Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Geometria analityczna/Równanie prostej/Proste równoległe

Wyszukiwanie zadań
Ukryj Podobne zadania

Prosta l o równaniu 2 y = m x + 3 jest równoległa do prostej k o równaniu y = (4m − 4 )x− 3 . Zatem
A) m = 2 B) m = − 2 C) √ -- m = − 2 − 2 2 D) √ -- m = 2+ 2 2

Prosta l o równaniu 2 y = −m x + 5 jest równoległa do prostej k o równaniu y = (4m + 4 )x− 5 . Zatem
A) m = 2 B) m = − 2 C) √ -- m = − 2 − 2 2 D) √ -- m = 2+ 2 2

Dane są dwie proste równoległe k : y = x oraz l : y = x− 2 . Odległość między tymi prostymi jest równa:
A) 2 B) 1,5 C) √ -- 2 D) 1

Ukryj Podobne zadania

Dane są dwie proste równoległe k : y = x oraz l : y = x+ 4 . Odległość między tymi prostymi jest równa:
A) 4 B) √ -- 8 C) √ -- 2 D) 3

Dane są dwie proste równoległe k : y = x+ 4 oraz l : y = x . Odległość między tymi prostymi jest równa:
A) 2 B) √ -- 2 2 C) √ -- 2 D) 4

Ukryj Podobne zadania

Prosta l ma równanie y = 3x − 5 . Równanie prostej równoległej do prostej l i przechodzącej przez punkt A = (− 2;3) ma postać:
A) y = 13x + 3 B) y = 3x+ 3 C) y = − 3x − 3 D) y = 3x + 9

Ukryj Podobne zadania

Prosta k jest równoległa do prostej o równaniu y = 3x − 1 . Do wykresu prostej k należy punkt A = (1,− 3) . Wskaż równanie prostej k .
A) y = 13x − 3 B) y = 3x− 6 C) 2x − y + 6 = 0 D) y = 3x

Równanie prostej równoległej do prostej 1 y = 2x przechodzącej przez punkt A = (0,− 2) ma postać
A) y = 12x − 2 B) y = − 2x − 2 C) y = − 1 x− 2 2 D) y = 2x− 2

Dana jest prosta m o równaniu 1 y = − 3x − 2 . Prosta k równoległa do prostej m i przechodząca przez punkt P o współrzędnych P = (− 3 ,− 5 ) ma równanie
A) y = 3x + 4 B) y = − 1 x− 6 3 C) 1 y = 3x− 4 D) y = − 3x − 14

W kartezjańskim układzie współrzędnych (x ,y) dana jest prosta k o równaniu y = − 13x + 2 . Prosta o równaniu y = ax + b jest równoległa do prostej k i przechodzi przez punkt P = (3,5) , gdy
A) a = 3 i b = 4 B) a = − 1 3 i b = 4 C) a = 3 i b = − 4 D) 1 a = − 3 i b = 6

Równanie prostej przechodzącej przez punkt (1,− 6) i równoległej do prostej y = − 5x+ 4 jest dane wzorem
A) y = 15x − 615 B) y = − 5x + 1 C) y = − 5x − 1 D) y = − 1x − 54 5 5

Prosta l ma równanie y = 5x + 3 . Równanie prostej równoległej do prostej l i przechodzącej przez punkt A = (− 3;− 10) ma postać:
A) y = 15x − 475 B) y = 5x+ 5 C) y = − 5x − 25 D) y = 5x − 15

Prostą przechodzącą przez punkt A = (1,1) i równoległą do prostej y = 12x − 1 opisuje równanie
A) y = − 2x − 1 B) y = 1 x+ 1 2 2 C) 1 1 y = − 2 x+ 2 D) y = 2x − 1

Prosta k ma równanie y = 2x + 7 . Wskaż równanie prostej l równoległej do prostej k i przechodzącej przez punkt D o współrzędnych (− 2,− 3) .
A) y = − 2x − 7 B) y = 2x + 1 C) y = 2x + 5 D) y = −x − 4

Prosta l jest równoległa do prostej 1 y = − 3x+ 2 . Na prostej l leży punkt P = (3,− 2) . Zatem równanie prostej l ma postać
A) y = − 13x − 2 B) y = 3x − 11 C) y = − 1 x− 1 3 D) y = 3x

Dana jest prosta l o równaniu 2 y = − 5x . Prosta k równoległa do prostej l i przecinająca oś Oy w punkcie o współrzędnych (0 ,3 ) ma równanie
A) y = −0 ,4x+ 3 B) y = − 0 ,4x − 3 C) y = 2,5x + 3 D) y = 2 ,5x− 3

Prosta k ma równanie 3 y = − 5x + 2 4 . Wskaż równanie prostej równoległej do prostej k , przechodzącej przez punkt ( ) P = 35,4 .
A) y = − 5x + 4 B) y = − 5x + 6 C) y = 1x+ 47 5 9 D) y = − 5x + 7

W kartezjańskim układzie współrzędnych (x,y ) dane są prosta k o równaniu y = 34x − 74 oraz punkt P = (12 ,−1 ) . Prosta przechodząca przez punkt P i równoległa do prostej k ma równanie
A) y = − 3x+ 8 4 B) y = 3x− 10 4 C) 4 y = 3x− 17 D) 4 y = − 3x + 1 5

Prosta k ma równanie 3 y = − 3x + 2 4 . Wskaż równanie prostej równoległej do prostej k , przechodzącej przez punkt ( ) P = 23,4 .
A) y = − 3x + 4 B) y = − 3x + 6 C) y = 1x+ 47 3 9 D) y = − 3x + 8 ,5

Prosta l jest równoległa do prostej 1 y = − 2x+ 2 . Na prostej l leży punkt P = (0,7) . Zatem równanie prostej l ma postać
A) y = 2x B) y = 2x+ 7 C) y = − 1 x 2 D) y = − 1x + 7 2

Prosta k ma równanie y = 2x − 3 . Wskaż równanie prostej l równoległej do prostej k i przechodzącej przez punkt D o współrzędnych (− 2,1) .
A) y = − 2x + 3 B) y = 2x + 1 C) y = 2x + 5 D) y = −x + 1

Współczynnik kierunkowy prostej równoległej do prostej o równaniu y = − 3x+ 5 jest równy
A) − 13 B) -3 C) 13 D) 3

Ukryj Podobne zadania

Współczynnik kierunkowy prostej równoległej do prostej o równaniu y = − 5x− 3 jest równy
A) − 15 B) 5 C) 15 D) -5

Ukryj Podobne zadania

Na płaszczyźnie, w kartezjańskim układzie współrzędnych (x,y) , dane są punkty A = (1,2) i B = (2m ,m ) , gdzie m jest liczbą rzeczywistą, oraz prosta k o równaniu y = −x − 1 . Prosta przechodząca przez punkty A i B jest równoległa do prostej k , gdy
A) m = − 1 B) m = 1 C) 1 m = 2 D) m = 2

Ukryj Podobne zadania

Na płaszczyźnie, w kartezjańskim układzie współrzędnych (x,y) , dane są punkty A = (− 2,3) i B = (m ,2m ) , gdzie m jest liczbą rzeczywistą, oraz prosta k o równaniu y = x + 1 . Prosta przechodząca przez punkty A i B jest równoległa do prostej k , gdy
A) m = 5 B) 5 m = 3 C) m = − 3 D) m = 1

Współczynnik kierunkowy prostej równoległej do prostej o równaniu 2x − 3y = 5 jest równy
A) − 32 B) 23 C) 32 D) 2

Ukryj Podobne zadania

Współczynnik kierunkowy prostej równoległej do prostej o równaniu 3x − 2y = 5 jest równy
A) − 23 B) 23 C) 32 D) − 2

Ukryj Podobne zadania

Dana jest prosta l o równaniu 7 y = − 5x+ 3 . Prosta k o równaniu y = (− 1− 2a )x− 8 jest równoległa do prostej l . Wynika stąd, że a wynosi
A) 1 5 B) 2 5 C) 2 D) 2 − 5

Dane są proste k i l o równaniach

k : y = − 1x − 7 2 l : y = (2m − 1)x+ 13.

Proste k oraz l są równoległe, gdy
A) ( 1) m = − 2 B) 1 m = 4 C) m = 3 2 D) m = 2

Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania

Prostą równoległą do prostej o równaniu 2 4 y = 3x− 3 jest prosta opisana równaniem
A) y = − 23x+ 43 B) y = 23x + 43 C) y = 3x− 4 2 3 D) y = − 3x − 4 2 3

Prosta l ma równanie y = 2x − 11 . Wskaż równanie prostej równoległej do l .
A) y = 2x B) y = − 2x C) y = − 1 x 2 D) y = 1x 2

Prostą równoległą do prostej o równaniu 4 2 y = − 3 x− 3 jest prosta opisana równaniem
A) y = − 43x+ 23 B) y = 43x + 23 C) y = 3x− 2 4 3 D) y = − 3x − 2 4 3

Na płaszczyźnie, w kartezjańskim układzie współrzędnych (x,y ) , dana jest prosta k o równaniu y = − 3x+ 1 . Jedną z prostych równoległych do prostej k jest prosta o równaniu
A) y = 3x + 2 B) y = − 3x + 2 C) 1 y = 3x+ 1 D) 1 y = − 3x + 1

Na płaszczyźnie, w kartezjańskim układzie współrzędnych (x,y ) , dana jest prosta k o równaniu y = 3x − 1 . Jedną z prostych równoległych do prostej k jest prosta o równaniu
A) y = 3x + 2 B) y = − 3x + 2 C) 1 y = 3x+ 1 D) 1 y = − 3x + 1

Dana jest prosta k o równaniu k : 2x − y + 1 = 0 . Spośród podanych prostych wybierz prostą równoległą do k .
A) 2x + y + 1 = 0 B) y = − 12x + 1 C) y − 2x − 3 = 0 D) x − 2y + 1 = 0

spinner