Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Równania/Wielomianowe/Stopnia 3/Rozwiąż równanie

Wyszukiwanie zadań
Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania

Dany jest wielomian 3 2 W (x) = x + x − 5x + 3 .

 • Oblicz resztę z dzielenia tego wielomianu przez dwumian (x + 1) .
 • Oblicz miejsca zerowe tego wielomianu.
 • Rozwiąż nierówność W (x) > (x − 1)2 .

Dany jest wielomian 3 2 W (x) = x + 2x − 9x − 18 .

 • Wyznacz pierwiastki tego wielomianu.
 • Sprawdź, czy wielomiany W (x ) i P(x ) = (x+ 2)(x2 − 2x + 4) + (x + 2)(2x − 1 3) są równe.
 • Uzasadnij, że jeśli √ --- x > 10 , to 3 2 x + 2x − 9x − 18 > 0 .
Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania

Rozwiąż nierówność 2 (x − 2) − 4 < 0 . Podaj wszystkie rozwiązania równania x 3 + 6x 2 − 4x− 24 = 0 , które należą do zbioru rozwiązań tej nierówności.

Dany jest wielomian 3 2 W (x) = 3x − x − 3x + 1 .

 • Rozłóż wielomian na czynniki liniowe.
 • Rozwiąż nierówność W (x) ≤ x − 1 3 .
Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania

Liczby x1 = − 4 i x2 = 3 są pierwiastkami wielomianu 3 2 W (x) = x + 4x − 9x − 3 6 . Oblicz trzeci pierwiastek tego wielomianu.

Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania
spinner