Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Proste o równaniach: y = mx − 5 i y = (1− 2m )x + 7 są równoległe, gdy
A) m = − 1 B) m = − 13 C) m = 1 3 D) m = 1

*Ukryj

Prosta l o równaniu 2 y = m x + 3 jest równoległa do prostej k o równaniu y = (4m − 4 )x− 3 . Zatem
A) m = 2 B) m = − 2 C) √ -- m = − 2 − 2 2 D) √ -- m = 2+ 2 2

Prosta l o równaniu 2 y = −m x + 5 jest równoległa do prostej k o równaniu y = (4m + 4 )x− 5 . Zatem
A) m = 2 B) m = − 2 C) √ -- m = − 2 − 2 2 D) √ -- m = 2+ 2 2

Proste o równaniach: y = (3m − 4)x + 2 i y = (12− m )x+ 3m są równoległe, gdy
A) m = 4 B) m = 3 C) m = − 4 D) m = − 3

Proste o równaniach y = (2m + 2)x− 2019 i y = (3m − 3)x+ 2019 są równoległe, gdy
A) m = − 1 B) m = 0 C) m = 1 D) m = 5

Proste o równaniach y = (m + 2 )x+ 3 i y = (2m − 1)x − 3 są równoległe, gdy
A) m = 2 B) m = 3 C) m = 0 D) m = 1

Proste o równaniach y = (4m + 1)x− 19 i y = (5m − 4)x + 20 są równoległe, gdy
A) m = 5 B) m = − 14 C) m = 5 4 D) m = − 5

Proste o równaniach y = (m + 3 )x+ 2 i y = (3m − 1)x − 2 są równoległe, gdy
A) m = 2 B) m = 3 C) m = 0 D) m = 1

Prostymi równoległymi są wykresy funkcji liniowych:
A) y = 43x+ 5 i y = − 34x + 5 B) y = 43x + 5 i y = − 4x + 5 3
C) 4 y = 3x+ 5 i 3 y = 4x − 5 D) 4 y = 3x+ 5 i y = 43x − 5

Dane są dwie proste równoległe k : y = x oraz l : y = x− 2 . Odległość między tymi prostymi jest równa:
A) 2 B) 1,5 C) √ -- 2 D) 1

*Ukryj

Dane są dwie proste równoległe k : y = x oraz l : y = x+ 4 . Odległość między tymi prostymi jest równa:
A) 4 B) √ -- 8 C) √ -- 2 D) 3

Odległość między prostymi y = −x + 1 i y = −x − 1 jest równa
A) 2 B) √ -- 2 2 C) 1 D) √ -- 2

Dane są dwie proste równoległe k : y = x+ 4 oraz l : y = x . Odległość między tymi prostymi jest równa:
A) 2 B) √ -- 2 2 C) √ -- 2 D) 4

Odcinek o końcach A = (− 1,3) i B = (5,− 3) jest równoległy do prostej o równaniu
A) y = x− 12 B) y = 1 − 12x C) y = 1x− 1 2 D) y = 1 − x 2

Prosta ax + y + 1 = 0 jest równoległa do prostej x + ay + 1 = 0 . Wtedy
A) a = 0 B) a = − 2 C) a = 2 D) a2 = 1

*Ukryj

Prosta 1 ax + y+ 1 = 0 jest równoległa do prostej 1 x + ay+ 1 = 0 . Wtedy
A) a = 0 B) a2 = 1 C) a = 2 D) a = − 2

Prosta l ma równanie y = 3x − 5 . Równanie prostej równoległej do prostej l i przechodzącej przez punkt A = (− 2;3) ma postać:
A) y = 13x + 3 B) y = 3x+ 3 C) y = − 3x − 3 D) y = 3x + 9

*Ukryj

Prosta k ma równanie y = 2x − 3 . Wskaż równanie prostej l równoległej do prostej k i przechodzącej przez punkt D o współrzędnych (− 2,1) .
A) y = − 2x + 3 B) y = 2x + 1 C) y = 2x + 5 D) y = −x + 1

Prosta k ma równanie 3 y = − 3x + 2 4 . Wskaż równanie prostej równoległej do prostej k , przechodzącej przez punkt ( ) P = 23,4 .
A) y = − 3x + 4 B) y = − 3x + 6 C) y = 1x+ 47 3 9 D) y = − 3x + 8 ,5

Równanie prostej przechodzącej przez punkt (1,− 6) i równoległej do prostej y = − 5x+ 4 jest dane wzorem
A) y = 15x − 615 B) y = − 5x + 1 C) y = − 5x − 1 D) y = − 1x − 54 5 5

Prosta l jest równoległa do prostej 1 y = − 3x+ 2 . Na prostej l leży punkt P = (3,− 2) . Zatem równanie prostej l ma postać
A) y = − 13x − 2 B) y = 3x − 11 C) y = − 1 x− 1 3 D) y = 3x

Prostą przechodzącą przez punkt A = (1,1) i równoległą do prostej y = 12x − 1 opisuje równanie
A) y = − 2x − 1 B) y = 1 x+ 1 2 2 C) 1 1 y = − 2 x+ 2 D) y = 2x − 1

Dana jest prosta m o równaniu 1 y = − 3x − 2 . Prosta k równoległa do prostej m i przechodząca przez punkt P o współrzędnych P = (− 3 ,− 5 ) ma równanie
A) y = 3x + 4 B) y = − 1 x− 6 3 C) 1 y = 3x− 4 D) y = − 3x − 14

Prosta k jest równoległa do prostej o równaniu y = 3x − 1 . Do wykresu prostej k należy punkt A = (1,− 3) . Wskaż równanie prostej k .
A) y = 13x − 3 B) y = 3x− 6 C) 2x − y + 6 = 0 D) y = 3x

Prosta l jest równoległa do prostej 1 y = − 2x+ 2 . Na prostej l leży punkt P = (0,7) . Zatem równanie prostej l ma postać
A) y = 2x B) y = 2x+ 7 C) y = − 1 x 2 D) y = − 1x + 7 2

Prosta k ma równanie 3 y = − 5x + 2 4 . Wskaż równanie prostej równoległej do prostej k , przechodzącej przez punkt ( ) P = 35,4 .
A) y = − 5x + 4 B) y = − 5x + 6 C) y = 1x+ 47 5 9 D) y = − 5x + 7

Dana jest prosta l o równaniu 2 y = − 5x . Prosta k równoległa do prostej l i przecinająca oś Oy w punkcie o współrzędnych (0 ,3 ) ma równanie
A) y = −0 ,4x+ 3 B) y = − 0 ,4x − 3 C) y = 2,5x + 3 D) y = 2 ,5x− 3

Prosta k ma równanie y = 2x + 7 . Wskaż równanie prostej l równoległej do prostej k i przechodzącej przez punkt D o współrzędnych (− 2,− 3) .
A) y = − 2x − 7 B) y = 2x + 1 C) y = 2x + 5 D) y = −x − 4

Prosta l ma równanie y = 5x + 3 . Równanie prostej równoległej do prostej l i przechodzącej przez punkt A = (− 3;− 10) ma postać:
A) y = 15x − 475 B) y = 5x+ 5 C) y = − 5x − 25 D) y = 5x − 15

Równanie prostej równoległej do prostej 1 y = 2x przechodzącej przez punkt A = (0,− 2) ma postać
A) y = 12x − 2 B) y = − 2x − 2 C) y = − 1 x− 2 2 D) y = 2x− 2

Prosta o równaniu y = (2m − 1)x+ m nie przecina prostej o równaniu y = (1− 2m )x− m . Zatem
A) m = − 1 B) m = 12 C) m = 0 D) m = − 1 3

Współczynnik kierunkowy prostej równoległej do prostej o równaniu y = − 3x+ 5 jest równy
A) − 13 B) -3 C) 13 D) 3

*Ukryj

Współczynnik kierunkowy prostej równoległej do prostej o równaniu y = − 5x− 3 jest równy
A) − 15 B) 5 C) 15 D) -5

Prosta y = ax+ 3 jest równoległa do prostej y = 2ax + x . Wtedy
A) a = − 1 B) a = 13 C) a = 1 D) a = 1 2

*Ukryj

Prosta y = 3− ax jest równoległa do prostej y = 2ax + x . Wtedy
A) a = − 1 B) a = − 13 C) a = 1 D) a = − 1 2

Prosta y = ax− 2 jest równoległa do prostej y = 2x − ax . Wtedy
A) a = − 1 B) a = 13 C) a = 1 D) a = 1 2

Współczynnik kierunkowy prostej równoległej do prostej o równaniu 2x − 3y = 5 jest równy
A) − 32 B) 23 C) 32 D) 2

*Ukryj

Współczynnik kierunkowy prostej równoległej do prostej o równaniu 3x − 2y = 5 jest równy
A) − 23 B) 23 C) 32 D) − 2

Proste o równaniach: mx + (m − 3)y+ 5 = 0 i mx + 7m + 3 = 0 są równoległe, gdy
A) m = 5 B) m = 0 C) m = − 7 D) m = 3

Proste o równaniach l : 2x − 3y = 7 i k : (m + 1)x− y = 2 są równoległe. Wynika stąd, że
A) m = − 3 B) m = − 13 C) m = 1 3 D) m = 1

*Ukryj

Dana jest prosta l o równaniu 7 y = − 5x+ 3 . Prosta k o równaniu y = (− 1− 2a )x− 8 jest równoległa do prostej l . Wynika stąd, że a wynosi
A) 1 5 B) 2 5 C) 2 D) 2 − 5

Proste o równaniach y = (m + 1 )x oraz 3 y = − 4x + 7 są równoległe. Wtedy
A) m = 13 B) m = − 23 C) m = 11 4 D) m = − 7 4

Proste o równaniach y = (m − 2 )x oraz 3 y = 4x + 7 są równoległe. Wtedy
A) m = − 54 B) m = 23 C) m = 11 4 D) m = 10 3

Proste o równaniach l : 3x − 2y = 5 i k : (m − 1)x+ y = 4 są równoległe. Wynika stąd, że
A) m = 52 B) m = 12 C) m = − 1 2 D) m = − 5 2

Proste o równaniach y = 5x − 3 oraz m+2- 7 y = 2 x − 2 są równoległe, gdy
A) m = 12 B) m = 3 C) m = 6 D) m = 8

Proste o równaniach k : 3x + 4y− 2 = 0 i 2m-+7 l : y = 3 x + 2 są równoległe, gdy
A) m = 52 B) m = 1 C) m = − 3 2 D) m = − 37 8

Proste o równaniach -1-- y = − m− 2x − 1 i 1 y = 3x+ 1 są równoległe. Wynika stąd, że
A) m = 53 B) m = − 1 C) m = 7 3 D) m = 5

Proste o równaniach -1-- y = − m+ 2x − 1 i 1 y = 3x+ 1 są równoległe. Wynika stąd, że
A) m = 53 B) m = 1 C) m = 7 3 D) m = − 5

Proste o równaniach y = 3x − 5 oraz m−3- 9 y = 2 x + 2 są równoległe, gdy
A) m = 1 B) m = 3 C) m = 6 D) m = 9

Proste o równaniach -x- y = 2m − m i x = (3m − 4 )y+ m są równoległe, gdy
A) m = 23 B) m = − 14 C) m = 4 D) m = − 5

Prosta y = 2ax − 2b jest równoległa do prostej y = (a+ b)x+ 3a , gdzie a ⁄= 0,b ⁄= 0 . Wynika stąd, że
A) a + b = 0 B) a− b = 0 C) a = 3 b D) ab = 2

*Ukryj

Prosta y = 2ax − 2b jest równoległa do prostej y = (a− b)x+ 3a , gdzie a ⁄= 0,b ⁄= 0 . Wynika stąd, że
A) a + b = 0 B) a− b = 0 C) a = 3 b D) ab = 2

Prosta y = ax− 3b jest równoległa do prostej y = (2a+ b)x+ 2a , gdzie a ⁄= 0,b ⁄= 0 . Wynika stąd, że
A) 3a + b = 0 B) 3b+ 2a = 0 C) a − b = 0 D) a+ b = 0

Odległość pomiędzy prostymi równoległymi k : 5x − 12y + 17 = 0 i l : 5x − 12y + 4 3 = 0 jest równa
A) √ --- 26--119 119 B) 50 13 C) 1 D) 2

Prostą równoległą do prostej 3 1 y = 6x + 6 jest prosta:
A) y = − 2x+ 3 B) y = − 12x − 4 C) y = 1 x− 12 2 D) y = 1x − 3 6

*Ukryj

Prosta o równaniu 2x + y− 4 = 0 jest równoległa do prostej:
A) − 2x + y = 0 B) 2x − y − 3 = 0 C) 4x + 2y + 3 = 0 D) y = 2x

Prosta równoległa do prostej − 3x+ 2y + 5 = 0 ma równanie:
A) y = 2x − 1 B) y = − 3x + 3 C) y = 23x− 8 D) y = 32x + 2

Prostą równoległą do prostej o równaniu 2 4 y = 3x− 3 jest prosta opisana równaniem
A) y = − 23x+ 43 B) y = 23x + 43 C) y = 3x− 4 2 3 D) y = − 3x − 4 2 3

Prosta l ma równanie y = 2x − 11 . Wskaż równanie prostej równoległej do l .
A) y = 2x B) y = − 2x C) y = − 1 x 2 D) y = 1x 2

Prostą równoległą do prostej o równaniu 4 2 y = − 3 x− 3 jest prosta opisana równaniem
A) y = − 43x+ 23 B) y = 43x + 23 C) y = 3x− 2 4 3 D) y = − 3x − 2 4 3

Prostą równoległą do prostej k : 3x − 2y = 0 opisuje równanie
A) 2x − 3y = 0 B) y = 1,5x + 5 C) y = − 23x + 2 D) y = 3x+ 5

Wskaż równanie prostej równoległej do prostej o równaniu y = 2x − 7 .
A) y = − 2x+ 7 B) y = − 12x + 5 C) y = 1 x+ 2 2 D) y = 2x − 1

Wskaż równanie prostej równoległej do prostej o równaniu 3x − 6y+ 7 = 0 .
A) y = 12x B) y = − 12x C) y = 2x D) y = − 2x

Prosta k równoległa do prostej l o równaniu 8x + 2y − 7 = 0 może mieć wzór
A) y = − 6x + 8 B) y = 8x − 6 C) y = 2x D) y = − 4x− 6

Wskaż równanie prostej równoległej do prostej o równaniu 3x + 6y+ 1 = 0 .
A) y = 12x B) y = − 12x C) y = 2x D) y = − 2x

Dana jest prosta k o równaniu k : 2x − y + 1 = 0 . Spośród podanych prostych wybierz prostą równoległą do k .
A) 2x + y + 1 = 0 B) y = − 12x + 1 C) y − 2x − 3 = 0 D) x − 2y + 1 = 0