Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Kąt α jest ostry i 3 sin α = 5 . Wtedy
A) cotgsαα = 915 B) cotgsαα = 45 C) cosα 8- tgα = 15 D) cosα 16 tgα = 15

Kąt α jest ostry i sin α = 1 − t . Wtedy
A) cosα = t B) cos α = |t| C) √ ------- co sα = 2t − t2 D) √ ------- cosα = 2t+ t2

*Ukryj

Kąt α jest ostry i sin α = 1 + t . Wtedy
A) cosα = t B) cos α = |t| C) √ ------- co sα = 2t − t2 D) √ --------- cosα = − 2t− t2

Kąt α jest ostry i 1 sin α = 3 . Wartość wyrażenia 1 + tg α⋅co sα jest równa
A) 43 B) 191 C) 179 D) 11 3

*Ukryj

Kąt α jest ostry i 2 sin α = 3 . Wartość wyrażenia 1 − tg α⋅co sα jest równa
A) 49 B) 23 C) 13 D) 11 9

Jeżeli 3 sin α = − 5 i ( 3π) α ∈ π ,2 , to
A) sin α + cos α = 75 B) tg1α-= 43 C) 3 tg α = − 4 D) 1 sin α− cosα = − 5

Kąt α jest ostry i √ -- sin α = 5 − 2 . Wartość wyrażenia cos4α 16 jest równa
A) √ -- 1 − 2 5 B) √ -- 1− 4 5 C) √ -- 9 − 4 5 D) √ -- 9− 2 5

*Ukryj

Kąt α jest ostry i √ -- sin α = 2 − 1 . Wartość wyrażenia cos4α 4 jest równa
A) √ -- 2 − 1 B) √ -- 2 2− 2 C) √ -- 3 + 2 2 D) √ -- 3− 2 2

Kąt α jest ostry i 3- sin α = 11 . Wówczas co sα jest równy
A) -8 11 B) √ - 4-7- 11 C) 112- 121 D) 2√ 2 -11-

*Ukryj

Kąt α jest ostry i 8 sin α = 9 . Wówczas cosα jest równy
A) 1 9 B) 8 9 C) √ -- --17 9 D) √ 65 -9--

Jeśli wiadomo, że 1 sin α = 3 i α jest kątem ostrym, to prawdą jest, że
A) √ -- c osα = 2 2 B) √- co sα = 42- C) 2√-2- co sα = 3 D) √-2 cos α = 3

Kąt α jest ostry i 7- sin α = 25 . Wynika stąd, że
A) cosα = 567265 B) cos α = 2245 C) ∘ 24- co sα = − 25 D) 18 cos α = 25

Kąt α jest ostry i spełniona jest równość 2√-6- sin α = 7 . Stąd wynika, że
A) cosα = 2449 B) co sα = 57 C) 25- co sα = 49 D) 5√6- co sα = 7

Kąt α jest ostry oraz √-3 sin α = 3 . Wtedy
A) cosα = √2- 3 B) √ - cos α = --3 3 C) √- co sα = 36- D) cos α = 12

Sinusa kąta ostrego α jest równy 0,2. Cosinus kąta α jest równy
A) 24 25 B) 4 5 C) √ - 2--6 5 D) 2√-3 5

Kąt α jest ostry i 6 sin α = 7 . Wówczas cosα jest równy
A) 13 49 B) √ - 4-7- 6 C) √-- -13- 7 D) √ 85 -7--

Kąt α jest ostry oraz 2√-5 sin α = 5 . Wtedy
A) c osα = -5√-- 2 5 B) √ - cosα = --5 5 C) 1 co sα = 5 D) 4 cosα = 5

Sinus kąta ostrego α jest równy 8- 17 . Wówczas
A) c osα = 15 17 B) √ - cos α = 2--2 17 C) 15- co sα = 8 D) 8- co sα = 15

Sinus kąta ostrego α jest równy 3 7 . Wówczas cosinus tego kąta jest równy
A) 4 7 B) 7 4 C) √ - 2--7 7 D) √ -- 2-710

Sinus kąta ostrego α jest równy 3 4 . Wówczas
A) cosα = 1 4 B) √- co sα = -7- 4 C) 7 co sα = 16- D) √13 co sα = 16--

Sinus kąta ostrego α jest równy 4 5 . Wtedy
A) cosα = 54 B) co sα = 15 C) co sα = 9- 25 D) co sα = 3 5

Kąt α jest ostry i 2 sin α = 5 . Wówczas cosα jest równy
A) 5 2 B) √-- -21- 4 C) 3 5 D) √ 21 -5--

Kąt α jest ostry i 4 sin α = 5 . Wtedy wartość wyrażenia sin α − cos α jest równa
A) 15 B) 35 C) 1275 D) -1 25

*Ukryj

Kąt α jest ostry i 3 sin α = 5 . Wtedy wartość wyrażenia sin α − cos α jest równa
A) − 35 B) − 15 C) − 17 25 D) − 1- 25

Jeśli dla kąta ostrego 2 sin α = 3 , to
A) tg α = 14 B) tg α = 1 C) 4√-5 tg α = 5 D) 2√5- tgα = 5

*Ukryj

Jeśli dla kąta ostrego 3 sin α = 4 , to
A) tg α = √1-- 3 7 B) tg α = 1 C) 3√ 7 tg α = --7- D) √7 tgα = -3-

Wiadomo, że α jest kątem ostrym oraz 1 sinα = 3 . Wówczas
A) √ -- tg α = 2 2 B) √ - tg α = --2 4 C) 2√ 2 tg α = --3- D) tgα = 3

Jeśli dla kąta ostrego 3 sin α = 7 , to
A) √ -- tg α = 3-10- 20 B) tg α = 1 7 C) 2√ 10 tg α = --3-- D) 2√10 tg α = -7---

Sinus kąta ostrego α jest równy 1 3 . Wówczas tg α jest równy
A) 1 3 B) √- -2- 3 C) 1 4 D) √ 2 -4-

Kąt α jest kątem ostrym takim, że 1 sinα = 3 . Zatem
A) tg α = √1-- 2 2 i √- co sα = 2-2- 3
B) tg α = -1√-- 2 2 i √ - cos α = -32
C) tg α = √12 i √- co sα = 32-
D) √1-- tg α = 2 2 i 1√-- co sα = 3

Kąt α jest ostry oraz -7 sin α = 13 . Wtedy tg α jest równy
A) 76 B) 71⋅1230- C) √7--- 120 D) ---7-- 13√ 120-

Jeżeli 1 sin α = − 3 i ∘ ∘ α ∈ (270 ,360 ) to
A) √- co s(90∘ − α) = −-2-2 3 B) √- cos(90∘ + α) = 2-2- 3
C) ∘ √-2 tg(18 0 − α) = − 4 D) ∘ √-2 tg(1 80 + α) = − 4

*Ukryj

Jeżeli 2 cosα = − 3 i ∘ ∘ α ∈ (180 ,2 70 ) to
A) sin(9 0∘ − α) = 13 B) sin (270∘ + α) = − 13
C) √ - tg(18 0∘ − α) = − --5 2 D) √ - tg(1 80∘ + α) = − --5 2

Kąt α jest ostry i sin α = a . Liczba a może być równa
A) √ -- 2 3 − 2 B) π2- C) π-+1 6 D) - √-2+-1 2

*Ukryj

Kąt α jest ostry i sin α = a . Liczba a może być równa
A) π2 B) 2π- C) π3- D) √2- 2

Kąt α jest rozwarty i spełniona jest równość 2√-6 sin α = 7 . Stąd wynika, że
A) cosα = − 57 B) co sα = 57 C) 5√6- co sα = 7 D) 5√-6 co sα = − 7

*Ukryj

Sinus kąta rozwartego α jest równy 4 5 . Wtedy
A) c osα = − 54 B) co sα = − 35 C) co sα = − 9- 25 D) cosα = − 1 5

Wiadomo, że 3√-5- sin α = 7 i ∘ ∘ α ∈ (90 ;1 80 ) . Wynika stąd, że
A) c osα = − 449 B) cos α = − 27 C) 2 co sα = 7 D) √34- cosα = − 7

Jeżeli ( π- ) α ∈ 2,π i -7 sin α = 25 , to
A) cosα = 1285 B) co sα = 2425- C) ∘ 24- co sα = − 25 D) 24 cos α = − 25

Jeśli α jest kątem ostrym i √ -- sin α = 3 5 − 6 , to cosα jest równy
A) √ -- 5 B) √ --- 3 6 C) ∘ ----------- 36√ 5 − 80 D) ∘ ----------- 80 − 36√ 5

*Ukryj

Jeśli α jest kątem ostrym i √ -- sin α = 2 5 − 4 , to cosα jest równy
A) ∘ ---√------- 1 6 5− 35 B) ∘ ---√------- 1 6 5+ 28 C) ---------- ∘ √ -- 2 8 5− 6 D) ----------- ∘ √ -- 28 5 − 12

Jeśli α jest kątem ostrym i √ -- sin α = 3 3 − 5 , to cosα jest równy
A) √ -- 3 B) ∘ --√-------- 30 3 − 51 C) ----------- ∘ √ -- 3 6 3− 50 D) ----------- ∘ √ -- 80 − 36 3

Kąt α jest ostry i 3 sin α = 4 . Wartość wyrażenia 2 2 − co s α jest równa
A) 2156 B) 32 C) 1176 D) 31 16

*Ukryj

Kąt α jest ostry i √5- sin α = 3 . Wartość wyrażenia 2 3co s α + 1 jest równa
A) 73 B) 43 C) 83 D) 4√-5 3

Kąt α jest ostry i 2 sin α = 3 . Wartość wyrażenia 2 1 + co s α jest równa
A) 43 B) 292 C) √ - 6−3-5 D) 14 9

Kąt α jest ostry i √3- sin α = 3 . Wtedy wartość wyrażenia 2 2co s α − 1 jest równa
A) 0 B) 13 C) 59 D) 1

Kąt α jest ostry i √3- sin α = 2 . Wartość wyrażenia 2 cos α− 2 jest równa
A) − 74 B) − 14 C) 12 D) √-3 2

Kąt α jest ostry i 1 sin α = 4 . Wówczas
A) cosα < 34 B) co sα = 34 C) √13- co sα = 4 D) √13- co sα > 4

*Ukryj

Kąt α jest ostry i 3 sin α = 7 . Wówczas
A) cosα = 3499 B) co sα = 4049- C) √41- co sα < 7 D) √39- co sα = 7

Jeśli ∘ m = sin 50 , to
A) m = sin4 0∘ B) m = cos 40∘ C) m = cos 50∘ D) m = tg 50∘

*Ukryj

Jeśli ∘ m = sin 20 , to
A) m = sin7 0∘ B) m = cos 20∘ C) m = cos 70∘ D) m = tg 70∘

Kąt α jest ostry i 3 sin α = 4 . Wówczas
A) α < 30∘ B) α = 30∘ C) α = 4 5∘ D) α > 45∘

*Ukryj

Kąt α jest ostry i sin α = 0 ,9 . Wówczas
A) α < 45∘ B) α = 90∘ C) α = 6 0∘ D) α > 60∘

Jeśli α jest kątem ostrym i 1 sin α = 6 , to
A) α < 30∘ B) 30∘ < α < 45∘ C) 45∘ < α < 60∘ D) α > 60∘

Kąt α jest ostry oraz sin α = 0,7 . Zatem
A) α < 45∘ B) 45∘ < α < 60∘ C) α = 6 0∘ D) α > 60∘