronna x2−x−-2 xli→m1− x−1
A) jest równa − ∞ B) jest liczbą rzeczywistą C) nie istnieje D) jest równa + ∞

Granica jednostronna x2+x−-2 xli→m2+ 2−x
A) jest liczbą rzeczywistą B) jest równa − ∞ C) nie istnieje D) jest równa + ∞

Granica jednostronna x2+x−-6 xli→m3+ 3−x
A) jest równa + ∞ B) jest równa − ∞ C) jest liczbą rzeczywistą D) nie istnieje

Granica jednostronna x2−x−-2 xli→m1+ x−1
A) jest równa − ∞ B) jest liczbą rzeczywistą C) nie istnieje D) jest równa + ∞

Granica jednostronna x2−-2x−-8 xli→m2− 2−x
A) jest liczbą rzeczywistą B) nie istnieje C) jest równa − ∞ D) jest równa + ∞

Granica jednostronna x2−x−-6 xli→m2+ x−2
A) jest liczbą rzeczywistą B) jest równa − ∞ C) nie istnieje D) jest równa + ∞

Granica x2−x−6- xl→im−2 (x+2)2
A) nie istnieje B) jest równa − ∞ C) jest liczbą rzeczywistą D) jest równa + ∞

*Ukryj

Granica x2+-2x−-8 lxi→m2 (2−x)2
A) jest liczbą rzeczywistą B) nie istnieje C) jest równa − ∞ D) jest równa + ∞

Granica x2−x−-2 lxi→m2 (2−x )2
A) nie istnieje B) jest równa − ∞ C) jest liczbą rzeczywistą D) jest równa + ∞

Granica x2−x−-6 lxi→m3 (3−x )2
A) jest równa + ∞ B) jest równa − ∞ C) nie istnieje D) jest liczbą rzeczywistą

Granica x2+x−-2 lxi→m1 (1−x )2
A) nie istnieje B) jest równa + ∞ C) jest liczbą rzeczywistą D) jest równa − ∞

Granica x2−x−2- xl→im−1 (x+1)2
A) jest równa − ∞ B) jest liczbą rzeczywistą C) nie istnieje D) jest równa + ∞

Granica x2+-2x−-8 lxi→m2 (x−2)2
A) nie istnieje B) jest równa − ∞ C) jest liczbą rzeczywistą D) jest równa + ∞

Granica x2+x−2- xl→im−2 (x+2)2
A) jest równa − ∞ B) jest równa + ∞ C) jest liczbą rzeczywistą D) nie istnieje

Granica jednostronna 3+-24x3- x→lim−0,5− (2x+1)2 jest równa
A) + ∞ B) 9 C) 0 D) − ∞

Granica -----4----- xl→im−3 x1+3+-83− x5−3 x
A) jest równa 0 B) jest równa + ∞ C) jest równa − ∞ D) nie istnieje

*Ukryj

Granica -----9----- xl→im−2 x3−2−-273+ x7+2 x
A) jest równa − ∞ B) jest równa + ∞ C) nie istnieje D) jest równa 0