Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Rozwiąż nierówność: 2 2 2 (x+ 3) − (x− 6) ≥ x − 27 .

*Ukryj

Rozwiąż nierówność: 2 (x− 2) ≤ 8 − x .

Rozwiąż nierówność 2 x − (3 − x)(x + 2 ) ≥ 4 .

Rozwiąż nierówność 2 5x − 1 5x < (3x − 1)(2x + 3) .

Rozwiąż nierówność 2 3x + 1 2x ≥ x + 4 .

Rozwiąż nierówność 2 2x − 4x ≥ x − 2 .

Rozwiąż nierówność 2 36−-12x x ≥ 3 .

Rozwiąż nierówność − x(x − 1) ≤ −2 .

Rozwiąż nierówność: 2 2 2 (x+ 9) − (x− 3) ≥ x + 24x − 72 .

Rozwiąż nierówność 2 8x ≥ 8x − 96 .

Rozwiąż nierówność x(x + 1) < 6 .

Rozwiąż nierówność: 2 2 (x− 5) + (x+ 5) > 52 .

Rozwiąż nierówność − x(x + 1) > − 12 .

Rozwiąż nierówność 2 20x ≥ 4x + 24 .

Rozwiąż nierówność 2 3x − 1 2x > (2x + 1)(x − 4 ) .

Rozwiąż nierówność 2 3x − 9x ≤ x − 3 .

Rozwiąż nierówność x(x − 1) < 6 .

Rozwiąż nierówność 2 2x − 4x > (x + 3)(x − 2) .

Rozwiąż nierówność: 2 (x− 1) ≤ 3x − 5 .

Rozwiąż nierówność 2 2x − 7x ≥ − 5 .

Rozwiąż nierówność (x − 2)(x − 4 ) ≥ 4(x+ 4)+ 3 .

Rozwiąż nierówność 1 − 2x (x+ 2) < 1 .

Rozwiąż nierówność − x(x − 2) ≤ −3 .

Rozwiąż nierówność 2 3x − 6x ≥ (x − 2)(x − 8) .

Rozwiąż nierówność 2 − 2x − x ≤ −6 .

Rozwiąż nierówność x(2x + 1) ≤ 6 .

Rozwiąż nierówność 2 10−-8x x ≤ 2 .

Rozwiąż nierówność 2 5x + 1 0x ≤ (x + 2)(x − 12 ) .

Rozwiąż nierówność 2x (1− x)+ 1− x < 0 .

*Ukryj

Rozwiąż nierówność: 2 (x− 2) ≥ (x − 2)(2x + 1 ) .

Rozwiąż nierówność (x + 5)(3 − x )+ 2x − 6 ≥ 0 .

Rozwiąż nierówność ( 1) ( 1) ( 1) x − 3 x ≤ 2 x− 3 x + 2 .

Rozwiąż nierówność x(6x − 5) > 6x − 5 .

Rozwiąż nierówność: 2 (x+ 2) ≥ (x + 2)(2x − 1 ) .

Rozwiąż nierówność 2 − x + 3x (2− x) ≥ 0 .

Rozwiąż nierówność x(7x + 2) > 7x + 2 .

Rozwiąż nierówność 3(x + 2 )(x− 3) ≤ x + 2 .

Rozwiąż nierówność ( 1) ( 1) ( 1 ) x − 2 x > 3 x− 2 x + 3 .

Rozwiąż nierówność 2(x − 1 )(x+ 3) > x − 1 .

Rozwiąż nierówność 2 3√ -- 3√ -- √3-- √3-- (x + 6x − 2 9)(1− 3) ≥ 1 − 2 9 + 5 3 .

Dane są funkcje 2 f(x) = x − 6x+ 9 i g(x) = x + 7 .

 • Znajdź te argumenty, dla których zarówno funkcja f , jak i funkcja g przyjmują wartości dodatnie.
 • Uzasadnij, że dla każdej liczby całkowitej m liczba f(m ) jest kwadratem liczby całkowitej. Kwadratem jakiej liczby naturalnej jest f(m ) , jeżeli m = 1234 56 ?

Wyznacz wszystkie liczby całkowite spełniające nierówność 2 13− 3x + 7x ≥ 0 .

<Strona 2 z 2