Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Oblicz granicę (3n+2)2−-(1−2n)2 nl→im+∞ (2n−1)2 .

*Ukryj

Oblicz granicę (2n+1)2−-(2−3n)2 nl→im+∞ (3n−2)2 .

Oblicz granicę 3n−1- nl→im+∞ 2n−3 .

*Ukryj

Oblicz granicę 7n−-3 nl→im+∞ 3n2+2 .

Oblicz granicę 6−2n3 nl→im+∞ 5n3−6 .

Oblicz granicę 7n2−3 nl→im+∞ 3n+ 2 .

Oblicz granicę 8−5n- nl→im+∞ 4n−5 .

Oblicz granicę 4n2+3 nl→im+∞ 5n− 2 .

Oblicz granicę 3n−-1 nl→im+∞ 2n2−3 .

Oblicz granicę 6−2n4 nl→im+∞ 5n3−6 .

Oblicz granicę 5n2−3 nl→im+∞ 2n3+4 .

Oblicz granicę 7−3n2 nl→im+∞ 4n3−2 .

Oblicz granicę 8−-5n nl→im+∞ 4n2−5 .

Oblicz granicę 6−2n3 nl→im+∞ 5n4−6 .

Oblicz granicę 5n3−3 nl→im+∞ 2n2+4 .

Oblicz granicę 2−3n- nl→im+∞ 2n−3 .

Oblicz granicę 7−3n3 nl→im+∞ 4n2−2 .

Oblicz granicę 7n6−1 nl→im+∞ 7+n 5 .

Oblicz granicę 4n+3- nl→im+∞ 5n−2 .

Oblicz granicę 2n4−5 nl→im+∞ 7+2n5 .

Oblicz granicę 8n3−5 nl→im+∞ 3−2n4 .

Oblicz granicę 2−3n2 nl→im+∞ 2n− 3 .

Oblicz granicę 7n5−1 nl→im+∞ 7+n 6 .

Oblicz granicę 8n4−5 nl→im+∞ 3−2n3 .

Oblicz granicę 4n+-3 nl→im+∞ 5n2−2 .

Oblicz granicę 3n2−1 nl→im+∞ 2n− 3 .

Oblicz granicę 8n3−5 nl→im+∞ 3−2n3 .

Oblicz granicę 7n−3- nl→im+∞ 3n+2 .

Oblicz granicę 2−-3n nl→im+∞ 2n2−3 .

Oblicz granicę 7−3n2 nl→im+∞ 4n2−2 .

Oblicz granicę 7n5−1 nl→im+∞ 7+n 5 .

Oblicz granicę 2n5−5 nl→im+∞ 7+2n4 .

Oblicz granicę 8−5n2 nl→im+∞ 4n− 5 .

Oblicz granicę 5n2−3 nl→im+∞ 2n2+4 .

Oblicz granicę 2n4−5 nl→im+∞ 7+2n4 .

Oblicz granicę (n20+-2)3 nl→im+∞ (n3+1)20 .

*Ukryj

Oblicz granicę (2n12−-3n)5 nl→im+∞ (n− 2n6)10 .

Oblicz granicę ciągu --(3−-5n−2n4)13-- nl→im+∞ (5−4n5)5(2n3+8)9 .

Oblicz granicę -(n−2n6)8- nl→im+∞ (2n16− 3n)3 .

Oblicz granicę (n2−3)16 nl→im+∞ (n8+2)4 .

Oblicz granicę (4−5n2)9- nl→im+∞ (5n3+ 3)6 .

Oblicz granicę (2n−3)2(5n+-1) nl→im+∞ (3n+1)3 .

Oblicz granicę (3n−n15)3 nl→im+∞ (n9+ 3)5 .

Oblicz granicę (n−3n12)3 nl→im+∞ (3n9+n)4 .

Oblicz granicę (1−2n8)5 nl→im+∞ (3n10+ 2)4 .

Oblicz granicę (2n−3n4)6- nl→im+∞ (3n3− 2n)8 .

Oblicz granicę ( n2-- (n+2)2) nl→im+∞ n+2 − n+ 444 .

*Ukryj

Oblicz granicę ( (n−-2)2- n2+1-) nl→im+∞ n+3 − n−2 .

Oblicz granicę ( (n−-3)2- n2+1-) nl→im+∞ n+2 − n−3 .

Oblicz granicę ( n2-- (n−1)2) nl→im+∞ n−1 − n+ 457 .

Oblicz granicę ( (n+-3)2- n2+1-) nl→im+∞ n+2 − n+3 .

Oblicz granicę ( n2-- (n+2)2) nl→im+∞ n+2 − n+ 257 .

Oblicz granicę ( n2-- (n−2)2) nl→im+∞ n−2 − n+ 333 .

Oblicz granicę ( n2-- (n+1)2) nl→im+∞ n+1 − n+ 579 .

Oblicz granicę ( (n+-2)2- n2+1-) nl→im+∞ n+3 − n+2 .

Oblicz granicę ( (n+-1)2- n2+5-) nl→im+∞ n+2 − n+1 .

Oblicz granicę ciągu 3n2−5n+2- nl→im+∞ 3n+2n2−7 .

*Ukryj

Oblicz granicę ciągu -7n2−-5n4+-2 nl→im+∞ 3n3+2n2−7n .

Oblicz granicę ciągu 5−3n+-2n2 nl→im+∞ 4n3+3n−7 .

Oblicz granicę ciągu 3n+7n2−10n3+5- nl→im+∞ 6n3+ 3n− 5n2+9 .

Oblicz granicę ciągu -7n2−-5n3+-2 nl→im+∞ 3n4+2n2−7n .

Oblicz granicę ciągu 3n2+7n3−10n+5- nl→im+∞ 6n2+ 3n4− 5+9n .

Oblicz granicę ciągu 5−3n−-2n3 nl→im+∞ 4n2+3n−7 .

Oblicz granicę ciągu 3n2−5n+2- nl→im+∞ 3n+2n3−7 .

Oblicz granicę ciągu 3n2+7n4−10n+5- nl→im+∞ 6n2+ 3n3− 5+9n .

Oblicz granicę ciągu 3n3−5n+2- nl→im+∞ 3n+2n2−7 .

Oblicz granicę ciągu 2n4−3n2+5n nl→im+∞ 8n+3n3−3 .

Oblicz granicę ciągu 3n2+7n3−10n+5- nl→im+∞ 6n2+ 3n3− 5+9n .

Oblicz granicę ciągu -7n2−-5n3+-2 nl→im+∞ 3n3+2n2−7n .

Oblicz granicę ciągu 3n+7n2−10n3+5- nl→im+∞ 6n4+ 3n− 5n2+9 .

Oblicz granicę ciągu 2n4−3n2+5n nl→im+∞ 8n+3n4−3 .

Oblicz granicę ciągu 2n3−3n2+5n nl→im+∞ 8n+3n4−3 .

Oblicz granicę ciągu 5−3n+-2n2 nl→im+∞ 4n2+3n−7 .

Oblicz granicę ciągu 3n+7n2−10n4+5- nl→im+∞ 6n3+ 3n− 5n2+9 .

Oblicz granicę ( 11n3+6n+-5- 2n2+-2n+1) nl→im+∞ 6n3+ 1 − 5n2− 4 .

*Ukryj

Oblicz granicę ( 2n2−-4n3+-1 2n2+-5n3+-7) nl→im+∞ 4n3+ 5 − 2n3− 5 .

Oblicz granicę ( --9n3+11n2--- --n2-) nl→im+∞ 7n3+ 5n2+ 3n+ 1 − 3n2+1 .

Oblicz granicę ( 3n2−-2n+-5- 6n2+3n+4) nl→im+∞ 3n2+2 − 3n2− 2 .

Oblicz granicę ( 7n2+-6n3+-5 3n2+-4n−5) nl→im+∞ 2n+4n3 − 2− 3n2 .

Oblicz granicę ( 3n2+-4n3+-2 4n2+-2n−3) nl→im+∞ 3n+7n3 − 1− 2n2 .

Oblicz granicę ( 9n2+-3n−-1- 3n3+4n+2) nl→im+∞ 3n2−5 − 2n3+ 1 .

Oblicz granicę ( 7n3−-3n+-4- 3n2+n+5-) nl→im+∞ 2n3−3 − 3n2−2 .

Oblicz granicę ( 4n2−-2n3+-5 6n2+-3n3+-4) nl→im+∞ 3n3+ 2 − 3n3− 2 .

Oblicz granicę ( 7n2−n-+3- 3n2−5n+3-) nl→im+∞ 4n2− 1 − 2n2− 3 .

Oblicz granicę ( 3 2 3 ) −3 lim 3n-+3n25n+-+1-6− 2n2−n24−n1+1- n→ +∞ .

Oblicz granicę ciągu -3n2−5n+-2- nl→im+∞ (8n+7)(n+4) .

*Ukryj

Oblicz granicę ciągu (2n+4)(3n−-2) nl→im+∞ 4n2− 3n+5 .

Oblicz granicę ciągu (8n+7)(n+4) nl→im+∞ 3n2−5n+ 2 .

Oblicz granicę ciągu -7n2+2n−-3- nl→im+∞ (3n−3)(n+5) .

Oblicz granicę ciągu (3n−3)(n+5) nl→im+∞ 7n2+2n− 3 .

Oblicz granicę ciągu (5+4n)(3n2+-2) nl→im+∞ 8n3−5n− 2n2 .

Oblicz granicę ciągu -3n2−5n+-2- nl→im+∞ (8n+7)(n+4) .

Oblicz granicę ciągu -3n−-5+-2n2- nl→im+∞ (n+7)(8+4n) .

Oblicz granicę ciągu -3n−-5n2+-2- nl→im+∞ (7n+8)(n+4) .

Oblicz granicę ciągu -3n−2n3+-4n2- nl→im+∞ (2−3n2)(4+ 5n) .

Oblicz granicę ciągu (2n−3)(7−-5n2) nl→im+∞ 4n2−7n− 5n3 .

Oblicz granicę ciągu -2n2+3n−-4- nl→im+∞ (3n−2)(n+3) .

Oblicz granicę ciągu -4n2−7n−-5n3- nl→im+∞ (2n−3)(7− 5n2) .

Oblicz granicę ciągu --4n−9n2+3-- nl→im+∞ (5n−3)(2n+ 7) .

Oblicz granicę ciągu --4n2−-3n+5-- nl→im+∞ (2n+4)(3n− 2) .

Oblicz granicę ciągu -8n3−5n−-2n2- nl→im+∞ (5+4n)(3n2+ 2) .

Oblicz granicę ciągu --5n−7−4n2-- nl→im+∞ (3n+2)(3− 5n) .

Oblicz granicę ( ---8n−9n2---- 1−n-4) nl→im+∞ 5n2− 7n− 3n3+ 5 − 5n3+2 .