Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Rozwiąż równanie 3 2 2 x + 3x + 2x + 4 = (x + 2 ) .

*Ukryj

Rozwiąż równanie 3 2 2 x + 3x + 2x + 1 = (x − 1 ) .

Rozwiąż równanie 3 2 2 x − 4x + 4x + 1 = (x − 1 ) .

Rozwiąż równanie 2 2 (x + 4x − 21)(x + 1) = (x + 3x+ 2)(x − 3) .

Rozwiąż równanie 3 2 x+ x = 1 + x .

*Ukryj

Rozwiąż równanie 3 2 x + 4x = 8 + 2x .

Rozwiąż równanie 2 x (x − 1) = 7x (1− x) .

Rozwiąż równanie 3 √ --2 √ -- √ -- x − 2x + 2 3x − 2 6 = 0 .

*Ukryj

Rozwiąż równanie 3 √ --2 √ -- √ -- x − 3x + 3 2x − 3 6 = 0 .

Rozwiąż równanie 2 (4− x)(x + 2x − 15) = 0 .

*Ukryj

Rozwiąż równanie 2 (3− x)(x − x − 20) = 0 .

Dany jest wielomian 3 2 W (x) = x + x − 5x + 3 .

 • Oblicz resztę z dzielenia tego wielomianu przez dwumian (x + 1) .
 • Oblicz miejsca zerowe tego wielomianu.
 • Rozwiąż nierówność W (x) > (x − 1)2 .

Dany jest wielomian 3 2 W (x) = x + 2x − 9x − 18 .

 • Wyznacz pierwiastki tego wielomianu.
 • Sprawdź, czy wielomiany W (x ) i P(x ) = (x+ 2)(x2 − 2x + 4) + (x + 2)(2x − 1 3) są równe.
 • Uzasadnij, że jeśli √ --- x > 10 , to 3 2 x + 2x − 9x − 18 > 0 .

Rozwiąż równanie 2 x(x − 2x + 3) = 0 .

*Ukryj

Rozwiąż równanie 2 x(x − 14x + 49 ) = 0 .

Rozwiąż równanie 3 2 x − 4x − 3x + 12 = 0 .

*Ukryj

Rozwiąż równanie 3 2 x − 5x − 3x + 15 = 0 .

Rozwiąż równanie 3 2 x − 4x − 7x + 28 = 0 .

Rozwiąż równanie 3 2 x − 7x − 12x + 84 = 0 .

Rozwiąż równanie 3 2 x − 6x − 5x + 30 = 0 .

Rozłóż na czynniki liniowe wielomian 3 2 W (x) = x + 5x − 1 6x− 80 .

Rozwiąż równanie 3 2 x − 3x − 5x + 15 = 0 .

Rozwiąż równanie 3 2 x − 7x − 4x + 28 = 0 .

Rozwiąż równanie 3 2 x + 2x − 9x = 18 .

Rozwiąż równanie 3 2 x + 2x − 8x − 16 = 0 .

Rozwiąż równanie 3 2 x + 4x − 9x − 36 = 0 .

Rozwiąż równanie 3 2 8x + 8x − 3x − 3 = 0 .

Rozwiąż równanie 3 2 x − 36 = 12x − 3x .

Rozwiąż równanie 3 2 x − 2x − 13x + 26 = 0 .

Rozwiąż równanie 3 2 x − 9x − 4x + 36 = 0 .

Rozwiąż równanie 3 2 x − 2x − 4x + 8 = 0 .

Rozwiąż równanie 3 2 x − 6x − 12x + 72 = 0 .

Rozwiąż równanie 3 2 x − 6x − 9x + 54 = 0 .

Rozwiąż równanie 3 2 x + 5x − 9x − 45 = 0 .

Rozwiąż równanie 3 2 x − 3x − 3x + 9 = 0 .

Rozwiąż równanie 3 2 x − 5x − 9x + 45 = 0 .

Rozwiąż równanie 3 2 x + 2x − 5x − 10 = 0 .

Rozwiąż równanie 3 2 x − 6x − 11x + 66 = 0 .

Rozwiąż równanie 3 2x − 18x = 0 .

Rozwiąż nierówność 2 (x − 2) − 4 < 0 . Podaj wszystkie rozwiązania równania x 3 + 6x 2 − 4x− 24 = 0 , które należą do zbioru rozwiązań tej nierówności.

Dany jest wielomian 3 2 W (x) = 3x − x − 3x + 1 .

 • Rozłóż wielomian na czynniki liniowe.
 • Rozwiąż nierówność W (x) ≤ x − 1 3 .

Rozwiąż równanie 2 (x − 6)(3x + 2) = 0 .

*Ukryj

Rozwiąż równanie 2 (4x + 3)(x − 8) = 0 .

Rozwiąż równanie 3 2 x − 12x + x − 12 = 0 .

*Ukryj

Rozwiąż równanie 3 2 x − 3x + 2x − 6 = 0 .

Rozwiąż równanie 3 2 x + 3x + 2x + 6 = 0 .

Rozwiąż równanie 3 2 x + 3x + x + 3 = 0 .

Rozwiąż równanie 3 2 x + 5x + 3x + 15 = 0 .

Rozwiąż równanie 3 2 x + x + x+ 1 = 0 .

Rozwiąż równanie 3 2 x − 17x + 2x − 34 = 0 .

Rozwiąż równanie 3 2 x − 7x + 2x − 14 = 0 .

Rozwiąż równanie 3 x − 3x + 2 = 0 .

*Ukryj

Rozwiąż równanie 3 2 4x − 6x + 2 = 0 .

Rozwiąż równanie 3 2 x − 6x + 9x − 4 = 0 .

Liczby x1 = − 4 i x2 = 3 są pierwiastkami wielomianu 3 2 W (x) = x + 4x − 9x − 3 6 . Oblicz trzeci pierwiastek tego wielomianu.

Rozwiąż równanie 3 2 2x − x − 6x + 3 = 0 .

*Ukryj

Wyznacz pierwiastki wielomianu 3 2 W (x) = 2x − 7x + 8x − 28 .

Rozwiąż równanie 3 2 6x − 8x − 9x + 12 = 0 .

Rozwiąż równanie 3 2 2x + 5x − 6x − 15 = 0 .

Rozwiąż równanie 3 2 9x + 18x − 4x − 8 = 0 .

Rozwiąż równanie 3 2 4x + 2x − 10x − 5 = 0 .

Rozwiąż równanie 3 2 3x − x − 6x + 2 = 0 .

Rozwiąż równanie 3 2 3x + x − 5 = 15x .

Rozwiąż równanie 3 2 6x − 9x − 10x + 1 5 = 0 .

Rozwiąż równanie 3 2 4x + 4x − x − 1 = 0 .

Rozwiąż równanie 3 2 3x − 4x − 3x + 4 = 0 .

Rozwiąż równanie 3 2 5 5x − 3x − 3x + 1 = 0 .

Rozwiąż równanie 4 5 4x + 6− 6x − 9x = 0 .

Rozwiąż równanie 3 2 3x + x − 6x − 2 = 0 .

Rozwiąż równanie 3 2 x − 8 = 6x − 12x .

*Ukryj

Rozwiąż równanie 3 2 x − 27 = 9x − 2 7x .

Rozwiąż równanie 3 2 2 x − 2x = x − 4 .

Rozwiąż równanie 2 2 4x(5x + 2x )+ 3 (x − x) = 0 .