Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Wyznacz największą liczbę całkowitą spełniającą nierówność: √ -- √ --- √ -- 2x ( 8− x) ≥ 316(x − 8 ) .

Rozwiąż nierówność 2 2 7x (3x + 3x) ≥ 40x + (3x+ 3)(7x − 7x + 7) .

Rozwiąż nierówność kwadratową 2 (2x− 1) ≥ 4 .

*Ukryj

Rozwiąż nierówność kwadratową 2 (2x+ 1) ≤ 4 .

Wyznacz wszystkie liczby pierwsze spełniające nierówność

 2 √ -- √ -- (x − 5) + (x − 3)( 3 + x) ≥ (2x+ 14)(x − 7).
*Ukryj

Wyznacz wszystkie liczby pierwsze spełniające nierówność

 2 √ --- √ --- (x − 7) + (x − 11)( 11 + x ) ≥ (x+ 7)(2x − 19).

Funkcja kwadratowa f jest określona wzorem 2 f (x) = (2 − 3x) . Wyznacz wszystkie argumenty x , dla których: f(x − 1) > f (2x+ 1) .

Rozwiąż nierówność 17x (14x − 9) ≥ 13 (9− 14x) .

Rozwiąż nierówność ( 2 )2 ( 2)2 2x + 1 < 3 − 2x .

Rozwiąż nierówność 2 √ -- √ -- 4x + 4 2x+ 3 ≤ 4x + 2 2 .

*Ukryj

Rozwiąż nierówność 2 √ -- √ -- 9x + 6 3x+ 4 > 6x + 2 3 .

Rozwiąż nierówność 2 3 2 (x − 7x )(1− x) ≥ 77 − 11x − x + 7x .

*Ukryj

Rozwiąż nierówność 2 3 2 (1 − x)(2x − 3x ) ≤ 3x − 9x − 10x − 9 .

Rozwiąż nierówność √ -- √ --2 2 3x − 3x ≤ x − 2 .

*Ukryj

Rozwiąż nierówność √ -- √ --√ -- (4 − 6x )( 2x− 2) < 8( 2 − x) .

Rozwiąż nierówność 2 √ -- x − (3 − x)(x + 2 ) ≤ 2 .

Rozwiąż nierówność 2 3x − x ≥ 0 .

*Ukryj

Rozwiąż nierówność 2 7x − 2 8 ≤ 0 .

Rozwiąż nierówność 2 3x − 2x ≤ 0 .

Rozwiąż nierówność 2 2 5x − 3x < 6x − 5x .

Rozwiąż nierówność 2 2 2x − 4x > 3x − 6x .

Rozwiąż nierówność 2 7x + 5 6x ≥ 0 .

Rozwiąż nierówność 2 5x − 4 5 ≤ 0 .

Rozwiąż nierówność √3-- 2 2 − x ≥ 0 .

Rozwiąż nierówność √ -- 2 5 − 3x ≥ 0 .

Rozwiąż nierówność 2 8x − 7 2x ≤ 0 .

Rozwiąż nierówność 2 − 20x + x + 1 > 0 .

*Ukryj

Rozwiąż nierówność 2 2x − 7x + 5 ≥ 0 .

Rozwiąż nierówność 2 4x − 2x + 1 > 0 .

Rozwiąż nierówność: 2 − 2x − x+ 6 ≤ 0 .

Rozwiąż nierówność 2 − 2x + 9x + 5 ≤ 0 .

Rozwiąż nierówność 2 − 2x + x − 3 < 0 .

Rozwiąż nierówność 2 9 − 8x ≥ − 6x .

Rozwiąż nierówność 2 3x − 1 0x+ 3 ≤ 0 .

Rozwiąż nierówność: 2 2x + 5x − 3 > 0 .

Rozwiąż nierówność

 2 3x − 2x − 9 ≥ 7.

Rozwiąż nierówność 2 − 3x + 5x + 3 ≤ 0 .

Rozwiąż nierówność 2 2x + 1 0x+ 3 < 0 .

Rozwiąż nierówność 2 2x − 5x + 3 ≤ 0 .

Rozwiąż nierówność √ --- 2 2 1 0x− 2x − 5 < 0 .

Rozwiąż nierówność kwadratową 2 − 2x + 9 ≥ 3x .

Rozwiąż nierówność 2 15x + 11x + 2 ≤ 0 .

Rozwiąż nierówność 2 9x + 1 2x+ 4 ≤ 0 .

Rozwiąż nierówność 2 42t − 49t ≥ 9 .

Rozwiąż nierówność: 2 5x + 9x − 2 > 0 .

Rozwiąż nierówność 2 3x + 2x ≤ 5 .

Rozwiąż nierówność 2 4x + 9x − 9 ≥ 0 .

Rozwiąż nierówność 2 9x + 6x + 1 > 0 .

Rozwiąż nierówność 2 √ -- 4 − u ≤ 2u .

Rozwiąż nierówność 2 36 1x + 798x + 441 > 0 .

Rozwiąż nierówność 2 3x − 1 6x+ 16 > 0 .

Rozwiąż nierówność 2 3x + x − 1 4 ≤ 0 .

Rozwiąż nierówność √ -- 2 2 6x − 3x − 2 < 0 .

Rozwiąż nierówność: 2 − 2x + 5x + 3 ≤ 0 .

Rozwiąż nierówność 2 − 4a − 16a + 9 < 0 .

Rozwiąż nierówność √ --- 2 2 1 4x− 2x − 7 ≥ 0 .

Rozwiąż nierówność 2 32x + 21 ≥ 5x .

Rozwiąż nierówność 2 3x + 7x − 6 ≥ 0 .

Rozwiąż nierówność 2 3x > 8x + 3 .

Rozwiąż nierówność 2 49x + 56x + 16 ≤ 0 .

Rozwiąż nierówność 2 2x − 3x > 5 .

Rozwiąż nierówność 2 − 20x − x + 1 > 0 .

Rozwiąż nierówność 2 2x − x ≤ 10 .

Rozwiąż nierówność √ -- 2 2 6x − 2x − 3 < 0 .

Rozwiąż nierówność 2 15 + 16x ≤ 15x .

Rozwiąż nierówność 2 2x + x − 6 ≤ 0 .

Rozwiąż nierówność kwadratową 2 − 2x + 3x ≥ − 9 .

Rozwiąż nierówność 2 33 + 50x − 63x ≤ 0 .

Funkcja kwadratowa f jest określona wzorem 2 f(x) = (2 − x) .

 • Wyznacz najmniejszą i największą wartość funkcji f w przedziale ⟨0,5⟩ .
 • Rozwiąż nierówność f(x) − (2 − x) ≥ 0 .

Dane są funkcje 2 f(x) = x + 3x i g(x) = 2x+ 6 . Rozwiąż nierówność f (x+ 1) ≤ g(3x − 1) .

*Ukryj

Dane są funkcje 2 f(x) = x + 1 i 2 g(x) = 3x − x . Rozwiąż nierówność f (1− x ) ≥ g(x − 1) .

Dane są funkcje 2 f(x) = x − 4x i g(x) = 12− 5x . Rozwiąż nierówność f (x− 2) < g(x − 2) .

Rozwiąż nierówność: 2 x − 7x + 12 > 0 .

*Ukryj

Rozwiąż nierówność 2 x − 3x + 2 < 0 .

Wyznacz zbiór argumentów, dla których funkcja 2 f(x) = − 3x + 9x + 12 przyjmuje wartości nieujemne.

Rozwiąż nierówność 2 x + x + 6 > 0 .

Rozwiąż nierówność 2 − x − 14x − 4 9 ≥ 0 .

Rozwiąż nierówność: 2 x + 11x + 30 ≤ 0 .

Rozwiąż nierówność 2 x − 6x − 7 ≥ 0 .

Rozwiąż nierówność 2 x − 8x + 7 ≥ 0 .

Rozwiąż nierówność: 2 x + 38x + 361 ≥ 0 .

Rozwiąż nierówność 2 x − 5 ≥ 4x .

Rozwiąż nierówność: 2 − x + 5x− 14 < 0 .

Rozwiąż nierówność 2 x − 18x + 81 < 0 .

Rozwiąż nierówność 2 x − x − 2 ≤ 0 .

Rozwiąż nierówność 2 x − 3x + 2 ≤ 0 .

Rozwiąż nierówność 2 x − x + 5 > 0 .

Rozwiąż nierówność 2 x + 3x + 2 > 0 .

Rozwiąż nierówność 2 − 3x + 3x + 3 6 ≥ 0 .

Dla jakich argumentów x , funkcja 2 f(x) = x + 5x− 14 przyjmuje wartości ujemne?

Rozwiąż nierówność 2 − x − 5x + 14 < 0 .

Rozwiąż nierówność 2 1 − x − x ≥ 0 .

Rozwiąż nierówność 2 x − x − 6 ≤ 0 .

Dla jakich argumentów x , funkcja 2 f(x) = −x + 2x+ 15 przyjmuje wartości dodatnie?

Rozwiąż nierówność 2 x − 3x − 1 0 < 0 .

Wyznacz zbiór argumentów, dla których funkcja 2 f(x) = − 2x − 2x + 12 przyjmuje wartości nieujemne.

Rozwiąż nierówność 2 x + 7x + 1 0 ≤ 0 .

Rozwiąż nierówność 2 x + 6x − 7 ≤ 0 .

Rozwiąż nierówność 2 − x − 3x + 4 ≥ 0 .

Rozwiąż nierówność 2 x + 6x − 1 6 < 0 .

Rozwiąż nierówność 2 − x + 2x + 8 ≥ 0 .

Rozwiąż nierówność 2 x + 3x + 4 < 0 .

Rozwiąż nierówność 2 x − 5x ≤ 14 .

Rozwiąż nierówność 2 − x − 2x + 15 ≥ 0 .

Rozwiąż nierówność: 2 x − 16x + 48 ≤ 0 .

Rozwiąż nierówność: 2 x − 14x + 24 > 0 .

Rozwiąż nierówność: 2 x + 8x + 15 > 0 .

Rozwiąż nierówność: 2 x + 16 ≥ 10x + 40 .

Rozwiąż nierówność: 2 x − 2x − 15 < 0 .

Rozwiąż nierówność: 2 − x − 4x+ 21 < 0 .

Rozwiąż nierówność: 2 x − 42x + 441 > 0 .

Rozwiąż nierówność 2 x − 6x + 9 ≤ 0 .

Dla jakich argumentów funkcja 2 f (x) = −x + 3x + 10 przyjmuje wartości nieujemne?

Wyznacz zbiór nieujemnych rozwiązań nierówności 2 − x + 15 ≥ 2x .

*Ukryj

Wyznacz zbiór niedodatnich rozwiązań nierówności 2 − x + 15 ≥ 2x .

Rozwiąż nierówność 2 2x < − 260 + 53x . Podaj wszystkie liczby całkowite, które spełniają tę nierówność.

*Ukryj

Wyznacz zbiór całkowitych rozwiązań nierówności x2+9 3 < 3x − 3 .

Wyznacz wszystkie liczby naturalne spełniające nierówność: 2 x − x − 12 ≤ 0 .

Wyznacz zbiór całkowitych rozwiązań nierówności x2−9 3 < x − 3 .

Podaj wszystkie liczby całkowite spełniające nierówność 2 x < 25 .

Wyznacz wszystkie liczby całkowite spełniające nierówność 2 x − 3x− 10 ≤ 0 .

Wyznacz wszystkie liczby pierwsze spełniające nierówność 2 4x − 105x + 216 < 0 .

Wyznacz wszystkie liczby pierwsze spełniające nierówność 2 x − 14x + 1 3 < 0 .

Rozwiąż nierówność (2x − 3 )(3− x ) ≥ 0 .

*Ukryj

Rozwiąż nierówność (1 − 2x )(4+ 3x ) ≤ 0 .

Strona 1 z 2>